Jatkumo.NET

Alueet => Vapaa => Ketjukaiset => Aiheen aloitti: Juha - su 01.03.2015, 19:03:05

Otsikko: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Juha - su 01.03.2015, 19:03:05

Jatkomo-foorumin käytäntöjä ja linjauksia

Tätä foorumia ylläpitää Juha, joka ylläpidossa käyttää myös tunnusta Admin.

Tässä yleiseltä keskustelulta lukitussa ketjussa ylläpito kertoo foorumin voimassaolevista käytännöistä ja linjauksista. Käytännöt voivat muuttua, mikäli käytäntöihin halutaan lisää vankkuuden ja toimivuuden hakemista.

Käytäntöihin keskittyvä ketju on kokonaisuudessaan seikkaperäinen. Käytäntöihin ei tarvitse perehtyä tarkasti ellei erikseen halua.

Lainvastainen toiminta ja roskapostitus on foorumilla kiellettyä.

Ylläpito voi siirtää viestejä ja viestiketjuja. Siirtoja voi ehdottaa viestien "Ilmoita ylläpidolle" -toiminnolla. Myös yksityisviestit käy.

t. Ylläpito
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Juha - su 01.03.2015, 19:11:18

Tarkemmin käytännöistä


Käytäntö-ketjun politiikka

Tämän ketju pidetään lukittuna ja tapetoituna. Ketjun materiaalin tuottaa ylläpito muiden jäsenten mahdollisella avustuksella.

Ketjuun on linkki rekisteröintilomakkeelta ja mahdollisesti foorumin yläosasta.

Jos jokin asia foorumilla askaruttaa, voi opastusta hakea tästä ketjusta. Mikäli ohjetta ei ole, voidaan se rakentaa. Kaikkea ei tarvitsisi toistaa joka käänteessä, vaan ketjun viesteihin voi viitata linkeillä.


Käytäntöjen muodostamisen, ja foorumipolitiikan läpikäymisen perustelu

Foorumilla on puitteet, ja puitteet ovat vankimmillan kun ne ovat myös ylöskirjattuina käytöntöinä. Tämä luo oikeusturvaa ja olemisen varmuutta käyttäjille ja ylläpidolle.

Foorumilla on oltava valmius kelailla esim foorumi-politiikkaan liittyviä asioita, joita ei aina kaikkia haluaisi. On tärkeää, että hiertävien kohtien läpikäymiselle annetaan tilaa niille, joilla on selkeä halu päästä tuloksiin.

Jos moderaattori (siis ylläpito) tekee puhtaan pöydän valmiiksi täysin omin toimin hiljaisuudessa, säästäen muut täysin avoimuuden kurimukselta, niin tämä ei aidommalle yhteisölle voi ikinä käydä nykymaailmassa.Käytäntöjen muotoutumisesta

Linjaukset ja käytännöt ovat sillä tavoin elävät, ettei kyseessä ole jumalan sana, jos jumalankaan sanaa ajatellaan muuten kuin hakevassa mielessä. Jos ylöskirjattu linjausehdokas toimii ja tulee jatko-olemisen kautta hyväksi havaituksi, niin sen linjauksen asema vahvistuu järjestelijän näkökulmasta, jne. Huonoja tai vähemmän hyviä linjauksia muutetaan, korvataan tai vedetään takas.

Linjojen täytyy olla toimivia. Toimivuutta on hyvä hakea pitkäjänteisesti. Mieluummin foorumin kuviot asettuvat paikoilleen käytännön foorumielämän painolla. Tärkeää on löytää oleellisuudet käytännön kokemusten kautta.

Kun linjavedot ovat mahdollisesti pitkäjänteisesti rakentuvia (<rakennettavia?), niin muutokset niitä koskeviin toimintoihin tulevat sitä mukaa. Uusillakaan linjapostauksia ei näin tarvitse liikaa etukäteispelätä. Niiden on oltava luontevia. Näin niiden yllättävyys ei ole kovin äkkijyrkkää. Oivaltavuutta voi ja saa olla.

Linjojen haku aktivoituu eniten alussa ja erilaisissa käännekohdissa. Käännekohtia tulee vastaan uusien jäsenten tapauksissa ja erilaisissa ajautumisissa. Jos jotain kyseenalaista ilmenee linjojen tasolla, niin tilanne on samalla oiva mahdollisuus saada linjoista entistä vankempia ja toimivampia.Käytäntöjen ja politiikan hallinnasta

Foorumin käytännöt on hyvä olla kirkkaana mielessä edes jollakulla. Vähimmäisvaatimus on, että mahdollisimman kirkas ja kirkkauteen pyrkivä kuva tulee olla sillä, joka osallistuu foorumin toimivuuteen. Käytäntöjä on siten pakko käytännössä kirjailla ylös, jotta riittävän kirkas kuva sopiviin käytäntöihin syntyisi edes jollain aikataululla.

Käytönnöt ovat eniten yhteisön vastuuhenkilöille. Käytäntöketjua ei tarvitse omaksua kaikkien, eikä niiden muotoilemisessa tarvitse olla kaikkien mukana. Useimmat kuluttajasopimukset ovat vähän näihin rinnastettavia. Harva lukee ja perehtyy seikkaperäisesti luotuihin kuluttajasopimuksiin. Silti niitä voi joku joskus tarvita.

Jos jotain ongelmaa syntyy, on käytännöistä selkeää apua asioiden selvittelyssä. Käytäntöjen soveltaminen tilanteisiin voi tapahtua hyvin käytännöistä perilläolevan toimesta.

Osa haluaa tutustua puitteisiin itse paremmin. Tämä ei ole suoranaisen välttämätöntä.

Jos johonkin törmätään, niin puitteita voidaan soveltaa vasta silloin. Silloin on luontevaa tutustua näihin tarkemmin siltä osin kuin on hyvä.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Juha - su 01.03.2015, 19:21:10

Kokoelmaketjut

Kokoelmaketju on sellainen ketju, jossa listaillaan erilaisia asioita, riippuen ketjun aihepiiristä. Kokoelmaketjun jokainen kohta on tärkeä löytää helposti, joten keskustelua ei kokoelmaketjuihin tarvita, jotta materiaali löytyisi nopsaan.

Jos kokoelmaketjuissa esiintyy keskustelua, voi siirtäjä siirtää käydyn keskustelun Tislaamo-ketjuun. Siirto keskusteluepisodin jälkeen, tai sopivassa kohdin, riippuen tilanteesta. (siirtäjä paikalle jne ...)


Esimerkkejä kokoelmaketjuista  (tähänastisista)

Foorumin käytäntöjä (http://jatkumo.net/index.php?topic=80.0) (KO ketju, lukituksella varmistettu)
Luentosali (http://jatkumo.net/index.php?topic=56.0) (Akatemia)
Aforismit ja sen tapaiset (http://jatkumo.net/index.php?topic=14.0) (Verstas)
Runokirja (http://jatkumo.net/index.php?topic=40.0) (Verstas)
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Juha - su 01.03.2015, 19:30:01

Ketjujen max-koko

Ketjujen pituus on hyvä pitää sopivana. Ketjut on mahdollista saada kokonaisena tulostusversiona, joten kokonaisuuden on hyvä olla riittävän pieni, ettei tulostusversion latailu kuormita liiaksi. Tuota ko versiota latailee myös hakukoneet.

Jos ketju saavuttaa tuhannen viestin rajan, se voidaan siirtää arkistoon. Arkisto luodaan Vapaa-alueen alaisuuteen (sub-board), kun sille on tarve. Keskustelua varten perustetaan uusi ketju nimellä, jossa vain juokseva numero vaihtuu.

Ketjujen liian suuri koko hankaloittaa muitakin mahdollisia operaatioita.

Ketjun pätkäisemisestä huolehtii viestien ja ketjujen siirtäjä (nyt: Admin/Juha)


Esimerkki arkisto-ketjuista

Tislaamo_1 (2015)
Tislaamo_2 (2015)
Tislaamo_3 (2016)
...
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Juha - su 01.03.2015, 19:41:34

Ketjujen, viestien ja episodien siirtopolitiikasta


Yleistä

Siirrot suorittaa siirtäjä, joka on tällä hetkellä Juha/Admin. Siirtoehdotuksia otetaan vastaan. Niitä voi laittaa helposti esim raportointi-toiminnolla, tai yksärillä.

Etenkin pienivaikutteiset siirrot pyritään tekemään kaikessa hiljaisuudessa. Joistain ehkä ilmoitetaan jotain.


Keskustelun haarauttaminen uuteen ketjuun

Joskus ketjussa tapahtuva juttelu voi teeman puolesta karata ketjun aiheesta. Kyseenalainen osuus voi olla oman ketjunsa arvoinen. Joka tapauksessa paikaksi ei ole hyvä jättää alkuperäistä ketjua, jonne juttelu on syntynyt, jolloin kohteena voi olla vaikka Tislaamo (ks alla).

Siirtäjä voi aloittaa episodin sopivasta kohdasta pätkän, joka siirretään uuteen ketjuun. Ketjun aloittajaksi tulee pätkän ensimmäinen.

Jos keskustelija siirtyy odottamatta ja tahtomattaan uuden ketjun aloittajaksi, voi hän vinkata siirtäjälle epämieluisasta tilanteesta. Laitetaan alkuun jokin ylläpitäjän viesti, jolloin aloittajaksi tulee tosiaan ylläpito, joka oikeasti on ratkaisun tehnytkin.


Tislaamo

Tislaamo sijaitsee alueella Vapaa. Tislaamoa käytetään siirron kohteena silloin, jos varsinaisen (asia)ketjun juttelu uhkaa olla ketjuun sopimatonta, eikä sopimattomalle osalle ole osoittaa jotain olemassaolevaa ketjua, eikä uutta ketjua ehkä ole järkevä perustaa.

Tislaamossa keskustelu vapaata. Jos jotain potentiaalista syntyy, voidaan Tislaamosta irroittaa pätkä ihan omaksi ketjukseen.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ma 02.03.2015, 07:59:19

Ilmaisukanavien osallistuttavuus


Yleistä

Yleisiä ilmaisukanavia ovat alueet, ali-alueet ja ketjut. Takapiha näkyy vain jäsenille. Yksityisviestit ovat jokaisen oman hallinnan piiriin eniten kuuluvaa.

Ilmaisukanavien rakentumisella on iso merkitys osallistuttavuudelle, olipa osallistuminen lukemista, kirjoittamista tai molempia.

Sopivasti nimetyt alueet ja ketjut kutsuvat kirjoittamaan. Samalla kanava tuo ilmaisuun erittelevyyttä. Ilmaistut asiat ovat järjestyksessä ja niissä on selkeää herättävää erilaisuutta. Vastakohtana on yleinen ympäripyöreys ja mitäänsanomattomuus.

Päätavoite on, että elämän eri asioihin pääsee käsiksi tehokkaasti. Liikaa sumua ja epämääräisyyttä voi hälventää jo pelkällä aihevalikoiman läsnäololla.Alueet

Selkeitä omaksi ryhmäkseen asettuvia alueita on oltava riittävästi. Sokkeloitumisen ehkäisemiseksi on foorumilla toimintoja, joilla koko materiaaliin pääsee käsiksi vähemmän erottelevasti.


Ketjut


Ketjumäärän minimointi

Foorumilla on tarkoitus minimoida ketjujen määrää eri syistä. Pienempi ketjumäärä on hallittavampi.

Foorumin eri näkymiin mahtuu enemmän materiaalia, eli pääsy materiaaliin helpottuu lukemista ja kirjoittamista varten.  Toisekseen syntyy selkeä hallittavissa oleva mielikuva siitä, mitä ketjuja on olemassa. Kun mielikuva erilaisista mahdollisuuksista yhdistyy omaan kirjoittamistarpeeseen, on kirjoitus mahdollisimman luontevaa ja helppoa. Kirjoitustarpeelle on selkeä osoite, ja toisaalta selkeä osoite herättää helposti ajattelemaan sitä, mistä voisi tai tulisi ehkä kirjoitella.


Ketjumäärän minimointi yleiskäyttöisyyttä lisäämällä

Ketjumäärän minimointi tarkoittaa käytännössä sitä, että ketjujen on syytä olla useimmiten yleiskäyttöisempiä. Muuten materiaali ei mahdu olemassaoleviin ketjuihin. Yleiskäyttöisiä ketjuja on oltava riittävästi. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta, että hyvinkin tiukkarajaisia ketjuja on olemassa erityistarpeisiin. Toisaalta erityistarpeita varten rakennetut ketjut saavat niille kuuluvan keskittymisensä.


Ketjujen yleiskäyttöisyys => "minialue"


Ketjun yleiskäyttöisyys merkitsee yleiskäyttöisyyttä osallistujien puolesta. Toisaalta yleiskäyttöisyys on yleiskäyttöisyyttä ajan suhteen. Mahdollisimman yleiskäyttöinen ketju voi olla kaikille osallistuttava jopa koko foorumin elinkaaren ajan.


Aloittajan ja aloituksen erilainen rooli yleiskäyttöisissä ketjuissa

Seuraus yleiskäyttöisyydestä on se, että ketjun aloittajan, sekä aloituksen merkitys on erilainen. Aloittaja voi luoda joksikin aikaa puitteita ketjulle jonkinlaisena aloitteentekijänä. Koska ketju ei ole niin vahvasti vain aloittajan omaisuutta, on myös jatkoaloitteilla (ja ihan yksittäisillä kommenteilla) merkitystä ketjun elinkaaren eri vaiheisiin. Jatkoaloitteita voi tehdä aiheen puitteessa vapaasti ilman, että kilpailevaa ketjua tarvitsee erikseen pystyttää aiheesta, mitä ollaan yleiskäyttöisyydellä hakemassakin.

Aloituksen suurimerkityksellisyys korostuu eniten "artikkeli-tyyppisissä" ketjuissa, ja rajatummissa ketjuissa, jotka voivat painaa samoilla asetteilla koko elinkaarensa. Tuolloin on pääjuttu, ja sitä seuraavat kommentit. Jos ketju on käytännössä luonteeltaan enemmän yleinen "minialue", niin periaatteessa pelkkä leimatägi riittää aloitukseksi. Pohjustuksia voi tehdä pitkin matkaa uusille starteille, olivatpa isoja tai pienempiä.

Yleisluontoisia keskusteluketjua voi noinollen kutsua tosiaan minialueiksi. Vastakohtana erityisesti tietyn jäsenryhmä, ja tietyn hetken tarpeille.


Omakohteisempien kanavien tarve

Omakohtaisemmat ketjut ovat yleiskäyttöisyydelle vastakkaisia. Jos omakohtaisia kanavia tarvitaan, niin silloin tulee perustaa erillinen oma-alueensa. Toisaalta foorumin kyljestä löytyy jo nyt blogi-palvelu, jonne voi kanavoida omia täysin eksoottisia juttuja.

Omien kanavien tarve lisääntyy, jos haluaa edetä joskus jossain enemmän tavalla, joka on itselle läheinen. Yhteyttä omaan rakenteluun tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Käsittelyille ei tarvitse löytyä yleistä liityttävyyttä ainakaan hetimiten. Asioita voi pyöritellä omissa ympyröissään, ja kun huomaa olevansa valmis liittymään suurempiin ympyröihin, on oma selkeytys ehkä tehnyt sen mahdolliseksi. Uskollisuus itseen ja omaan tekemiseen on kaiken a ja o. Jos sen voi säilyttää yleisemmillä kanavilla hyvä. Jos ei, voi yleinen johtaa irrallisuuteen itsestä, mistä voi kärsiä seurauksia, ja samalla ehkä moni muukin.


Huomioita uusien ketjujen aloittamiseen

Duplikaattiketjukehitys helppona ajautumamahdollisuutena vaikeuttaa jatkossa yleistä osallistumista yhä enemmän. On hyvä, että tietystä aiheesta käyty keskustelu löytyy, ja on osallistuttavissa tietyssä ketjussa.

Ennen kuin ketjuja perustaa, on hyvä tarkistaa, ettei aiheesta ole jo perustettu ketjua. Olemassaolevien ketjujen tarkastamiseen melkein kätevin palvelu ei ole ehkä SMF-haku, vaan tämä: http://jatkumo.net/aiheet.php?action=aluelista. Kun selaimen hakutoimintoon iskee sopivia sanoja, voi ketjut löytää joustavammin ja nopeampaan.

Ketjujen perustamista ei kannata kuitenkaan liikaa pelätä. Jos duplikaatteja tulee, niin tilanteen voi joku huomata, jolloin uusi ketju voidaan yhdistää johonkin vanhaan.


Huomioita ketjunimestä

Ollakseen yleinen, tulee ketjun olla mielellään (alitajuisen) helposti osallistuttava kaikille. Ketjuotsikon tulee olla jotain muuta, kuin täydellisen käypä itselle, ja muita kohtuuttomasti poissulkeva. Jos ketjunimi on selkeä, sen huomaa helpommin potentiaalisena omille ajatuksille. Näin yleisen helpot ketjunimet vähentävät tarvetta perustaa duplikaattiketjuja.

Ketjun otsikko määrää erittäin paljon jatkomahdollisuuksia. Etenkään uudet eivät ketjujen aloitus-speksejä, eikä etenkään väliin lisättyjä ohjeita välttämättä lue, ja muutenkin otsikko on ehkä aikaa myöten se rajaavin vanhoillekin. Vain täydellisissä selkeissä formaattiketjuissa voi erilliskäytäntö muistua mieleen. Muulloin mahdollisessa ketju-ekstotiikkassa pysyminen voi olla turhan kuormittavaa. Hetken vaikuttaa varmaan, ja se on jo ehkä riittävä ennen seuraavaa aloitetta yleiskäyttöisessä ketjussa.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ma 02.03.2015, 08:02:07

Spämmiksi luokiteltu aines

Spämmiä ei säilytetä saitin tietokannassa. Spämmi aiheuttaa eri tavoin turhaa kuormitusta.

Saitti sitoutuu omalta osaltaan edistämään internetin yleistä käyttökelpoisuutta.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Juha - ti 03.03.2015, 18:28:16

Olemassaolo foorumilla


Yleistä

Foorumin käytännön linjausten kanssa on hyvä olla kohtuu-sinut, jos aikoo osallistua foorumilla kirjoitteluun. Foorumin ei sinällään tarvitse olla täydellisen sujuva omia tarpeita ajatellen, ja silti osallistuminen on mahdollista, jos vain kestää kuvioita.

Toisaalta kuvioihin voi myös yrittää vaikuttaa. Näin tulee myös tehdä silloin, kun kokee hiertävyyttä. Hiertävyyden tuominen ilman ratkaisujen hakemista on asia, johon on hyvä havahtua mahdollisimman pian. Havahtumisen kautta voi kuvioihin sopeutua itse paremmin, tai jos jotain sopeutumista on enemmän itse kuvioissa, niin asia on tärkeä isommalle osalle ihmisiä.

Vaikuttamisen on oltava perusteltua, tai perustelemaan pyrkivää. Oppositionaalinen asetelma on se, jonka ylläpito kokee rikastavaksi haasteeksi. On paljon asioita, joista ei yksi taho tai isompi tahokokonaisuus voi olla tietoinen. Palautetta tarvitaan, ja suhde palautteeseen on arvostava.


Pitkittynyt ristiriita foorumin linjausten kanssa

Ristiriitoja voi ratkoa parhaansa mukaan. Käytännössä osa ristiriidoista voi jäädä joksikin aikaa junnamaan. Jos hiertävyyttä on liikaa, voi yrittää ehtiä sopeutumista jollain toisella ratkaisulla. Yleisfoorumeita on jonkin verran, ja niitä voi perustaa itse, jolloin on mahdollista luoda toivotunlaiset puitteet näkemyksilleen.


Lähtijöille

Kiitokset rohkeasta (ja ehkä vaikeasta) ratkaisusta, joka luo tilaa täälläoleville, ja uutta kokeileville.

Foorumin pitäminen on kiva harrastus. Siinä voi toki olla mukana monessa roolissa. Monipuolisuus on tietysti avartavinta. Itse pitäisin siitä, että mahdollisimman moni voisi kokeilla siipiään myös erilaisena järjestelijänä. Kokeiluiden ei tarvitse mennä putkeen, ollakseen hyödyllisiä.

Valmiita tai vaihtoehtoisia foorumeja tällä hetkellä yleisfoorumipuolella ovat ainakin seuraavat ...

– http://www.näkökulma.net/ (http://www.näkökulma.net/)
– http://outomaa.kilpinenonline.net/smf/index.php

Jatkumon foorumille voi aina palata jos edellytyksiä. Täällä voi myös käydä hakemassa suuntaa kohti uutta. Tervetuloa. Jämähtämistäkään ei katsota pahalla, jos vain edellytksiä.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ma 09.03.2015, 21:18:24

Lainauksista


Foorumimaailman käytännöistä

Foorumimaailmassa on paljon erilaisia yleiseksi muodostuneita käytäntöjä. Ne eivät sinällään tarkoita, että käytännöt olisivat hyviä. Koskee myös lainauksia. Vaikka jokin asia on mahdollinen ja helpoksi tehty, ei se tarkoita sitä, että mahdollisuutta kannattaa käyttää, jos lopputulos on heikko tai jatkoa ajatellen haitallinen.


Yleistä

Lyhyet (esim 1-2 lauseen) viestit voi hyvin olla lainattu kokonaan, mikäli lainaukseen kokee tarvetta. Pitempiä lainauksia ei suositella kuin silloin, jos pitkälle lainaukselle on selkeää tarvetta. Kunnon tarve tällaiseen ilmenee harvoin.


Viittausten käyttäminen

Kokonaisen viestin lainauksen sijaan voi lainaus-toiminnolla tuoda lainattavan tektin käsittelyyn, jolloin on mahdollista poistaa lainattavan sisällön lukuunottamatta quote-tägejä. Tällöin ohjemisto esittää lainauksesta vain metatiedot, eli kirjoittajan ja kirjoituksen aikaleiman.


Lyhyen lainaustavan ja viittausten suosittelun perustelut

– Tietokannan koko minimoituu. Arvokas sisältö on helpompi varastoida, ja toisaalta siihen pääseen nopeammin käsiksi, koska ylimääräinen aiheuttaa kuormitusta. Jos oma osuus viestissä on vähäinen, keskimäärin vaikka 50%, on tietokannan koko tuplat.

– Uusi sanottava asia on enemmän sivuosassa. Uudelta menee huomioarvoa, eikä se pomppaa niin hyvin esiin tuoreena ja raikkaana. Kun mammuttimainen lainauslaatikon jatkeena on jotain pientä kommenttia, on kyseessä enemmän vanhan toisto, jonka on ehkä lukenut jo. Miksi paukutella vanhaa? Jos joku haluaa lukea sitä, niin varmaan palaa aiempiin viesteihin.

– Kun lainaus on lyhyt tai kohtuullinen, on selkeämpi tarve kirjoittaa itse enemmän. Pitkän lainauksen takia jää hölmö vaikutelma, jos kirjoittajalla itsellään ei oikeasti ole mitään kunnon tuomista. Onko koko keskustelu täysin tyhjää toistoa? Joskus tosin kuittauksetkin riittää, siis ok-tyyliin.


Lainaukset ja älypuhelimen käyttö

Älypuhelimella on joskus vaikeaa editoida pois lainauslaatikosta sen sisältöä. Pitkällistä ja ehkä vaikeaakin. Silloin voi ison viestin jättää kokonaan lainaamatta. Viittaa vaikka sanallisesti aiempaan. Jos lyhyt viesti, voi sen helpommin lainata kokonaan.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ti 10.03.2015, 14:50:45

Tunnuksen poisto

Jäsenillä on oikeus poistaa luomansa tunnus.

Tunnuksen poiston jälkeen ei omaan tiliin enää ole paluuta. Viestiensä keräily jälkikäteen on vaikeampaa. Samoin muutkin operaatiot aiemmin kirjoitetulle.

Jos tunnuksensa poistaa, voi joskus käydä niin, että joku uusi valtaa sen, jolloin oma tuttu tunnus ei ehkä ole enää saatavilla. (harvinaisempaa)


Tunnusta ei tarvitse poistaa jos ...

1.  Haluaa vaihtaa nikkiä, eli nimeä, joka näkyy foorumilla muille. Nikin vaihto onnistuu profiilista. Kirjautuminen edelleen tunnuksella, jonka antoi rekisteröinnin yhteydessä.
2.  Jos haluaa vaihtaa kirjautumistunnusta, niin ilmoitus ylläpidolle (Tällä hetkellä: Admin / Juha)
3.  Jos pitää taukoa / lomaa foorumilta. Vanhaan voi hyvin palata myöhemmin, ellei selkeää syytä poistaa tunnusta.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ti 10.03.2015, 15:56:39

Suhde akateemisempaan asioiden käsittelyyn


Akateemisen käsittelyn tarkoitus foorumilla

Akateeminen käsittely on aiheiden puolesta sitä, että asioita käsitellään pääosin mahdollisimman perusteellisella otteella. Tarkoituksena on edistää perustavaa laatua olevia asioiden löytymistä itselle ja muille. Esim kärkeä edustavaa tieteentekemisen odotusta tmv ei vaadita.


Akateemisen käsittelyn arvo foorumilla

Puhtaissa akateemisissa käsittelyissä on arvoa foorumille vain, jos jäsenenä on akateemisten asioiden käsittelytaitoisia, jolloin hyöty jää tietysti pääosin heille, mikäli muut ovat käsittelyitä ajatellen rajattuja. Noin ajatellen akatemian kokonaishyödyllisyys voi olla vähäistä. Akatemian mahdolliset hyödyt on saatava laajempaan käyttöön. Tarkoittaa sitä, että akateemisuuden ja tavallisuuden on saatava vuoropuhella keskenään.


Akateemista käsittelyä sisältävä vuorovaikutus foorumilla

Akateemisia käsittelyjä on syytä käydä pääasiassa Akatemian alueella. Selkeä akateeminen painotus tavallisemmilla alueilla voi olla liian vaikea juttu tavallisille ihmisille, joita olemme enimmäkseen.

Jotkin viitteet akateemisiin käsitteisiin, näkemyksiin ja teorioihin eivät ole iso ongelma Akatemia ulkopuolella. Antaapahan vain viitettä siitä, että akateemista otettakin voi käyttää käsittelyissä. Jos syntyy henkilökohtaista lisätarvetta ja halua akatemian käsittelyihin, ei paha.


Akateemisen keskustelun kriteerit Akatemia-alueella

Suurin osa foorumilaisista ei yllä nykyisen yleisen akateemisuuden tasolle. Jotta vuorovaikutusta tavallisten ja akateemisempien välillä tapahtuisi, niin selkeää ammattimaisuutta ei vaadita osallistujilta. Akateemiseen käsittelyyn riittää se, että on kiinnostunut käsittelytavasta ja haluaa oppia sitä lisää. Pyrkimys ratkaisee. Riittää, että on vakavahenkisyyttä akateemisten asioiden selkeytykseen itselle ja muille.

Käytännössä Akatemiassa keskustelee eri tasoisia ihmisiä. Kehittyville, ja kehityshaluisille on hyvä, ettei vastassa ole aina täysi akateemikko. Selkeästi akateeminen ei osaa ehkä tuoda asioita siten kuin aloittelija ne ymmärtäisi. Vertaisempi yhteys voi olla joskus tehokkaampi.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ke 11.03.2015, 08:20:07

Kalabaliikeista


Yleistä

Kalabaliikkeja, eli sopivuudeltaan kyseenalaisia keskusteluja tai vääntöjä voi syntyä. Samoin rajoilla kulkemista. Joskus voi provosoitua kuka vain negatiivisuuden tai kyseenalaisuuden puolelle erilaisista tapahtumista. Tämä on elämää, tosin vastuu tulee liittää kyseenalaisiin reagointeihin.


Kalabaliikkien sijainti


Käytäntö

Foorumin takapiha on tietyllä tapaa intiimialue. Sen pääidea on siinä, että viestit näkyvät vain jäsenistölle. Tiukkoja (joskus kyseenalaisia) vääntöjä ei saa viedä pois yleiseltä alueelta, ellei selkeää syytä. Jos kyseenalaisuuteen viittaavaa ilmenee, niin materiaali voidaan siirtää julkisemman vastuun piiriin kuuluvaksi.


Perustelu

Kalabaliikkeihin ja ehkä kyseenalaisuuden rajoilla meneviin vääntöihin on liitettävä lähtökohtainen kynnyksellisyys. Toisaalta. Jos sanominen menee sopivuuden rajoilla, tulee sanomisesta kantaa mahdollisimman selkeä vastuu vastuualueella. Vastuuta ei kanneta niin paljoa pimennossa, eli Takapihalla. Näin, vaikka kyseessä olisi vain se nimimerkki, jonka suojista kirjoittaa.

Foorumin tarkoitus ei ole peitellä sitä, mitä foorumi oikeammin on kussakin vaiheessa. Toisaalta kyseenalaisuus ei saa olla helpoksi tehtyä.

Myös Takapihaa, eli jäsentenvälistä intiimialuetta tulee suojella. Takapihalla voi olla positiivista nostetta, ja tämä voisi olla ideana parempi.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ke 11.03.2015, 09:27:27

Suhde negatiiviseen tai kyseenalaiseen


Yleistä

Negatiivisia asioita, uhkia tai jopa trendejä voi ilmetä monella tavoin. Joskus negatiivinen asia on sellainen, joka hiertää vain itseä. Joskus negatiivisuuden kokijoita on useampia.


Negatiiviseksi koettujen asioiden yleisiä piirteitä

Monet selkeästi isommat negatiiviset asiat ovat kokijan kannalta hallitsemattoman oloisia. Hallitsemattomuuden vaihe voi kestää kauankin. Joskus läpi elämän.

Hallitsemattomuus liittyy siihen, ettei muiden ratkaisuja voi konrolloida, vaan kokijan kokemus on, että hänen osuus kokonaisuudesta on häviävän pieni. Yhteissuhtautuminen ratkaisee kokonaistilannetta pitkälle. Näin myös käytännössä, joten havainto ja kokemus ei ole tuulesta temmattu.

Hallitsemattomuus on suurin haaste. Paras suhde hallitsemattomuutta vastaan on se, että huolehtii omasta osuudestaan. Vain siihen on läheinen ja vaikuttava suhde.

Oma suhtautuminen voi vaikuttaa esimerkin kautta. Esimerkin voimasta puhutaan paljon vaikeissa tilanteissa.

Suhde hallitsemattomiin ongelmiin ratkeaa viimein hyvin lähellä jokaista. Muuten on paremman tasapainon säilyttäminen aina enemmän tai vähemmän vaikeasti ylläpidettävä. Vaatii myös muihin liittyvää kyseenalaista peukalointia.


Suositeltavista käytännöistä

Mahdollisia käytäntöjä on paljon. Osa toimii yleisesti hyvin, osa huonommin. Osa toimii jonkin aikaa hyvin.

Käytäntöjä on hyvä hakea systemaattisesti. Niitä voi samalla ottaa testattavaksi.


Hakemisto suositeltavista käytännöistä

– Rakentava suhtautuminen (http://jatkumo.net/index.php?topic=80.msg3278#msg3278)
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ke 11.03.2015, 09:29:24

Tämä käytäntöviesti kuuluu tämän viestin alaisuuteen: Suhde negatiiviseen tai kyseenalaiseen (http://jatkumo.net/index.php?topic=80.msg3277#msg3277).


Rakentava suhtautuminen


Yleistä

Rakentava suhtautuminen tarkoittaa sitä, että suhtautuminen vie tilannetta tai trendiä aidosti ylöspäin. Hetkellisen notkahduksen kautta voi joutua kulkemaan, joten ylösnousua tulee arvioida kattavasti.


Rakentavan reagoinnin tekijät


Ongelmien realistinen huomaamisvalmius

Vain tietoisesti havaittuihin ongelmiin voidaan reagoida tietoisesti. Osa ongelmista ratkeaa suoralla ja tiedostamattomammalla reagoinnilla. Tiedostamaton reagointi on valmiustyyppistä, joten sitä ei tässä niin paljoa käsitellä.


Tiedostamisen merkitys

Jotkin asiat vaativat tietoisen tason havahtumista ongelmiin tai ristiriitoihin. Voi olla, että tämä koskee sitä elämänaluetta, jolla toiminen perustuu tietoisemmin luotuihin rakennelmiin.


Tiedostamisen edellytykset

Tiedostaminen ja havahtuminen ongelmiin vaatii sen, ettei päätä laiteta pensaaseen. EM reaktio on luonnollinen, mutta aikaa myöten todellisuutta on hyvä yrittää kohdata. Ongelmien huomaamiseen tarvitaan hiljaista vastaanottoa ja kuulevia korvia.


Rakentava reagointi


Yleistä

Reagoinnin on hyvä olla (tylsämielisen) käytännönläheistä ja toimivaa, tai tähän pyrkivää.


Haasteeksi ottamisen välttämättömyys

Ilmenevä kyseenalaisuus on mm haaste ja vähintään haasteeksi myös otettava. Muu kyseenalaisuuteen liittyvä reagointi voi viedä tilannetta alaspäin, eikä kuulu selkeästi tämän reagointitavan piiriin. Itsepuolustuksellisuus ja välitön reagointi on sinänsä ymmärrettävää. Sopivaa tilaa tulee kuitenkin kyttäillä, ettei reagointiluuppi syvene turhan takia.


Haasteeseen tarttumisen edellytykset

Jos haasteeseen tarttuu, tulee tarttumisen jossain vaiheessa johtaa tuloksiin, tai tuloksia on syytä hakea. Muuten negatiivisuus voi lisääntyä, sillä ilman tulostavoitetta tai tulosodotusta ei homma lähde purkautumaan välttämättä koskaan.


Muu mahdollinen haasteeseen reagointi

Haasteisiin ei ole hyvä suoranaisesti ryhtyä, ellei tarttumiseen ole em edellytyksiä. Tällöin kyseeseen tulee ogelman kanssa eläminen, ja elämistä voi yrittää voi toteuttaa eri tavoin. Ongelma elää, vaikka siihen ottaisi välimatkaa. Se ei siten poistu olemassaolosta eikä täysin tietoisuudestakaan.

Sietäminen voi tarkoittaa kärsimyksen vastaanottoa, mikäli siihen on valmis esim jonkin positiivisen seikan vuoksi. Sietämisen tukena voi käyttää välimatkan säätämistä. Välimatkaa voi säädellä foorumilla ollen, tai sieltä vetäytyen.

Se välimatkan säätäminen, joka tapahtuu foorumilla ollessa, voi olla joskus helpompaa. Asiat eivät kummittele liikaa, sillä suora suhde tuo hallittavuutta. Toisaalta positiivinen saanti auttaa sietämisessä.

Jos välimatkaa tarvitaan foorumilta irtioton muodossa, tämä voi olla joskus käytännössä haasteellista. Haaste ei ole mahdoton hoidella tätäkään kautta.

Välimatkan säätäminen foorumilla pysyen antaa mahdollisuuden kyttäillä sopivia omakohtaisia ja yleisempiä ratkaisuja. Ratkaisuvalmiudesta voi olla hyötyä myös muussa reaalielämässä, sillä ongelmat ovat usein samoja. Jos ratkaisuvalmiutta on, voi elämänpiiri laajeta ratkaisevasti, samoin tyytyväisyys omaan elämään.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ke 11.03.2015, 16:40:19

Foorumin suhde ympäristöön ja jäsenistöön


Suhde foorumiin rakentuu olemassaolevista vakituisista jäsenistä, uusista tulokkaista ja muusta ympäröivän yhteiskunnan tahoista. Foorumia voi lukea käytännössä ympäri maapalloa kuka ja mikä taho vain.

Foorumi lähtee verkottumisen ideasta. Verkostoitumista on eri laaatuista, riippuen tahoista. Verkostoituminen ei kuitenkaan ole mitä sattu, vaan tarkoituksenmukaisuus on tärkeää.


Yhteyksistä jäsenistöön


Linkittyminen osaksi muuta tarkoittaa erityisesti yhteyksiä erilaisiin jäseniin. Vakituisiin ja uudempiin.


Jäsenyhteyksien tavoite

Foorumi tukee jäsenten tavoitteita foorumilla, heidän omassa elämässään, siten kuin kykenee, ja siten kuin kukin jäsen haluaa. Tavoite on edistää kunkin jäsenen asioita. Edistämisen tulee olla tarvittaessa sovittelevaa, eli siihen liittyvien ratkaisujen saa aiheuttaa suoranaista ja kohtuutonta haittaa kenellekään. Edistämisen vahvin työkalu on hyvä ja tuloksellinen vuorovaikutus ja tarvittaessa vuorovaikutuksen parantaminen.


Jäsenyhteyksien luonteesta

Yhteydet jäseniin voivat tuoda mukanaan kivaa, raskasta, ... Ne voivat olla helppoja tai haastavia.

Haasteellisuus vaatii tarkempaa paneutumista. On tärkeää jatkuvuudelle, että myös sisäisiä jännitteitä osataan jotenkin lievittää. Jännitteet tuovat uutta, joten uuden kanssa toimeentuloa ei voi välttää tässäkään tapauksessa.

Koska haastavia yhteyksiä syntyy, tai niitä tulee uusien jäsenten mukana, eikä ko yhteyksiä voi tosiaan kovin tiukasti välttää ilman kohtuutonta vaivaa, tulee jossain vaiheessa kysymykseen se, miten haasteiden kanssa pärjätään. Jos pärjätään, niin sujuva olemassaolo helpottuu, ja osa turhasta työstä jää pois.Yhteyshaasteista

Sopeutumiselle annetaan aikaa ja tilaa. Foorumilta voi vapaasti lähteä, ja tänne voi vapaasti palata. Linjoja tarkistetaan uusien haasteiden ilmaannuttua entistä paremmaksi. Näin saadaan aitoa testattua linjojen vahvuutta ja toimivuutta, ja ennenkaikkea luottamusta olemassaoloon.

Hyvä muistaa, että selkeä sopeutumisvalmius palvelee kaiken aikaa myös olemassaolevia jäseniä. Erilaisuudessa on erilaista (näkemys)voimaa, mielenkiintoa, erilaista kyvykkyyttä, ... Myös vakiväki voi tuoda ajastaan mukanaan paremmin erilaisuutta, mikäli erilaisuuden kanssa osataan pärjätä paremmin. Tarkoittaa vapautta, mikä voi olla iso arvo.

Jos erilaisuuden olemassolo taataan, niin foorumille saadaan hyvät kanssakäymisedellykset. Foorumi ei voi liikaa suojautua käytännön maailmalta, eikä käytännön nettimaailmalta. Realistisiin tilanteisiin on parempi menne etukenossa. Tämä on tärkeä asia.Yhteyksistä muuhun ympäristöön

Foorumi elää tässä maailmassa, pääosin Suomen alueella, ja samalla netissä. Foorumin on tavoite on olla sujava, tai sujuvaksi pyrkivä osa muuta ympäristöä.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - to 12.03.2015, 13:10:36

Linkkiyhteyksistä

Linkit ovat osa foorumin yhteyksien rakentumista ja rakentamista erilaisiin tahoihin. Linkit tarjoavat sopivan yhteyden, jolloin vuorovaikutusmahdollisuudet paranevat.


Linkit muihin yhteisöihin

Erityisesti muihin yleisfoorumeihin pidetään sopivaa yhteysvalmiutta. Foorumi tarjoaa suorat linkit niihin yleisfoorumeihin, joita on sopivaa tuoda esiin.


Linkit jäsenten suuntaan

Suhdetta jäsenistöön tuetaan hyvän linkkivalmiuden kautta. Kukin voi tarjota linkkejä sopiviin sivuihin omassa allekirjoituksessaan.


Keskustelua tukeva linkkaaminen

Keskusteluissa on joskus hyvää ja tarkoituksenmukaista se, että tarjotaan sopivia linkkejä muualla oleviin aiheen käsittelyihin. Näin foorumin omat käsittelyt voivat saada uutta näkökulmaa.


Mainostava linkkaaminen

Kaikki linkkaaminen tuo esiin linkin takana olevaa materiaalia, ja linkkauksia voidaan pitää ulkopuolisen materiaalin esillenostona, mitä voidaan pitää mainostamisena.

Linkattu materiaali voi liittyä myös kaupallisuuteen. Kaupallisuudessa ei katsota olevan mitään pahaa, tosin foorumi on etupäässä yhteisöllisyyteen perustuvaa, jolla ei ole vahvaa talouskytkentää, eikä talouskytkentää pyritä lisäämään.

Jos linkattava materiaali ei tuo yhteisölle yleistä arvoa, kuten esim puhtaasti kaupallinen mainostaminen, niin silloin linkkaukset tulee tehdä omaan mainosketjuun. Mainosketju löytyy Vapaa-alueelta.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - pe 13.03.2015, 19:39:00

Vallasta

Vaikka foorumille ei olisi ainakaan perinteisesti otettavaa moderaatiota, niin ylläpito KÄYTTÄÄ valtaa. Valtaa käyttää kaikki foorumilaiset enemmän tai vähemmän. Vallanottajia tarvitaan sopivissa kohdissa ja yleensäkin. Osa vallasta on suorassa suhteessa terveellisyyden ja elinolojen edistämiseen vastuunoton kautta. Tärkeä asia.

Ylläpitäjän ja muiden foorumilaisten vallankäyttöä ei kannata arvostella pelkän vallan ilmenemisen takia. Vallankäyttö linkkautuu tilastollisesti kyseenalaiseen, mutta valtaa tosiaan tarvitaan, ja jos kyseenalaisen takia nuijitaan tarpeellinen vallankäyttö, voidaan pillit laittaa pussiin.

Valta on kuitenkin pyrittävä sitomaan vastuuseen ja palvelevuuteen. Joten vallasta on hyvä puhua, jotta sillä olisi mahdollisimman palveleva luonne.


Ylläpitäjän vallasta

Ylläpitäjällä on saitin tekninen valta, eli periaatteessa ylläpito voi tehdä mitä vain. Ylläpito kuitenkin tässä linjaketjussa, ja muiden toimien kautta, sitoutuu itse siihen politiikkaan, jonka lupaa. Sitoumuslupausten vahvuus vaihtelee jonkin verran riippuen mm siitä, miten valmiiksi tietyt linjaukset on saatu.

Kun ylläpito on määritellyt puitteet omalle toiminnalleen, on niitä helppo seurata, ja ristiriitoja voi ottaa helpommin käsittelyyn. Tämä tuo jäsenille olemisen oikeusturvaa, sekä myös ylläpidolle.


Vallankäyttö muutoksissa

Ylläpidolla on viimeinen sana muutoksissa ja ehdotuksissa. Ylläpitäjän mahdollisesti korostuva vallankäyttö on sidottu palvelevuuteen kuten edellä kirjoitettu.

Ylläpito sitoutuu EM:sta huolimatta mahdollisuuksien mukaan kuuntelemaan ja ottamaan huomioon jäsenten mielipiteitä. Kaikki mielipiteet eivät välttämättä johda suoraan järjestelyjen muutokseen, vaikka mielipiteet tulisikin kuulluksi ja otetuksi huomioon. Aiheutunut muutos voi olla esim jontenkin epäsuora, tai toteutua myöhemmin.

Käytännössä ylläpitäjä tulee jonkin verran joustamaan niissä kysymyksissä, jotka ovat muulle yhteisölle tärkeitä. Etenkin jos nuo yhteisölle tärkeät kysymykset eivät ole ylläpitäjälle kovin tärkeitä. Sama päinvastoin, eli ylläpitäjä voi jossain määrin jyrätä jotain tärkeäksi katsottua etenkin jos asia ei muulle yhteisölle ole niin tärkeä.


Vallankäytön hiertävyyksistä

On melko yleistä, että suhde vallankäyttöön on monella jossain elämänvaiheessa hiertävyyden kokemusta aiheuttava. Näin on ollut myös tämän kirjoittajan tapauksessa.

Ylläpitäjän on käytännössä toimittava sopivasti suhteessa joustavuuteen ja jämäkkyyteen. Tämän ei välttämättä tarvitse tarkoittaa kultaista keskitietä tms.

Osa joustavuudesta on foorumin toimivaksi ja sujuvaksi tekemistä, sekä myös suoraa palvelua jäsenten suuntaan. Joustavuus on suuremmin sitä, että sopeudutaan hyvin olemassaoleviin tärkeimpiin reunaehtoihin siten, kuin fiksuus kulloinkin riittää.

Osa ihmisistä odottaa ylläpidolta myös jämäkkyyttä. Joustavuus voi olla tärkeää, mutta jos se tapahtuu liikaa vaikka fiksuuden kautta, niin tästä voi jäädä turvaton olo. Voiko kaikki aina ratkoa seesteisti. No, voi yrittää, mutta käytännössä ei. Joten joustavuuden jokin tyly rikkominen voi joskus olla ok. Ylläpidon ei tarvitse olla täydellinen, vaan töksyjäkin voi tulla. Niitä voi korjailla jos tarvetta, tai antaa asioiden järjestyä muuten.

Tärkeintä lienee se, että luottamus etenkin vastuuhenkilöihin pelaa riittävästi. Suoraan esitetyt linjaukset lisäävät osaltaan luottamusta (tai jopa sen jotain puutetta), tosin käytäntö on se, joka näyttää viime kädessä sen, miten luotettava kukakin täällä on.

Kohden luottamusta on hyvä mennä, sillä luottamus antaa paljon olemisen tilaa erilaisissa ristiriidoissa. Luottamuksen kysymys tarkemmin ilmaistuna on vaikea, eikä sen ilmaisua kannata joka käänteessä ryhtyä suoraan rakentamaan.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - pe 13.03.2015, 19:39:23

Saitin lisäpalvelut

Foorumi on Jatkumo-NET-saitin pääpalvelu. Foorumi on toteutettu SMF-ohjelmistolla. Lisäpalveluilla tarkoitetaan niitä palveluja, jotka on itse ylläpito rakentanut varsinaisen SMF:n lisäksi niin, että SMF:n osuus lisäpalvelussa on vähäisempi tai SMF:n osuutta ei ole ollenkaan mukana.


Linkit lisäpalveluihin

Lisäpalveluihin pääsee foorumin oikealle ylhäälle sijoitetusta linkistä. Vaihtoehtoisia paikkoja ovat foorumin alaosa ja info-center:in otsikkopalkin oikea puoli.


Lisäpalveluihin kuuluvat palvelut

Lisäpalvelusetti on käytännössä foorumin kyljessä kiinni. Palvelujen nimi tulee olemaan: Kylki. Kyljestä tulee avautumaan myös ne nykyiset lisäpalvelut, joita tällä hetkellä on. Tämän hetken lisäpaleluita ovat: viestit, aiheet, blogi ja arvioinnit. Muita palveluja ei ole tällä hetkellä (pe 13.3.2015) harkinnassa. Jatkosta ei luvata mitään erityistä. Nykyisiä lisäpalveluja viilataan mm ulkoasultaan kunhan ehditään.


Lisäpalveluihin liittyvä politiikka

Lisäpalvelut tuottaa ylläpito omana aikanaan siten kuin tarvetta ja tuottamisresursseja. Lisäpaveluja voi ehdottaa vapaasti. Ehdotuksiin sitoudutaan enemmän, mikäli syytä.

Saitin lisäpalvelut ovat jokseenkin uutta ainakin alkuun myös luojan näkökulmasta. Lisäpalvelut hakeavat paikkaansa, ja toteutuksen muuttumattomuutta ei taata. Jopa suuremmat kuperkeikat mahdollisia ainakin sisäisesti, joskin vaikuttaisi hiukan epätodennäköiseltä.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - pe 13.03.2015, 21:07:48

Viestien otsikoista

Paitsi että ketjulla on nimi / otsikko, niin myös jokaisen viestin ketjun sisällä voi nimetä erikseen.

Esimerkki

Ketju-otsikko:  Ketju suora.
Viesti1 otsikko: Vs: Ketju suora.
Viesti2 otsikko: Vs: Ketju väärä.

Jos kirjoittaja vastaa viesti1:een tai viesti2:een, avautuu hänelle erilainen lomake sen mukaan, kumman viestin on valinnut vastattavakseen. Jos klikkaa vastaus- tai lainaus-namiskaa viesti1:ssä, niin esitäytetty otsikko omalle viestille on: Vs: Ketju suora. Jos taas klikkaa vastaus- tai lainaus-namiskaa viesti2:ssä, niin esitäytetty otsikko omalle viestille on: Vs: Ketju väärä.


Viestien otsikkokäytäntö

Viestit tulee olla ketjunimen mukaisia, ellei erikseen jostain syystä tarvetta poiketa ketjunimestä. Jos ketjunimestä poikettuun viestiin vastaa, niin oman tulevan viestin otsikko kannattaa muuttaa ketjunimeä vastaavaksi, ellei syytä tehdä toisin. Näin viestien otsikot palautuvat pikkuhiljaa ketjun otsikkoa vastaavaksi.


Viestiotsikkojen resetointi

Joissain tapauksissa voi ylläpitoa pyytää muuttamaan ketjun kaikkien viestien otsikot ketjunimeä vastaavaksi. Joskus ketjunimen ja viestiotsikoiden täydellinen yhdenmukaisuus on hyvä laittaa kerralla kuntoon. Vain ylläpito voi tehdä tämän suorana operaationa. Joten ylläpidolle pyyntöä.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ma 16.03.2015, 23:33:22

Vakavahenkinen, kevyt ja vääntävä käsittely – Alueiden (erityis)merkitys


Kirjoitusten luonnetta kunnioitetaan sopivalla osallistumisella. On voitava kirjoittaa vakavahenkisesti ja kevyellä (ja viihdyttävällä) otteella, sekä myös vääntää sopivista käytännöistä (meta). Tarkoittaa, että pääosin vakavehenkinen jne kirjoittelu erotetaan muulta. Rauha annetaan kevyelle, vakavahenkiselle, ja metalle, jonka vakavahenkisyys vaihtelee.

Kevyttä asioiden käsittelyä ja viihtyvyyttä voi harjoittaa Takapihalla (kts alla). Muut alueet ovat pääsääntöisesti vakavahenkisiä. Jotain pientä ajoittaista ja sopivaa kevennystä voidaan ehkä hyväksyä tervetulleenakin.

Kevyen ja vakavan materiaalin erottelu voi joskus olla melkoista politiikkaa. Erottamista ei välttämättä tehdä, jos se on mahdollisesti liian kiistanalaista. Jos kevyt käsittely erotetaan vakavasta, niin erottamistoimenpiteen on oltava melko selkeä.

Myös erotteleva menettely suhteessa metaan on politiikkaa. Osa metasta voi mennä muun keskustelun lomassa, mutta jos tähän ei pystytä, tulee selkeä meta erottaa muusta.


Alue: Takapiha

Foorumilla on alue, joka näkyy vain jäsenille. Kyseessä on Takapiha.

Takapihan tarkoitus on pitää hauskaa. Kaikki hauskanpito hölötyksineen ei ole se, mistä sivulliset ja kirjautumattomat haluaisivat ehkä lukea. Hölötys ei saa täyttää tapahtumavirtaa liiaksi. Siksi hölötys ja kevyt ohjataan pääosin Takapihalle.

Takapiha toisaalta antaa mahdollisuuden olla kevyemmin, koska suuremman yleisön kohdistuva katse on muualla.

HUOM: Takapihalla ei ole tarkoitus harrastaa kyseenalaista tai metaa, eikä ainakaan selkeämpää riitelyä eikä kalabaliikkeja. Ne on oltava yleisen vastuun piiriin kuuluvia. (kts Järjestelyt-alue).


Alue: Järjestelyt

Järjestelyissä on lupa vääntää (metailla) se, mikä tarpeelliseksi katsotaan. Vääntämiseen vastapainona on selkeä vastuu. Kirjoittamasta kyseenalaisesta tulee kantaa vastuu, eikä vastuuta kanneta pimennossa katseilta. Edes nimimerkillä tulee olla sitoutunut siihen, mitä kirjoittaa.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ti 17.03.2015, 01:28:01

Aiheessa pysyminen – ontopic ja offtopic – ihmisiä yhdistävänä ja jakavana


Aiheessa pysyminen on tärkeää järjestyksen kannalta. Järjestys palvelee lukijaa ja kirjoittajaa. Lukija tietää, mistä löytää mitäkin. Kirjoittaja tietää selkeästi, minne voi ajatuksen kirjoittaa, tai myös sen, ettei paikkaa vielä ehkä ole, mikä on myös tärkeää, sillä selvä kirjoituskanavan puuttumisen tietäminen merkitsee sitä, että voi aloittaa hyvään aikaan uuden aiheketjun.

Terävät aiheketjut luovat osaltaan erottelevuutta myös mielen tasolla. On selkeää kontrastia tasaisen mitäänsanomattoman kirjoitusmössön sijaan. Polariteetti tuo jännitettä, ja jännite irroittaa paremmin uutta. Tämä seikka voi olla eräs hyvin rakennetun kirjoitusympäristön tärkeä tuotanto-tekijä.


Ketju otsikoineen antaa puitteet kirjoitettavalle. Käytännössä onnistuneet kirjoitukset pyörivät enemmän tai vähemmän tiukasti aiheensa ympärillä. Onnistunut käsittely (ontopic) tarkoittaa, että alkuperäistä aihetta kunnioitetaan, koska kyseessä on sitä koskevan ketjun ympäristö. Käsittelyt eivät saa irrota omaksi jutuikseen.

Rajanveto ontopic:n ja offtopicin välille on joskus vaikea vetää. Mikä kuuluu aiheen alaiseen käsittelyyn ja mikä ei?

Käytännössä meillä on melko yleinen ja yhtenäinen maailmankuva.  Se auttaa arvioimaan sopivaa asioiden aiheeseen kuuluvuutta.

Yhtenäistä käsitystä ei kaikesta ole, mutta aiheenmukaisuudetta ei kuitenkaan kannata aina painostamalla vaatia. Kirjoittelijoiden rikkaus on mm siinä, että he kytkevät saman aiheen alle asiaa eri tavoin. Kytkentäkaavan ei tarvitse olla yhtenäinen, eikä se ole edes mikään ihanne.

Jos jonkin materiaalin tietää liittyvän omasta mielestä riittävän varteenotettavasti tai kiinnostavasti aiheeseen, ei kaikki ole aina välttämättä samaa mieltä aiotusta koplauksista. Jos ketjun sisään kirjoitettu tarina vaikuttaa  todennäköisesti muiden mielestä asiaankuulumattomalta, voi linkkauksen osuvuutta pyrkiä erikseen tuomaan esiin. Toisaalta. Jos itse lukijana ei ymmärrä toisen asianvyörytystä aiheenmukaiseksi, voi asiasta kysellä enemmän etenkin, jos epäselvyys todennäköisesti jatkuu.

Kirjoitusten aihetta palveleva suhde on tärkeää. Monipuolinen, erilaisten ihmisten ajattelu ei ole tässä mielessä haitta, vaan hyöty. Hyöty tulee valjastaa käyttöön.

Hyvät ja toimivat yhteydet aiheeseen eri asioiden kautta on osa sujuvaa maailmankuvaa. Sujuvuus voi joskus olla kapea-alaisuudesta johtuvaa. Kaikkea ei mielletä sujuvasti itsellä eikä muilla osaksi jotain teemaa. Kyseessä voi olla avartumisen paikka. Lopultakin: "Kaikki kytkeytyy kaikkeen". Tuo tosin tarkoittaa sitä, että kytkentöihin myös kiinnitetään huomiota, että tuo tilanne voi edistyä käytännön tasollakin, eikä dogmin tasoisena.

Osa käsittelyjen arvoista on saada avartumaan uusille näkökulmille. Toisaalta tärkeää on monesti sekin, että näkökulmiin löytyy ymmärrystä taakse. Etenkin yleisiin näkökulmiin ja asioiden yhdistämisiin liittyy helposti isoja vaatimuksia.

Näkökulmien ja asioiden yhdistämisen erilaisuus luo jännitettä ja arvaamattomuutta. Siis turvattomuutta. Moni totuuskysymys on itselle tärkeä, ja jos muut suhtautuvat asiaan ymmärtämättömästi, jää enemmän yksin. Näkökulmat ja asioiden liittämiset toisiinsa on tärkeä turvallisuuskysymys. Sen vuoksi on- ja offtopic ovat herkullisia kiistelyn aiheita.

Parhaimman tuen omalle ehkä muita ajatellen eksoottiselle näkökulmalleen saa siten, että hyväksyy sen toisen ehkä yleisen ja helpomman katselutavan. Voi olla tärkeää tuoda esiin, ettei oma yhdistämistapa välttämättä ole uhka toisen katsomistavalle. Kumpikin voi olla hyviä.

Selkeä erilaisella näkemyksellä paukuttaminen voi joskus tuoda sopivaa elävyyttä. Liian vastavedollinen ei ole hyvä olla. Käytännössä liian omituinen yhdistettynä vaativuuteen saa muut puolustuskannalle, jolloin näkemysten jakamista, eli keskustelun hyödyllisyyttä ei pääse syntymään niin paljoa.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - ke 06.01.2016, 16:28:34

Elinvoimainen foorumiyhteisö


Sitoutuminen

Kanssakäymistä foorumilla voi kuvata perusasetelmilla, jota vasten voi peilata kulloistakin hetkeä foorumilla. Asetelmakuvaus on eräs foorumiarkeen liittyvä apuväline, josta saa infoa vallitsevista olotiloista, ja niiden vaihteluista. Elinvoimainen foorumiyhteisö tunnistaa tilansa joko peilistä, tai jotenkin muuten, ja osaa tehdä oikeita tarvittavia toimia, tai kykenee, haluaa tai tahtoo pyrkiä kohti tarvittua. Tämä merkitsee sitoutumista, ja se puolestaan jotain, mikä on sitoutumisen arvoiseksi koettua.

Sitoutuminen on helppoa, mikäli on selkeästi saamapuolella.

Sitoutuminen foorumiin ja sen hyvää tuottaviin tekijöihin on vaikeampaa, mikäli noita ei oikein koe olemassaoleviksi. Silloin tulee kysymykseen se, uskooko foorumista tulevan jotain riittävän hyvää jatkossa, mikä voi puolestaan riippua siitä, miten potentiaaliseksi kokee itsensä ja muut odotettaminsa asioihin pyrkijöinä.

Foorumiin voi sitoutua jos odotukset vastaavat nykytilaa, tai odotuksia on todennäköistä saavuttaa riittävän sopivalla aikataululla. Odotukset voivat olla suuria, jolloin sitoutumisen ehtona on paljon. Toisaalta odotukset voivat olla vähäisiä, eli osataan tarttua pieneenkin tuovaan puoleen, koska suurempaan ei esim koeta niin suurta tarvetta. Tällöin foorumille sitoutuminen merkitsee sitä, että on myös muita asioita, joista saa elämäänsä riittävästi tarvitsemia aineksia.

Foorumi voi olla osalle antamisen paikka koko elämän paljoudesta, ja pelkän antamisen foorumilla voi kokea palkitsevaksi. Toisaalta foorumiin voidaan laittaa koko elämä, ja elämään kuuluu paljon kaikenlaista tarvittavaa, jolloin tästä on nyhdettävä vähän kaikkea, jolloin sitoutuminen voi vaikeutua paljon odotusten suuruuden takia.


Sitoutumisen merkitys itselle ja muille

Sitoutuminen ilmenee jonkin yhteisölle tarvittavan tuomisena. Jos kaikki eivät tässä mielessä sitoudu, vaan ovat pääosin ottajia, on jonkun oltava sitoutunut, sillä yhteisön haasteet mm vaatii selviämistä. Pelkkä vaihtojaupan ajatus on sitä kauppaa. Ei ole merkittävä osa tervettä yhteisöä, tai terve yhteisö ei voi noin rakentua ainoastaan. On oltava myös haasteisiin nähden sitoutumista tai yhteisö hajoaa.

Positiiviseksi koettu antaminen lisää foorumin elinvoimaa. Antaja saa, sekä antaessaan tekee sen, mitä yhteisö tarvitsee. Terve yhteisö on vain win-win-tyyppinen, ja tämän osuus on oltava riittävä, jotta kokonaisuus kestää kasassa, tai sen elinvoima kasvaa.

Win-win-asenne, ja win-win-toimen löytäminen on tietysti usein haaste, ja sitä suurempi, mitä syvemmällä yhteisö kyntää vaikeuksissa.

Terve yhteisö on yksilölle tärkeä. Jos tervettä yhteisöä ei ole mahdollista rakentaa sinne, jossa on tottunut olemaan, on yhteisön anti itselle nolla tai miinus. Jos terveen yhteisön edistäminen ei kiinnosta, tai sen edistäminen on liian vaikeaa, kannattaa yhteisön tuomaa terveyttä itselle hakea ehkä muualta.


Foorumillaolon asetelmat

A.  Seesteinen ja tasapainoinen suhde muihin  Suurin osa ihmisistä odottaa ihan tavallista kanssakäymistä, ilman suurempia kalabaliikkeja, ja ristiriidan lietsomisia. Ristiriitoja vältetään siinä kun hyväksi havaitaan, ja käytännöt tasolla tämä näkyy sujuvuuteen sitoutumisena, ja joustavuutena, jossa on tietysti rajansa.

B.  Ristiriitaisen, konflikteja pitävä suhteen olemassaolo  Foorumilla käydään jonkin verran täysin uusia asioita ja vinkkeleitä. Vaikka asiat olisivat vanhoja, voi niihin liittyä paljon sellaista, mikä ei kaikkien mielestä ole ok. Aiheet synnyttävät kanssakäymiseen jännitteitä, ja jännitteiden käsittelyssä voi joutua kokemaan epäoikeudenmukaisuuden tunteita tai kohtuuttomuutta. Toisaalta osa haluaa elää osana konflikteja, ja pyöriä niiden puitteissa esim menneen ajan takia, eikä tasapainoinen foorumielämä(A) ei tunnu siltä elämältä, jossa on niitä edistymisen tekijöitä, joita konfliktitilanteihin puolestaan koetaan liittyvän.

C.  Syöksykierre (jonkun tahon osalta)  Konfliktoiva vaihe voi lisääntyä jäsenten välillä, jolloin joku tai kaikki konfliktoivat osapuolet voivat vammautua jonkinasteisesti kohtuuttomaksi koetuissa käsittelyissä. Toisaalta konfliktit voivat laajeta koskemaan muitakin osapuolia. Kielteinen kierre voi syvetä sekä ennenpitkää todennäköisesti myös levitä. Konfliktoiva suhde muihin tai osaan jäseniä voi olla myös historian seurausta, jolloin elämä on yhtä syöksykierteen käsittelyä, ja muu tasapainoisempi muiden taholta on hyvin teoreettiselta tuntuvaa, esim lässytystä, ohikatsomista, kohtaamattomuutta, ... Syöksykierteisen asema on normatiivisesti vaikea, sillä syöksykierteesiin liittyy paljon sivustakatsojan tai suoraan kokija kärsimystä, jota käsitellään mm torjunnan ja paheksunnan keinoin, jolloin käsittelyyn nousevat onglemaihmiset, eivät niinkään tähän ryhmään kuuluvien kokemukset, tuloksettomat käsittelytavat, ...

D.  Syöksykierteen katkaisu  Kun kielteinen luuppi uhkaa syvetä, ja laajeta, ja näyttää todennäköiseltä, ettei asia hoidu nykymentelemin, täytyy tilanteeseen havahtua. Parasta on, jos havahtuja on jokin syöksykierteeseen kuuluva, tai kaikki heistä. On tehtävä erilaisia ongelmakuvauksia ja infoja, käsittelyaloitteita ja käsiteltävä haasteita. Potentiaalisen ratkaisun tai edistyaskeleen kokeileminen on hyvä, tosin silloin on oltava valmis sitoutumaan siihen, että havainnoi sitä, mikä toimii, ja mikä ei toimi. Potentiaalisia asioita on syytä ottaa kokeiluun, ja on hyvä, jos kunkin nostetun idean osuvuudesta saadaan mahdollisimman kattava kuva joko läpikäynnin tai näkemysten jakamisen kainoin.

E.  Sitoutuminen paremman hakemiseen  Vähintään on jätettävä rauha asioille, joihin ei koe, että voi itse vaikuttaa nostavalla otteella. Jos kaipaa parempaa, ja kokee aidosti parempaan pyrkimisen halua, voi siirtyä kohtaan D, mikäli jotain ideaa tai nostavaa kontribuutiota on mielessä.

F.  Odotus, sitkeä pidättäytyminen sössimisestä  Aika tuo esiin tarvittavaa, ja kun sitä syntyy jotain kautta, voidaan herätä vaikka kohtaan D kera Een. Pakollisten tilanteiden kohdalla on pakko ns laskea housuun, mutta kulloistakin hätäratkaisua ei yleistetä osaksi järjestelyjä, vaan housuunlaskeminen todetaan jossain määrin haitalliseksi, ja lopuksi siivotaan sotkua siinä kun osataan. Runnovan ratkaisun välttämättömyys voi laukaista suoraan syöksykierteen, eli päädytään kohdtaan C.

G.  Epätoivon ja ylipääsemättömyyden lietsominen  Jos foorumia ei koe paikkana sen arvoiseksi, tai kokee, ettei foorumilla ole selviytymismahdollisuuksia syöksykierteestä, voi yrittää ruokkia tilannetta lisäepätoivolla ja ylitsepääsemättömillä lannistuksilla. Näin syöksykierre nopeutuu, mistä voi olla joskus havahtumisapua.

H.  Syntipukit, savustukset, savustusyritykset  Kun kokee kärsimystä, pahaa oloa, epäoikeudenmukaisuutta, kohtuuttomuutta, pelkoa, ahdistusta,.. ja noille fiiliksille löytyy selkeästi koettu vaikuttajataho, on tavallista, että ryhdytään tomiin fiilisten parantamiseksi. Tämä tarkoittaa mahdollisen oman sopeutumisen lisäksi joskus myös sitä, että fiilikset liitetään vahvasti suoraan johonkin vaikuttajatahon, joka kokonaisuudessaan koetaan olevan sitä luokkaa, ettei fiiliksistä kyetä irtaantumaan ennen ko henkilön poistumista. Toisaalta, mikäli huonoja fiiliksiä on, ja niitä ei osaa tai älyä itse käsitellä, eikä kukaan tarjoa apua mm sen takia, ettei apua osaa pyytää muilta, niin voi joutua fiilisten eteenpäindumppaukseen, jolloin tarvitaan joku, josta tehdään fiilisten kaatopaikka. Syntipukki on porukkaan kuuluva, joka käy törkyastiaksi helposti, koska on sellainen, joka ei todennäköisesti voi poistua helposti kohteena olosta. Kielteisten fiilisten ratkaisu voi käsittelykyvyttömällä tarkoittaa käytännössä joko jatkuvasorttista sotaa ulkoisen vihollisen kanssa, tai pinnallaolon ylläpito voi hoitua syntipukin avulla.


Asetelmista

Joskus syöksykierteilijät eivät älyä itse havahtua tilanteeseen. Katkosta, tai taukoa pohjan kaivamiseen syntyy esim väsähtämisten takia.

Ongelmien osapuolet ovat kuitenkin niitä, joissa ratkaisu joko tapahtuu tai ei tapahdu. Vaikka ongelmoivat eivät ongelmiin osataisi itse havahtua, jolloin havahduttaminen olisi jonkun tehtävä, niin ainoa reitti ja suunnannäyttäjä onglematilanteissa on konfliktoivien kärsimys, jota ei saa poistaa osapuolilta. Kärsimys on se, joka ohjaa parempaan, ja kärsimyksen älyämisessä ja kohdetamisessa voi tarvita apua, ja kun poispyrkimistä alkaa ilmetä, voi siinä auttaa siinä kun tarve.

Syntipukkijuttua voi esiintyä terveesti hetken reaktiivisena ilmaisuna, mutta sivullisten on viimeistään käsitettävä ilmaisijan voimakas kaventuminen hetkeen, mikä ei ole täysin väärin, ainakaan omia vakavasti koettuja ja vakavasti otettavia kokemuksia ajatellen, sillä tiettyihin asioihin ei saa tulla mitään lyhyttäkään katkosta, vaan elintärkeyksien kokemisia on luonnollista seurata primitiivisesti.

Eri asia on tosiaan se, että primitiivisyyksistä tehdään rauhantilan järjestely, jolloin kanssakäyminen on saatettu ylitsepääsemättömäksi yleistämällä hetki kattamaan enempää kuin mitä se on. Sodasta ja primitiivisyyksistä ei tule tehdä osaa rauhanajan järjestelyistä. Primitiivireaktio on ihmisen viimeinen suojakeino tulipalotilanteessa, joiden syntymiseen on sitävastoin kiinnitettävä huomio.

Syntipukkiajattelulla on myös ylitsepääsemättömyyden rasite. Jos syntipukki reagoi kielteisesti kohteluun, syntyy ehkä jännite, jossa ratkaisuun ei tule kuin syntipukin poistaminen tai fiilisten kohtaaminen. Koska syntipukkinimike toimii oikeutuksena fiilisten purkamiselle, ei syntipukin roolia kantavalle haluta vapautusta. Syntipukiksi sinetöiminen luo asetelman kiristyessä joko-tai-asetelman. Jos syntipukkia tai ulkoista vihollista ei voi käyttää senhetkisellä tavalla, joku joutuu kantamaan roolia, kunnes käy niin, että syntipukkien tarvitsijat vähenee kierros kierroksen jälkeen.

Ainoa kestävä keino huonojen fiiliksien aiheuttamaan ristiriitaan on se, että fiilikset kohtaa se, joka ne saa osakseen. Kohtaaminen voi vaatia erilaista käsittelyä, mutta jos syntipukkimenetelmä on estetty, ja ulkoisen vihollisen käyttö, on fiilisten kohtaamiselle luotu edellytyksiä niin, että systeemi ja sen osapuolet ovat ulospäin neutraaleja, ja myös toistensa suhteen. Neutraalista poikkeaminen ulos tai sisäisiin osiin nähden on luonnollista elämää, ja jos poikkamat tasapainosta osataan riitävän hyvin selvitellä, syntyy yhä parempi luottamus yhteisön elinvoimaisuuteen ja olemassaolon turvallisuuteen, ja tarvittaessa selkeisiin ja mutta tuloksellisiin vääntöihin.


Sitoutumisodotusten aihettama ristiriita

A.  Osa ei odota tältä kovin paljoa yhteisöllisessä mielessä. Ei ole kovin selkeästi saama- ja antopuolen odotusta. Toisaalta ei koeta uhkaa tästä sille, että tämä on oman yhteisönrakennuksen tiellä, sillä yhteisö joko on, tai on luottamus sellaisen löytymiseen, tai sellaisen rakenteluun. Ollaan ihan yhteisöodotusten ulkopuolella olevat esim tämän foorumin suhteen. Voi vaikka rentoilla vapaammin pipoa kiristelemättä kun sopivaa hetkeä.

B.  Nämä ihmiset kuuluvat siihen ryhmään, että yhteisöltä odotetaan sitoutumisarvoisuutta. Joko tämä foorumi on sellaiseksi kelpaava, tai sitten jokin toinen. Joko tästä, tai jostain toisesta voisi tulla jonkinasteinen yhteisö, jonka puitteissa voi saada sitä mitä yhteisöt tarjoavat.

Osa kuuluu ryhmään B, vaikka eivät itse tiedä pyrkimyksiään. Tämä on sinänsä normaalia. Tietoisuus tarkempana asiasta ei ole aina pahasta.

Ongelmaa on paljon sitoutumiserojen vaihteluissa. Ristiriita paukahtaa ajoittain akuutiksi. Jos selkeää jakoa syntyy, eli yhteisötoiveita haetaan aidosti oikeasta paikasta, tästä, toisesta, tai uuden luomisesta ja siihne pyrkimistä, vähenee sitoutumisodotusten erosta johtuva ristiriita.
Otsikko: Vs: Foorumin käytäntöjä
Kirjoitti: Admin - la 05.05.2018, 12:00:44

Toin tämän blogi-tyypin hahmottelut tänne, Omiin.

Foorumi on elänyt jo tovin, blogin perustamisen jälkeen. Onpahan nähtävissä, jonain alkuna.

Kun tätä ei ehkä tarvitse jatkaa täälläkään, niin parempi voi olla Ketjukaisissa, lukualueella.