Jatkumo.NET

Alueet => Temppeli => Aiheen aloitti: Laika - ke 12.08.2015, 10:16:19

Otsikko: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - ke 12.08.2015, 10:16:19
Vaikka aihetta on käsitelty useissa ketjuissa, sen kokoaminen yhden otsikon alle pitää keskustelun paremmin kasassa. Ketju sai myös inspiraationsa pohjattomasta tekopyhyydestä, jota palstan ainoa itseoppinut imaami on suoltanut. Ayatollah Khomeinin vihreästä kirjasta:
 "A man can marry a girl younger than nine years of age, even if the girl is still a baby being breastfed. A man, however is prohibited from having intercourse with a girl younger than nine, other sexual acts such as foreplay, rubbing, kissing and sodomy is allowed. A man having intercourse with a girl younger than nine years of age has not committed a crime, but only an infraction, if the girl is not permanently damaged. If the girl, however, is permanently damaged, the man must provide for her all her life. But this girl will not count as one of the man's four permanent wives. He also is not permitted to marry the girl's sister."

http://rprivitera.newsvine.com/_news/2012/07/04/12558003-religion-and-sexual-perversions

Seksuaalisuus on yksi ydinalueista, joilla alunperin kulttuurinen perversio muodosti uskonnollisen opin. Uskonto sementoi ayatollahin ajatukset ikuisena ideana. Perversioita on monenlaisia, mutta nämä islamiin kuuluvat perversion muodot perustuvat valtasuhteeseen aikuisten miesten ja nuorten tyttöjen välillä. Sen ymmärtäminen edellyttää islamin hierarkisen järjestyksen analysoimista. Suomessa ajattelu tunnettiin varhaisemmin historiassa edusmiehisyytenä, miehen ajateltiin siis edustavan naistaan. Islamissa mies voi pitää useampia vaimoja, jos miehellä on valtaa ja rahaa ylläpitää heitä. Siten vaimot ovat muslimimiehille perinteisissä islamilaisissa kulttuureissa kuten yksityiskone lännessä yritysjohtajalle. Mies voi kulkea kameleineen, aaseineen ja lapsivaimoineen, ja hänelle vaimot ovat ylpeydenaihe. Omaisuus edistää kieroa maskuliinisuutta, jotain miltei päinvastaista mihin Jukka Hankamäki viittaa filosofian homoeroottisuudella. Islamissa seksuaalisuus perustuu valtasuhteen hyödyntämiseen. Sen primitiivisyydelle tarjoaa hyvän vertailukohdan esimerkiksi Norman O. Brownin emansipoiva perversio:

My summary of Brown’s argument doesn’t do justice to its richness of detail and depth of conception; not to mention the powerful insights that crop up along the way, particularly with regard to Freud’s notion of anality, which Brown discusses in great detail in relation to Jonathan Swift, Martin Luther, and the “Protestant ethic” at the base of capitalism.Life Against Death is both broad and deep, and it is astonishingly original. It argues passionately for utopian, apocalyptic, and eschatological speculation, as our only hope for “solving problems that seem at the moment insoluble.” Brown doesn’t have the sardonic sense of the hopelessness of the human situation that his contemporary William Burroughs does; but even to my cynical eyes, Brown does something almost as valuable: he makes a radical alternative to The Way Things Are thinkable, entirely tough-mindedly, and without turning to the sappy, saccharine, and zombiefied visions of all too many utopians, New Agers, and champions of Human Potential.

http://www.shaviro.com/Blog/?p=419

Serkusavioliittojen degeneroiva vaikutus on tuntunut mm. brittiläisessä terveydenhuollossa siitä lähtien, kun pakistanilaiset ovat tehneet synnytyksiä maassa. Perversiolla on siis kauaskantoisia geneettisiä vaikutuksia, milloin uskonto on hyväksynyt sukurutsan. Varsinainen perversion taustalla vaikuttava uskonnollinen idea on kuitenkin alistava ja alistuva elämänkäsitys itsessään, ja sen myötä käsitys ihmisvartalon kuulumisesta voimakkaille suvuille. Niinpä serkkuavioliittoa on saatettu pitää nurinkurisesti vahvuuden ja vallan osoituksena. Valta ei ulotu tällöin pelkästään olemassaoleviin ihmisiin vaan sukuun syntyviin, ja sillä on siten tuonpuoleinen ulottuvuus. Pahimmillaan perversio koskee koko yhteisöä, jonka jäsenet uskovat olevansa pyhän miehen jälkeläisiä, ja sukurutsa yhdistää heidät suhteessa ulkopuolisiin vääräuskoisiin. Vallan suojeleminen tuonpuoleiseen eli syntymättömiin edellyttää muunlaisten seksuaalisuuden muotojen tukahduttamista. Kaikki autoritääriset uskonnolliset yhteisöt ovat perverssejä, mutta ne sallivat jäsenilleen vain yhdenlaisen perversion muodon, minkä vuoksi seksuaalinen turhautuminen ja nöyryytykset yhteisön sisällä saavat väkivaltaisia piirteitä, ja (tukahdutettu) väkivalta antaa oikeutuksen yhteisölle uusintaa vallankäyttöä jäseniinsä.

Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - to 13.08.2015, 20:01:18
Moraalinen konkurssipesä -joka myöhemmin tunnettiin islamina- sai alkunsa profeetta Muhammedin opetuksista, joita hän väitti ilmoitukseksi Allah'ilta. Näin kuvailee Raymond Ibrahim profeetan seksuaalisuutta (aihe on muslimeille tabu, vaikka profeetta varsin tunnetusti piti useita vaimoja ja orjattaria):

Botros and his ex-Muslim cohost—the priest had insisted that it be a man for this particular show, lest he be too ashamed to delineate Muhammad’s sexual habits—discussed Koran 4:3, which “limits” a Muslim’s wives to four, plus “what your right hands possess,” that is, slave-girls.

That was apparently not good enough for Muhammad, asserted Botros; an entire verse had to be “revealed” justifying more women for him (Koran 33:50). In fact, Father Botros has carefully compiled a list of all the women—66 are known—to have had sexual relations with Muhammad.

Botros said that was only normal: according to Sirat Al-Halabi, Muhammad can have a woman no matter what, even against her will; and if Muhammad desired a married woman, her husband would have had to divorce her. According to Ibn Sa’ad, who wrote another authoritative biographical account of Muhammad, “The prophet did not die till all women were permitted him” (see Kitab Al Tabaqat Al Kubra, v.8, 194).

The co-host, rather abruptly, interjected – “What of all those rumors that Muhammad exhibited homosexual tendencies?”

Botros dropped his face in his hands and mumbled, “So you still insist we discuss that?” The co-host was adamant, saying it was for Muslims’ own good to know everything.

Thus Botros, after profusely apologizing to his Muslim viewers, saying how embarrassing this was for him, declared: “Look! We’re merely readers here, bringing up what we have read in Islam’s own books! If Muslims don’t like it, they should go and burn these books.”

The first anecdote discussed by the priest revolved around a hadith that, while some ulema say is “weak,” is, nonetheless according to Botros, present in 44 Islamic books—including some highly respected collections, such as Sunan Bayhaqi and Al Halabi.

According to this hadith, a man named Zahir, who used to declare that “the prophet loves me,” said that one day Muhammad crept unawares behind him and put him in a bear-hug. Zahir, alarmed, yelled, “Get off me!” After turning his head and discovering that it was Muhammad, he stopped struggling and proceeded to “push his back into the prophet’s chest—prayers and blessings upon him.”

Another curious hadith contained in Sunan Bayhaqi and which traces to Sunan Abu Dawud (one of the six canonical hadith collections), has Muhammad lifting up his shirt for a man who proceeded to kiss his entire torso, “from his bellybutton to his armpits.”

Botros looked casually at the camera and said, “Imagine if the sheikh of Al Azhar [nearest Muslim equivalent to the pope] went around lifting his shirt for men to kiss his torso” (he proceeded to make smacking kissing noises, for effect).

Said the co-host: “Surely there’s more?”

Botros: “Indeed there is. No less than 20 Islamic sources—such as the hadiths of Ahmad bin Hanbal—relay that Muhammad used to suck on the tongues of boys and girls”…


http://www.raymondibrahim.com/islam/the-perverse-sexual-habits-of-the-prophet/
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: socrates - to 13.08.2015, 20:06:55
Mitäs täällä Perverssi Laika taas spämmäilee?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - to 13.08.2015, 21:49:45
Mitäs täällä Perverssi Laika taas spämmäilee?

Lue otsikko. Ketju käsittelee uskonnollista perversiota siten kuin se uskonnon piirissä sallitaan, ja siten kuin kyseiset perversiot ovat muokanneet nykyisiä uskonnollisia yhteisöjä. Tällä erää olen keskittynyt islamiin, mutta suurissa maailmanuskonnoissa ja etenkin herrauskonnoissa ihmisen seksuaalisuus on pakkomielteisen kontrolloinnin kohde.

Eräs kiinnostava yksityiskohta islamissa liittyy profeetan esimerkkiin. Miten esimerkkiin? Ristiriitaisesti. Profeettaa nimittäin koskivat eri säännöt kuin muita muslimeita, mitä naisten seksuaaliseen omistamiseen tulee:

O Prophet! Lo! We have made lawful unto thee thy wives unto whom thou hast paid their dowries, and those whom thy right hand possesseth of those whom Allah hath given thee as spoils of war, and the daughters of thine uncle on the father's side and the daughters of thine aunts on the father's side, and the daughters of thine uncle on the mother's side and the daughters of thine aunts on the mother's side who emigrated with thee, and a believing woman if she give herself unto the Prophet and the Prophet desire to ask her in marriage - a privilege for thee only, not for the (rest of) believers - We are Aware of that which We enjoined upon them concerning their wives and those whom their right hands possess - that thou mayst be free from blame, for Allah is ever Forgiving, Merciful.

(Kursivoitu lainaus Koraanista)

http://skepticsannotatedbible.com/quran/33/index.htm#50

On vaikea käyttää esimerkkinä henkilöä, joka ottaa erioikeuksia. Kenties asiaa saattoi perustella Allahin tahdolla (mitä tahansa voidaan perustella Allahin tahdolla), kuten naisvihaa ja naisten alempaa arvoa miesten omaisuutena perustellaan islamissa tänä päivänä yleisesti:

A woman is worth one-half a man. 2:282 ; and males are to inherit twice that of females. 4:11
Lewd women are to be confined to their houses until death. 4:15 ; but the wives of Mohammad will be punished double for lewdness! 33:30
You can't have sex with married women, unless they are slaves obtained in war (with whom you may rape or do whatever you like). 4:24
Don't pray if you are drunk, dirty, or have touched a woman lately. 4:43
A husband can accuse his wife of adultery with only one witness. 24:6
The wives of Mohammad are not like other women. They must not leave their houses. 33:32-33 [a little controlling, aren't we Mohammad?] ; oh, and Allah says it is lawful for Muhammad to marry any women he wants. 33:50-51
If men must speak to Muhammad's wives they must speak from behind a curtain. And no one must ever marry one of his wives. 33:53


ja erityisesti

Men are in charge of women, because Allah made men to be better than women. Refuse to have sex with women from whom you fear rebellion, and scourge them. 4:34

http://www.sillyallah.com/2007/11/violent-sexism-and-wife-beating-in.html

Blogimerkintä yllä siirtyy sen jälkeen käsittelemään naisen hakkaamista, jonka Koraani legitimoi. Kirjoittaja tutkii Koraanin sanaa 'idreb':

For those doubters, I bolded the key parts. If you fear disloyalty, desertion or rebellion...beat your wives (of course after admonishing them and not sleeping with them). Now, in Yusuf Ali's version, the word "lightly" is added, but this was added for palatability not because the word is actually there. In the video at the top, you can see how "lightly" some are beaten.

In fact, the word in the Quran in 4:34 used for "beat" is "idreb". It is a conjugate of the word "daraba" which primarily means "to beat, strike, to hit" - Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, page 538.

Here is a Quranic verse in which "idreb" is used:

8:12 - ""Strike" off their heads, "strike" off the very tips of their fingers!"


Sanan 'idreb' etymologiasta lähemmin:

http://islaminitsownwords.blogspot.fi/2009/04/is-wife-beating-allowed-by-allah.html
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: urogallus - to 13.08.2015, 22:05:18
Äkkiseltään vaikuttaisi siltä, että useimpien uskontojen seksuaalikielteisyys on oikeastaan hyvä asia. Nimittäin kun ajattelee seksuaalimiyönteisimpiä uskontoja, niin ensimmäisenä tulee juurikin islam mieleen, ja ehkä myös juutalaisuus ja jotkut protestanttiset lahkot. Niissäkin tämä kannatettava seksi on sidottu muinaisiin esimerkkeihin, jotka olivat ehkä toimivia (tai ehkä eivät - vaikea sanoa) muinaisissa yhteiskunnissa mutta eivät enää nykypäivänä.

Jos seksiä taas pidetään lähtökohtaisesti ongelmallisena ja syntisenä, se voi tarkoittaa mys sitä, että uskonnolla ja hengenhenkilöillä on vähemmän valtaa siihen, miten ihmiset seksiä harjoittavat.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - to 13.08.2015, 22:26:02
Profeettaa nimittäin koskivat eri säännöt kuin muita muslimeita, mitä naisten seksuaaliseen omistamiseen tulee...

Kamala vääryys sinua kohtaan. Salomonilla oli 700 vaimoa ja 300 jalkavaimoa. En ole kuullut kenenkään paheksuvan sitä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - to 13.08.2015, 22:32:45
Profeettaa nimittäin koskivat eri säännöt kuin muita muslimeita, mitä naisten seksuaaliseen omistamiseen tulee...

Kamala vääryys sinua kohtaan. Salomonilla oli 700 vaimoa ja 300 jalkavaimoa. En ole kuullut kenenkään paheksuvan sitä.

En ole kuullut, että ihmiset palvoisivat Salomonia. Toisaalta olen kuullut, että profeetta Muhammedia ei saisi edes piirtää, ettei Allah (=kiihkomuslimit itse) suutahda.

Jollet aio tai kykene kirjoittamaan kokonaisia kappaleita, niin voit mennä ruikkimaan jonnekin chattiin. Tämä on ainakin periaatteessa keskustelufoorumi.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - to 13.08.2015, 22:40:21
En ole kuullut, että ihmiset palvoisivat Salomonia.

En tiedä mitä palvomisella tarkoitat, mutta Salomon on yksi juutalaisuuden merkkihenkilöistä ja hänen mukaansa nimetty katu löytyy Israelissa jokaisesta kaupungista ja jopa valtio on nimetty hänen mukaansa. Aika outo suhtautuminen pervertikkoon.

Lainaus
Jollet aio tai kykene kirjoittamaan kokonaisia kappaleita, niin voit mennä ruikkimaan jonnekin chattiin. Tämä on ainakin periaatteessa keskustelufoorumi.

Islamofobisten möläytystesi valheellisuuden ja rasistisuuden paljastamiseksi ei tarvitse kirjoittaa kolmea lausetta enempää.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - pe 14.08.2015, 04:03:02
En ole kuullut, että ihmiset palvoisivat Salomonia.

En tiedä mitä palvomisella tarkoitat, mutta Salomon on yksi juutalaisuuden merkkihenkilöistä ja hänen mukaansa nimetty katu löytyy Israelissa jokaisesta kaupungista ja jopa valtio on nimetty hänen mukaansa.

Palvonta esiintyy muun muassa vaan ei pelkästään pakonomaisena nimen siunaamisena aina, kun profeetta Muhammedin (PBUH) nimi mainitaan. Haluatko lisää esimerkkejä vai alkaako valjeta?

Mikä asiassa ylipäänsä konstituoisi sinulle ymmärryksen, niin että voisit sanoa tietäväsi?

Lainaus käyttäjältä: Laika
Jollet aio tai kykene kirjoittamaan kokonaisia kappaleita, niin voit mennä ruikkimaan jonnekin chattiin. Tämä on ainakin periaatteessa keskustelufoorumi.

Islamofobisten möläytystesi valheellisuuden ja rasistisuuden paljastamiseksi ei tarvitse kirjoittaa kolmea lausetta enempää.

Mene sitten ruikkimaan jonnekin muualle, koska ketjun aihepiiri on selkeästi otsikossa mainittu. Paljastella voit itseäsi esimerkiksi illuminati-ketjussasi.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - pe 14.08.2015, 08:24:06
Palvonta esiintyy muun muassa vaan ei pelkästään pakonomaisena nimen siunaamisena aina, kun profeetta Muhammedin (PBUH) nimi mainitaan. Haluatko lisää esimerkkejä vai alkaako valjeta?

Tuo ei ole palvontaa.

Lainaus
Mene sitten ruikkimaan jonnekin muualle, koska ketjun aihepiiri on selkeästi otsikossa mainittu. Paljastella voit itseäsi esimerkiksi illuminati-ketjussasi.

Sinulla on siis mielipide, jonka perusteena on se, että Muhammedilla(SAAS) oli 66 seksikumppania. Voimme tutkia mielipiteesi perustelut ja katsoa, oletko valmis luopumaan mielipiteestäsi.

Voisit malliksi listata nuo 66 naista ja sen, että mistä tieto kustakin on peräisin. Anna aluksi vaikka 20 nimeä ja lähteet.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - pe 14.08.2015, 17:22:37

Kamala vääryys sinua kohtaan. Salomonilla oli 700 vaimoa ja 300 jalkavaimoa. En ole kuullut kenenkään paheksuvan sitä.

Minä paheksun - etenkin lapsivaimoja!

VA.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - pe 14.08.2015, 19:52:33
Laika oli myös huolissaan siitä kuinka muslimit sorsivat hinduja. Miksi hän kuitenkin vaikenee Krishnan 16000 vaimosta?

No, siihen on varmaan joku syy, mutta odottelen edelleen niiden 20 naisen nimeä lähdeviitteineen.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: pimpelis pompelis - pe 14.08.2015, 20:02:41
Laika oli myös huolissaan siitä kuinka muslimit sorsivat hinduja. Miksi hän kuitenkin vaikenee Krishnan 16000 vaimosta?

No, siihen on varmaan joku syy, mutta odottelen edelleen niiden 20 naisen nimeä lähdeviitteineen.

On siihen joku syy, mutta laitapa aluksi ensimmäiset 1000 Krishnan vaimon nimet lähdeviitteineen.
Tuota toista väitettäsi että muslimit sorsivat hinduja ei tarvitse todistaa. Muslimithan sorsivat kaikkia.

Odottelen niitä nimiä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - la 15.08.2015, 00:27:05
Laika oli myös huolissaan siitä kuinka muslimit sorsivat hinduja. Miksi hän kuitenkin vaikenee Krishnan 16000 vaimosta?

Koska en ole karkkiautomaatti, joka pudottaa haluamasi värisen karkin ajatuksesi voimalla. Mahtaa harmittaa.

Lainaus käyttäjältä: Taha
No, siihen on varmaan joku syy, mutta odottelen edelleen niiden 20 naisen nimeä lähdeviitteineen.

Voi ei, olen tainnut erehtyä. 66 vaimoa mainitsi egyptiläinen uskonoppinut lukemastani haastattelusta. Lähdeviitteet mainitsevat vain 19 (+14) vaimoa:

The following lists of women in Muhammad’s life are based on the Islamic sources. Because there were so many women, some of whom had only a very brief association with him, it is possible that this number still falls short of the real total.

http://wikiislam.net/wiki/List_of_Muhammads_Wives_and_Concubines

Nyt on sinun vuorosi luetella Krishnan 16 000 vaimoa. Sitä ennen en vastaile ketjussa muihin knoppikysymyksiisi. Ketjun otsikko ei näet ole 'Tahan tuhat ja yksi knoppia', vaikka jokaisen ketjun aihe oletkin.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - la 15.08.2015, 07:51:25
Voi ei, olen tainnut erehtyä. 66 vaimoa mainitsi egyptiläinen uskonoppinut lukemastani haastattelusta.

Et pelkästään lukenut sitä, vaan lainasit häntä todisteena Muhammedin(SAAS) luonteesta ja käytöksestä. Valehtelitko?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: pimpelis pompelis - la 15.08.2015, 12:21:35
Et siis aio vastata sinulle esitettyihin kysymyksiin. Niin, et pysty.

Merkitään pöytäkirjaan: ei ole löydetty ainoatakaan kysymystä johon Taha Islam pystyy vastaamaan.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - la 15.08.2015, 12:27:49
Voi ei, olen tainnut erehtyä. 66 vaimoa mainitsi egyptiläinen uskonoppinut lukemastani haastattelusta.

Et pelkästään lukenut sitä, vaan lainasit häntä todisteena Muhammedin(SAAS) luonteesta ja käytöksestä. Valehtelitko?

Lainaaminen ei ole valehtelua. Nyt voisit luetella Krishnan 16 000 vaimoa, kun heistä mainitsit.

Tahan esikuva, Abu Bakr al-Baghdadi raiskasi toistuvasti amerikkalaista avustustyöntekijää Kayla Muelleria:

ABC:n mukaan Muelleria pidettiin vangittuna Syyriassa korkea-arvoisen Isis-komentajan Abu Sayyafin kotona, jossa al-Bagdadi kävi useamman kerran raiskaamassa Muellerin. Tieto perustuu samasta paikasta karanneiden, jesidien vähemmistökansaan kuuluvien tyttöjen kertomukseen.

"Meille kerrottiin, että Kaylaa kidutettiin ja että hän oli al-Bagdadin omaisuutta. Hallitus kertoi siitä meille kesäkuussa", Muellerin vanhemmat Carl ja Marsha Mueller kertoivat ABC Newsille.


http://www.hs.fi/ulkomaat/a1439527493828

Alunperin sodankäyntiin luotu islam on puhjennut kukkaansa alkuperäisessä synnyinympäristössään kaksoisvirran maassa. Naisia alueella on hyödynnetty Tahan ystävien houkuttelemiseksi liittymään kampanjaan kalifaatin luomisessa. Nuorten tyttöjen tarjoamisella ruokitaan nuorten muslimimiesten omanarvontunnetta. Toki mukana on etu saada seksuaalisia palveluksia ilmaiseksi, mutta viittaan omanarvontunteella naisen erityislaatuiseen asemaan hyödykkeenä perinteisissä islamilaisissa kulttuureissa.

Abu Bakr al-Baghdadin kaltaiset miehet tekevät syvän vaikutuksen Tahaan ja muihin islamisteihin käyttämällä fallista valtaansa. Symbolisesti se yhdistää al-Baghdadin Allahin edustamaan miesjumaluuteen, jossa laumaa kulloinkin johtavan miehen penis ohjailee miesten omistamien naisten (ja tyttöjen) käytöstä. Viittaan urogalluksen kommenttiin todetakseni, että siinä mielessä (ja vain niillä reunaehdoilla että kyse on miehen harjoittamasta dominanssista) islam ei ole seksuaalikielteinen uskonto. Sen seksuaalikielteisyys on kielteisyyttä naaraspuolista seksuaalisuutta kohtaan.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - la 15.08.2015, 12:34:42
Lainaaminen ei ole valehtelua.

En kysynyt mitä lainaaminen on. Kysyin, että valehtelitko vai et ja kysymyksen ohittaminen riittää vastaukseksi.

Lainaus
Alunperin sodankäyntiin luotu islam on puhjennut kukkaansa alkuperäisessä synnyinympäristössään kaksoisvirran maassa.

Kun trollaa, pitäisi olla edes koherentti.

Lainaus
Tahan esikuva, Abu Bakr al-Baghdadi raiskasi toistuvasti amerikkalaista avustustyöntekijää Kayla Muelleria...

Koska se on netissä, se on totta? No, hänhän sai oppinsa parhailta.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - la 15.08.2015, 13:30:15
Lainaaminen ei ole valehtelua.

En kysynyt mitä lainaaminen on. Kysyin, että valehtelitko vai et ja kysymyksen ohittaminen riittää vastaukseksi.

Mielikuvitusmaailmassasi riittää. Mitä kysymysten ohittamiseen tulee, niin sinun pitäisi tietää :)

Vastaukseksi, vaikken kaltaisellesi kullinlutkuttajalle tilivelvollinen ole: en valehdellut.

Lainaus käyttäjältä: Taha Islam
Lainaus
Alunperin sodankäyntiin luotu islam on puhjennut kukkaansa alkuperäisessä synnyinympäristössään kaksoisvirran maassa.

Kun trollaa, pitäisi olla edes koherentti.

Yritä sitten olla.

Lainaus käyttäjältä: Taha Islam
Lainaus
Tahan esikuva, Abu Bakr al-Baghdadi raiskasi toistuvasti amerikkalaista avustustyöntekijää Kayla Muelleria...

Koska se on netissä, se on totta? No, hänhän sai oppinsa parhailta.

Ai oletko opettanut al-Baghdadia raiskaamisessa? Ketä naista käytit opetusmateriaalina?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - su 16.08.2015, 16:11:23
Tahan erityistoivomuksesta käsittelen vielä pedofiliaa islamissa:

SATURDAY, 1 DECEMBER 2012

Yes, There Is a Link between Islam and Paedophilia


People often make comments to the effect that there is no relationship between being Muslim and paedophilia, that this non-indigenous religious group has been unjustly targeted.

As an example, here's what I found posted in a student forum:
What I've never been able to grasp is why whenever middle-eastern men commit a crime, they are not identified by their nationality, but by their religion? This is blatantly an attempt to make Islam look bad. If a brit were to rape a teenager, it wouldn't say "Chrisitan [sic] male rapes teenager". How do you even know that these people are in fact muslims? Is it their names?

This might seem irrelevant, but if their seemingly muslim heritage is the only thing that links them together, then it is not at all an epidemic. I could just as easily find an epidemic of increasing Christian murderers in the UK.

PS: I'm not a muslim myself. I just find this extremely hypocritical.
Someone else in the forum corrected the poster saying that these childrens' sexual abuse crimes are not commited by "middle-eastern men" but mostly by UK Pakistanis.

Putting aside the factual errors of the comment quoted above and its naivety, it nevertheless expresses a recurring opinion that we hear frequently.

Nothing could be further from the truth.

First, far from being targeted, Muslim paedophiles have been let off the hook for decades by police, social services and media, who were too afraid to establish the connection between Muslims and paedophilia and left them undisturbed to go about their business sometimes for as long as 40 years.

It is interesting to note that one of the people responsible for the cover-up, Joyce Thacker, Rotherham Council's Strategic Director of Children and Young People’s Services, is the same woman who took three children away from their foster parents because these were members of the right-wing UK Independence Party. In the end, both these scandals helped UKIP and the BNP achieve second and third place in the recent Rotherham by-election, which gave UKIP in particular a record result.

Second, even today, after the truth has been exposed, there is a strong reluctance in public discourse to make this link, reluctance of which the comments I described above are an example. Just look at this video clip of an episode of the BBC programme Question Time to see a glaring case of people falling over backwards in order not to say the "M" word. So great is in many the fear to be called racist and Islamophobic, that they resort to any way to avoid saying "Muslim" and "paedophile" in the same breath, even if it means offending others.

Non-Muslim Asians like Hindus and Sikhs have resented the fact that Muslim paedophiles have been called "Asian men", implying an involvement of the Asian community as a whole which does not exist.

And, as is so blatantly and painfully obvious in the Question Time video clip, Catholicism and the Catholic Church have been dragged into this discussion for no other reason than to distract the public, to draw attention away from the fact that the paedophiles we are talking about are indeed Muslim.

So other, innocent religious groups have been unjustly blamed to avoid accusing the real culprits.

Third, there is a high statistical correlation between the UK's Muslim community and paedophile gangs. The Times and The Daily Mail in 2011 reported some illuminating figures:
Charities and agencies working in conjunction with the police to help victims of sexual abuse in such cases have publicly denied there is a link between ethnicity and the on-street grooming of young girls by gangs and pimps.

But researchers identified 17 court prosecutions since 1997, 14 of them in the past three years, involving the on-street grooming of girls aged 11 to 16 by groups of men.

The victims came from 13 towns and cities and in each case two or more men were convicted of offences.

In total, 56 people, with an average age of 28, were found guilty of crimes including rape, child abduction, indecent assault and sex with a child.

Three of the 56 were white, 53 were Asian. Of those, 50 were Muslim and a majority were members of the British Pakistani community.

Those convicted allegedly represent only a small proportion of what one detective called a ‘tidal wave’ of offending in Yorkshire, Lancashire, Greater Manchester and the Midlands.
The fourth is a very strong argument that goes straight to the core and deep to the foundations of the correlation between Islam and paedophilia.

Islam does not forbid paedophilia, indeed it allows and even rules about it. The following Quranic verse refers to times when divorce is allowed  - notice "those too who have not had their courses", meaning prepubescent girls (wives) who had not started menstruating:
And (as for) those of your women who have despaired of menstruation, if you have a doubt, their prescribed time shall be three months, and of those too who have not had their courses; and (as for) the pregnant women, their prescribed time is that they lay down their burden; and whoever is careful of (his duty to) Allah He will make easy for him his affair.

Qur'an 65:4
And from the Bukhari, a collection generally regarded as the most authentic of all hadith (saying or act of Muhammad) collections:
The Prophet wrote the (marriage contract) with 'Aisha while she was six years old and consummated his marriage with her while she was nine years old and she remained with him for nine years (i.e. till his death). Bukhari 7.62.88

"Allah's Apostle said to me, "Have you got married O Jabir?" I replied, "Yes." He asked "What, a virgin or a matron?" I replied, "Not a virgin but a matron." He said, "Why did you not marry a young girl who would have fondled with you?" Bukhari 59:382
Another hadith compilation confirms what he meant by "young girl":
'A'isha (Allah be pleased with her) reported: “Allah's Messenger (may peace be upon him) married me when I was six years old, and I was admitted to his house at the age of nine.” (Sahih Muslim 3309)
It seems hard to believe that Islam has no problem with paedophilia if you don't know that Muhammad, who is for Muslims the ideal man, the "perfect example", the supreme example of conduct, the model to follow and imitate, just as Jesus is for Christians, was indeed a paedophile. He married Aisha, one of his wives, when she was 6 and had complete sexual intercourse with her when she was 9.

The argument that in those times the law and public moral code were different is irrelevant here. First of all, a religion, to be worthy of that name, must give ethical guidance and directions. The self-proclaimed founder of a new religion who passively follows the diktats of contemporary mores without questioning them, without having a vision for the future - as Jesus Christ did, whose ethics is modern and in fact pioneering even today, after 2 millennia -, does not deserve the title of prophet and his is not a religion.

Secondarily, that argument must be overturned. Paradoxically, saying that Muhammad just followed the rules of his day not only gives him and his pseudo-religion the coup de grace, but also encapsulates in one sentence what is wrong with Islam: a 7th-century AD warlord who was simply a slave of his time, killing, slaughtering, having multiple wives, having sex with children, was no better and no worse than many others of his contemporaries; but what has made him so perverse is that he enshrined all these terrible behaviours into moral guidelines for the posterity, so that what could have been consigned to history long time ago, barbarism, gratuitous violence, oppression of women, paedophilia - among his other abominable activities -, has now been set in stone for all future generations to obey to and adopt as an ideal way to conduct one's life.

And this leads us to the fifth point, that paedophilia is commonly practiced with the blessing of the law in Muslim countries today, in 2012, as child marriage. From WikiIslam:
A second look at the question; was Muhammad a pedophile? One of the most disturbing things about Islam is that it does not categorically condemn pedophilia. Indeed, it cannot, for to do so would draw attention to the pedophilia of Muhammad, the founder of Islam. Many Muslims cannot condemn pedophilia even if they would like to, for they would have to abandon Islam. Muslims tacitly approve of pedophilia, even if they are embarrassed to say so. So mesmerized are Muslims by the example of Muhammad's pedophilia that they are unable to categorically denounce pedophilia or feel shame. It is prevalent in many Muslim countries disguised as child marriage. The UN is today trying to stop the evil of child marriage among the backward Islamic regions of Asia and Africa. The future of some 300 million young girls depends on it.


http://enzaferreri.blogspot.fi/2012/12/there-is-link-between-islam-paedophilia.html

Briteissä on ollut samanlaisia ongelmia raiskausten suhteen (http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11165613/Rapes-now-at-their-highest-ever-level-ONS-figures-reveal.html) viime vuosina kuin Ruotsissa. Taas amerikkalaisten vika. CIA ja juutalaiset väärentävät tilastoja.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - su 16.08.2015, 16:18:15
Tahan erityistoivomuksesta käsittelen vielä pedofiliaa islamissa...

Pedofilia on sairaus, ei teko. Kirjoittaja myös osoittaa täydellisen asiantuntemattomuutensa lainatessaan Koraania koskien kuukautisia. Siinä puhutaan niistä jotka eivät enää odota kuukautisia, ei niistä, joilla ne eivät ole alkaneet: http://quran.com/65/4
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Rasti ruutuun - su 16.08.2015, 16:33:34
Tahan erityistoivomuksesta käsittelen vielä pedofiliaa islamissa...

Pedofilia on sairaus, ei teko.

Ihmettelen tässä kirjoittaessani, miksi kirjoittaa asian vierestä, mutta esimerkkisi rohkaisee riittävästi, joten antaa palaa.

Oksennuksesi palstalle kuin palstalle, eivät sinänsä sisällön puolesta aiheuttaisi tarvetta vastaukseen, mutta vääristelysi ja väistämisesi sinulle osoitettuihin kysymyksiin ansaitsee kommentin.

Jos agendoimasi ideologia ei anna tarpeeksi vastauksia niitä perääville, olisiko tarpeen katsastaa omaa vakaumuksen tarpeellisuutta?

Jos et osaa=kehtaa vastata, niin luikipa sinne pöydän alle takaisin, ja tule vasta uudelleen esiin, kun allah(shit) ilmestyy kamelinpaska henkosiesi jälkeen.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - su 16.08.2015, 19:58:45
Tahan erityistoivomuksesta käsittelen vielä pedofiliaa islamissa...

Pedofilia on sairaus, ei teko.

Nimenomaan, siksi on niin sopivaa avoimesti tunnustaa, että pedofiiliset käytänteet kuten lapsiavioliitot ovat erityisesti islamilainen perversio. Sen tietäminen tai lausuminen ei edes edellytä tosiasian arvottamista erikseen, joskin itseäni ajatus kaksi- kolmetoistavuotiaisiin lapsiin (Aysha lienee ollut nuorempi) kajoamisesta (esteettisessä mielessä) oksettaa ja pidän sitä myös -toisin kuin kaikkia oksettavia tekoja yleisesti- moraalisesti vääränä.  Vastaavasti terveyssyistä pidän serkusavioliittoja ja kamelin virtsan juomista huonoina ideoina vastoin profeettasi opetuksia.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - su 16.08.2015, 20:14:14
Nimenomaan, siksi on niin sopivaa avoimesti tunnustaa, että pedofiiliset käytänteet kuten lapsiavioliitot ovat erityisesti islamilainen perversio.

Islam nimen omaan rajoittaa avioitumisikää toisin, kuin mitä pakanoilla on tapana. Tuo nuorena avioitumisen kauhistelu on aika kaksinaamaista, koska avioliittoa koskevat säännöt on säädetty suojelemaan osapuolia hyväksikäytöltä ja varsinkin perheen lapsia avioerolta.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - su 16.08.2015, 20:33:39
Nimenomaan, siksi on niin sopivaa avoimesti tunnustaa, että pedofiiliset käytänteet kuten lapsiavioliitot ovat erityisesti islamilainen perversio.

Islam nimen omaan rajoittaa avioitumisikää toisin, kuin mitä pakanoilla on tapana. Tuo nuorena avioitumisen kauhistelu on aika kaksinaamaista, koska avioliittoa koskevat säännöt on säädetty suojelemaan osapuolia hyväksikäytöltä ja varsinkin perheen lapsia avioerolta.

Ei vaan kaksinaamainen olet sinä.

Kuten aina. :)

 Jos olet sitä mieltä, että 10-vuotiaan tytön naiminen on ok niin sano pois, mutta kehittyneissä maissa (Esim. Suomessa) sellaista ei sallita kulttuurisesti eikä lain mukaan. Entä mihin profeettasi mahtoi laittaa penistään:

“…then Abu Bakr asked [the Prophet] “O Messenger of God, what prevents you from consummating the marriage with your wife?” The Prophet said “The bridal gift (sadaq).” Abu Bakr gave him the bridal gift, twelve and a half ounces [of gold], and the Prophet sent for us. He consummated our marriage in my house, the one where I live now and where he passed away. [The History of Al-Tabari: Biographies of the Prophet’s Companions and Their Successors, translated by Ella Landau-Tasseron, SUNY Press, Albany, 1998, Volume XXXIX, pp. 171-173]

Islamin perversioiden takia myös keskustelu seksuaalisuudesta islamilaisissa maissa on perverssiä:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2135434/Egypts-plans-farewell-intercourse-law-husbands-sex-DEAD-wives-branded-completely-false.html
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - su 16.08.2015, 20:54:41
Nimenomaan, siksi on niin sopivaa avoimesti tunnustaa, että pedofiiliset käytänteet kuten lapsiavioliitot ovat erityisesti islamilainen perversio.

Islam nimen omaan rajoittaa avioitumisikää toisin, kuin mitä pakanoilla on tapana. Tuo nuorena avioitumisen kauhistelu on aika kaksinaamaista, koska avioliittoa koskevat säännöt on säädetty suojelemaan osapuolia hyväksikäytöltä ja varsinkin perheen lapsia avioerolta.

Ja etenkin, että kotieläiminä pidettävät aivottomat nartut esittäisivät halujaan tms. Toiveita.

VA.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - su 16.08.2015, 22:01:01
Jos olet sitä mieltä, että 10-vuotiaan...

Kuka oli kymmenen vuotias? Aisha(RA) oli vähintään 16, ehkä 19 vuotias.

Lainaus
Islamin perversioiden takia myös keskustelu seksuaalisuudesta islamilaisissa maissa on perverssiä:

Joo, länsimaissa kukaan ei sekoile.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ma 17.08.2015, 00:48:34
Seemiläiset uskonnot ovat kyllä yllättävän paljon seksuaalisuuteen keskittyviä. Osin ymmärrettävää, koska onhan heimoyhteisöillä aivan käytännön tarvetta luoda rajoitteita lisääntymiselle. Jossain määrin silti juutalais-kristillis-islamilaiset uskonnot keskittyvät aivan liiaksi navanalusasioihin. Joskus pervolla ja brutaalillakin tavalla. Syntyvyyden ja seksuaalisuuden säännöstelystä tulee helposti itseisarvo, eikä vain käytännön tason asia, kuten pitäisi ehkä olla.

http://www.halla-aho.com/scripta/muhamettilaisen_musta_aukko.html (http://www.halla-aho.com/scripta/muhamettilaisen_musta_aukko.html)
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - ma 17.08.2015, 02:39:38
Jos olet sitä mieltä, että 10-vuotiaan...

Kuka oli kymmenen vuotias? Aisha(RA) oli vähintään 16, ehkä 19 vuotias.

Sekoitat nyt Muhammedin lapsivaimon yksisarviseesi, jota paneskelet pyllyreikään.

Lainaus käyttäjältä: Kullinlutkuttaja
Lainaus
Islamin perversioiden takia myös keskustelu seksuaalisuudesta islamilaisissa maissa on perverssiä:

Joo, länsimaissa kukaan ei sekoile.

Jihadistiveljesi sekoilevat täälläkin, menisitte kaikki yhdessä asumaan johonkin islamistimaistanne.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ma 17.08.2015, 06:59:17
Islam nimen omaan rajoittaa avioitumisikää toisin, kuin mitä pakanoilla on tapana. Tuo nuorena avioitumisen kauhistelu on aika kaksinaamaista, koska avioliittoa koskevat säännöt on säädetty suojelemaan osapuolia hyväksikäytöltä ja varsinkin perheen lapsia avioerolta.

Niin, mikä siis on se islamin mukainen avioitumisen alaikäraja?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: pimpelis pompelis - ma 17.08.2015, 08:15:34

Islamin perversioiden takia myös keskustelu seksuaalisuudesta islamilaisissa maissa on perverssiä:

Joo, länsimaissa kukaan ei sekoile.

Olet siis sitä mieltä, että islamilaisissa maissa sekoillaan. Islamin tekee oikeaksi, virheettömäksi ja sekoilemattomaksi se, että länsimaissa sekoillaan.

Islam on ihmeellistä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - ma 17.08.2015, 10:34:18
Seemiläiset uskonnot ovat kyllä yllättävän paljon seksuaalisuuteen keskittyviä.

Paljonko niiden pitäisi olla toopemetrillä mitattuna?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - ma 17.08.2015, 10:36:29
Niin, mikä...

Olen varma, että tuohon on joku joskus jo vastannut.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ti 18.08.2015, 00:44:50
Niin, mikä...

Olen varma, että tuohon on joku joskus jo vastannut.
Muhis itse vastasi. 6 vuotta on tytölle sopiva avioitumisikä.

Minusta 18 vuotta olisi sopivampi.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ti 18.08.2015, 07:25:06
Niin, mikä...

Olen varma, että tuohon on joku joskus jo vastannut.

Joko et uskalla vastata tai et tiedä. Väistelysi on paljastavaa. Yrität esittää, että asiat länsimaissa ovat huonommin, mutta ei väitettäsi voi ottaa vakavasti, ellet pysty esittämään sitä muka parempaa islamin tapaa. Itse muistan sinun vain painottaneen sitä, että islamin mukaan mennään naimisiin, eikä länsitapaan vain harrasteta seksiä, joten tilanne on parempi, koska avioliitto "suojaa". Tämä kuitenkin vaatisi vakaan uskon siihen avioliiton mystiseen suojaavaan vaikutukseen. Itse pidän jo avioliittoa sinänsä erittäinkin vaarallisena, jos se solmitaan liian nuorena. Varsinkin, jos se solmitaan kovin eri ikäisen puolison kanssa.

Avaat ovet tällaisille spekulaatioille, koska et vastaa suoraan kysymykseen. Eikä jonkun muun vastaus vastaa omaasi, koska me emme keskustele niiden muiden kanssa, vaan sinun. Muiden vastauksiin et sitoudu, vaan voit aina väittää, etyeivät ne ollet oikeita ja sen oikean islamin mukaisia. Ihan sama, vaikka kyseessä olisi imaami tai muu islamoppinut. Sen sijaan väität, että meidän pitäisi vastata henkilökohtaisesti mistä tahansa ja minkä tahansa länsimaan malleista. Vaihdellen lainsäädännön sanamuotojen tai käytännön toimintatapojen välillä aina sopivasti tarkoitusperiäsi ajatellen.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - ti 18.08.2015, 08:48:48
Joko et uskalla vastata tai et tiedä.

Minulla ei ole velvollisuutta tai aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin.

Lainaus
Väistelysi on paljastavaa.

Paitsi että olen ihan varmasti keskustellut tästäkin aiheesta netissä noin 20 vuotta.

Lainaus
Tämä kuitenkin vaatisi vakaan uskon siihen avioliiton mystiseen suojaavaan vaikutukseen.

Sopimuksien vaikutuksesta ihmisten väliseen vuorovaikutukseen on niin paljon näyttöä, että joissain tapauksissa ne on pakollisia. Joskus ei luoteta edes sopimukseen, vaan säännöt kirjataan lakiin.

Lainaus
Sen sijaan väität, että meidän pitäisi vastata henkilökohtaisesti mistä tahansa ja minkä tahansa länsimaan malleista.

Tuskin, mutta nyt kun otit asian aiheeksi niin voitko kertoa, että kuinka montaa tyttöystävää saa mies Suomessa pitää?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ti 18.08.2015, 08:55:24
Minulla ei ole velvollisuutta tai aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin.

Niinpä niin. Kuitenkin sinulla on hyvää aikaa jatkuvasti keskustella tästä aiheesta ja esittää erilaisia väitteitä siitä, miten siatlänsimaiss on järjestetty niin paljon huonommin. Aikapula iskee täsmälleen silloin, kun pitäis vastata kysymyksiin islamista - jota kuitenkin koko ajan jalsatkehua suhteess läsnimaisiin käytäntöihin.

Lainaus
Paitsi että olen ihan varmasti keskustellut tästäkin aiheesta netissä noin 20 vuotta.

Mutta oletko koskaan "ehtinyt" vastata tuohon kysymykseen?

Lainaus

Sopimuksien vaikutuksesta ihmisten väliseen vuorovaikutukseen on niin paljon näyttöä, että joissain tapauksissa ne on pakollisia. Joskus ei luoteta edes sopimukseen, vaan säännöt kirjataan lakiin.

Kuinka ollakaan muuten nykyajan orjuuden yhtenä muotona mainitaan pakkoavioliitot. Jos lapsi menee naimisiin, voidaan kyllä kysyä hyvin perustein, kuinka vapaaehtoista sopimuksen tekeminen silloin hänen osaltaan voi olla. Eihän alaikäinen edes voi solmia virallisia sopimuksia, vaan hänen osaltaan ne solmii huoltaja.

Lainaus

Tuskin, mutta nyt kun otit asian aiheeksi niin voitko kertoa, että kuinka montaa tyttöystävää saa mies Suomessa pitää?

Mulla ole aikaa kaikkiin kysymyksiin vastata.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - ti 18.08.2015, 10:12:38
Niinpä niin. Kuitenkin sinulla on hyvää aikaa...

Päätän itse ajankäytöstäni. Jos sinä haluat kritikoida Islamia, se tapahtuu niin, että esität jäsennellyn ja perustellun väitteen perustuen omaan mielipiteeseesi.

Jos se on vaikeaa ja tyydyt sen sijaan kyselemään, sen voi tulkita johtuvan siitä, että et uskalla kyseenalaistaa näkemystäsi ja uskomuksiasi asettamalla niiden perusteluja arvostelulle alttiiksi.

Lainaus
Kuinka ollakaan muuten nykyajan orjuuden yhtenä muotona mainitaan pakkoavioliitot.

Orjuus on pitkälle määrittelykysymys. Toope mm. totesi, että sharian mukainen orjuus ei kuulosta orjuudelta.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ti 18.08.2015, 14:33:01
Päätän itse ajankäytöstäni. Jos sinä haluat kritikoida Islamia, se tapahtuu niin, että esität jäsennellyn ja perustellun väitteen perustuen omaan mielipiteeseesi.

Toki. Minä taas päätän sen, mitä päättelen siitä, että oman ilmoituksesi mukaan et haluaisi läyttää asiaan aikaa, mutta silti käytät siihen aikaa koko ajan. Et vain vastaa suoraan kysymykseen, johon vastaminen veisi vähemmän aikaa kuin tämä kiemurtelu.

Lainaus
Jos se on vaikeaa ja tyydyt sen sijaan kyselemään, sen voi tulkita johtuvan siitä, että et uskalla kyseenalaistaa näkemystäsi ja uskomuksiasi asettamalla niiden perusteluja arvostelulle alttiiksi.

Minulla ei ole itse asiassa tästä mitään erityistä näkemystä. On vain sinun versiosi, jonka kukaan asiat ovat hienosti tässä suhteess. Sitten on se versio, jonka mukaan asia on hyvinkin päinvastoin ja islamin nimissä pikkutyttöjä naitetaan vanhoille sedille tai naimakaupan suojissa annetaan palkattomiksi kotiorjiksi.

Lainaus

Orjuus on pitkälle määrittelykysymys. Toope mm. totesi, että sharian mukainen orjuus ei kuulosta orjuudelta.

Jotenkin minusta vain vaikuttaa, että sinun tapasi on vaihtaa määrittelyä sen mukaan, onko kyseessä uskonveljet vai ei.

En muuten ole edes samaa mieltä Toopen kanssa, sillä minusta orjuus ei vapaudeksi sillä muutu, että pääsee samaan ruokapöytään. Mikäli länsimaisen kulttuurin katsot orjuuttavan työväestöä tai vaikkapa Usan rotusorron olleen orjuudeksi luokiteltavaa kohtelua, niin siinä tapauksessa kyllä naisen asema monessakin maassa on orjuuden kaltaista. Vaikka naiset hekä saakin syödä samassa pöydässä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - ti 18.08.2015, 15:05:11
Toki. Minä taas päätän sen, mitä päättelen siitä, että oman ilmoituksesi mukaan et haluaisi läyttää asiaan aikaa, mutta silti käytät siihen aikaa koko ajan. Et vain vastaa suoraan kysymykseen, johon vastaminen veisi vähemmän aikaa kuin tämä kiemurtelu.

En ole täällä tiedottamassa. Haluan, että sinä kerrot ensin mielipiteesi, jotta voi osoittaa ymmärtämättömyyteesi ja tai tietämättömyytesi.

Lainaus
Minulla ei ole itse asiassa tästä mitään erityistä näkemystä. On vain sinun versiosi, jonka kukaan asiat ovat hienosti tässä suhteess. Sitten on se versio, jonka mukaan asia on hyvinkin päinvastoin ja islamin nimissä pikkutyttöjä naitetaan vanhoille sedille tai naimakaupan suojissa annetaan palkattomiksi kotiorjiksi.

Sinä saat päättää mitä uskot ja toimit tietysti sen mukaan.

Lainaus
Jotenkin minusta vain vaikuttaa, että sinun tapasi on vaihtaa määrittelyä sen mukaan, onko kyseessä uskonveljet vai ei.

Voit koska tahansa esittää kritiikkiä sitä kohtaan, kuinka Muhammed(SAAS) kohteli orjia.

Lainaus
En muuten ole edes samaa mieltä Toopen kanssa, sillä minusta orjuus ei vapaudeksi sillä muutu, että pääsee samaan ruokapöytään.

Ei se toki siihen rajoitu, mutta hyvä alku.

Lainaus
Mikäli länsimaisen kulttuurin katsot orjuuttavan työväestöä tai vaikkapa Usan rotusorron olleen orjuudeksi luokiteltavaa kohtelua, niin siinä tapauksessa kyllä naisen asema monessakin maassa on orjuuden kaltaista. Vaikka naiset hekä saakin syödä samassa pöydässä.

Voit koska tahansa esittää kritiikkiä sitä kohtaan, kuinka Muhammed(SAAS) kohteli naisia.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: pimpelis pompelis - ti 18.08.2015, 15:34:02
Voit koska tahansa esittää kritiikkiä sitä kohtaan, kuinka Muhammed(SAAS) kohteli naisia.

Voitko taata, että kirvein ja pommein varustautunut muslimijoukko ei rynnäköi kotiini sen kritiikin jälkeen?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ti 18.08.2015, 16:18:56
En ole täällä tiedottamassa. Haluan, että sinä kerrot ensin mielipiteesi, jotta voi osoittaa ymmärtämättömyyteesi ja tai tietämättömyytesi.[/qouote]

Aivan. Niinpä niin. Kysyin just siks, koska en tiedä, ketä tässä pitäis uskoa. Mutta varmistit, etten ainakaan voi uskoa sinua. Nääs kun et kerro.

Lainaus

Sinä saat päättää mitä uskot ja toimit tietysti sen mukaan.

Sinua en voi uskoa asissa, koska et kerro etkä vastaa. Olen siis muiden lähteiden varassa.

Lainaus
Voit koska tahansa esittää kritiikkiä sitä kohtaan, kuinka Muhammed(SAAS) kohteli orjia.

Omistiko Muhammd orjia? Siinä jo tulee se ongelma vastaan, jonka asiassa näen. Omistiko joku muu ne orjat, joita Muhammed jollain tapaa kohteli? Siinäkin tulee jo vastaan se ongelma, joka asiassa mielestäni on.

Lainaus

Ei se toki siihen rajoitu, mutta hyvä alku.

Ei se ole edes alku. Vapaus ja omistusoikeuden purku olisi. Orjana en haluaisi syödä samassa pöydässä Muhammedin kanssa. Vain tasa-arvoisena kanssaihmisenä, jota kukaan ei omista.


Lainaus
Mikäli länsimaisen kulttuurin katsot orjuuttavan työväestöä tai vaikkapa Usan rotusorron olleen orjuudeksi luokiteltavaa kohtelua, niin siinä tapauksessa kyllä naisen asema monessakin maassa on orjuuden kaltaista. Vaikka naiset hekä saakin syödä samassa pöydässä.

Voit koska tahansa esittää kritiikkiä sitä kohtaan, kuinka Muhammed(SAAS) kohteli naisia.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - ti 18.08.2015, 17:03:25
Omistiko Muhammd orjia?

Tietosi Islamista ja Muhammedin(SAAS) elämästä ovat harvinaisen hatarat. Luuletko ihan oikeasti olevasi pätevä tuomitsemaan 1,5 miljardia ihmistä väärässä olijoiksi?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - ti 18.08.2015, 17:06:47
Luuletko ihan oikeasti olevasi pätevä tuomitsemaan 1,5 miljardia ihmistä väärässä olijoiksi?

Kuoliaaksinaurattaja väittää, että 4 miljardia ei-muslimia ovat hourupäisiä koiria.

VA.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - su 04.10.2015, 15:27:56

Pannaan väliin kristillisyyttä:

YLE 4.10.15
Katolisessa kirkossa kuohuu: homopappi tuli julkisuuteen, sanoo suurimman osan papeista olevan homoja
http://yle.fi/ylex/uutiset/katolisessa_kirkossa_kuohuu_homopappi_tuli_julkisuuteen_sanoo_suurimman_osan_papeista_olevan_homoja/3-8353159

"Paavi Franciscuksen johtama katolinen kirkko kohistaan puolalaisen pappi Krzystof Charamsan takia. Charamsa tuli julkisuuteen viikonloppuna Roomassa ja kertoi olevansa homo,....

Charamsa julkaisi samalla kymmenkohtaisen manifestin, jossa hän vastustaa kirkkonsa homofobiaa. Lisäksi Charamsa väittää, että suurin osa katolisen kirkon papeista olisi homoja.

Ulostulon ajoitus on suututtanut Vatikaanin. Katolisen kirkon piispainsynodi on kokoontunut sunnuntaina alkavaan kokoukseen, jossa on ollut tarkoitus linjata kirkon suhdetta seksuaalivähemmistöihin."Saa nähdä Jeesuksen linjaukset....


VA.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - to 14.04.2016, 22:25:59
On aina virkistävää kuulla järjen ääni ölöävien barbaarijumalien maailmasta, ja mihinpä muuhun aihe liittyy kuin herrajumalan sortamien naisten vaikeuteen elää raiskaajakulttuurissaan:

”Nimeä yksi arabimaa, niin minä luettelen listan siitä, miten naisia siellä sorretaan. Naisten sortoa ruokkii kulttuurin ja uskonnon myrkyllinen seos, jota harva on valmis selvittämään loukkaamisen ja jumalanpilkan pelossa”, Eltahawy kirjoittaa 2015 ilmestyneessä kirjassaan.

Eltahawy tietää, mistä hän kirjoittaa. Hän on joutunut miesten kourimaksi teinityttönä Saudi-Arabiassa ja kokenut maan naisvihamielisen järjestelmän. Hänen niskaansa on satanut kirouksia Kairon kaduilla, koska hän ei verhoudu huiviin. Hän on kokenut Egyptin kansannousun, jossa turvallisuusjoukot mursivat hänen kätensä ja käsivartensa sekä ahdistelivat häntä seksuaalisesti.
...
Eltahawy on pettynyt muun muassa eurooppalaiseen vasemmistoon, joka on laiska puolustamaan musliminaisen oikeuksia. Jopa täyspeittävää niqab-huivia voidaan pitää lännessä ”omana valintana”, vaikka useille musliminaisille huivi on kaikkea muuta kuin valinta-asia. Monet koulutetut ja avarakatseiset länsimaalaiset haluavat ymmärtää ja kunnioittaa vieraita kulttuureja. Siksi ongelmistakaan ei aina haluta puhua loukkaamisen pelossa. Tästä kärsivät Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan naiset, joiden ihmisoikeudet unohdetaan, Eltahawy esittää.

”Kulttuurirelativismi on vihollinen aivan samalla tavalla kuin sorto, jota vastaan taistelen kulttuurissani ja uskonnossani.” Naisten oikeudet eri yhteisöissä ovat nyt entistä ajankohtaisempi aihe myös Suomessa ja muualla EU:ssa, kun Eurooppaan on saapunut iso joukko pakolaisia ja muita siirtolaisia.


http://www.hs.fi/ulkomaat/a1460520667046
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - pe 15.04.2016, 08:42:04
Länsimaissa naisia ei ahdistella!
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Intaktivisti - pe 15.04.2016, 08:58:56
Länsimaissa naisia ei ahdistella!

Ahdistellaanpas.Älyllisesti rehellinen tajuaa kuitenkin, että ei voida kuitenkaan puhua samanlaisesta ja saman mittakaavan ilmiöstä kuin mistä Eltahawy kirjoittaa. Sarkasmisi on hävettävän alkeellista.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Faustinen - pe 15.04.2016, 11:11:23

Pannaan väliin kristillisyyttä:

YLE 4.10.15
Katolisessa kirkossa kuohuu: homopappi tuli julkisuuteen, sanoo suurimman osan papeista olevan homoja
http://yle.fi/ylex/uutiset/katolisessa_kirkossa_kuohuu_homopappi_tuli_julkisuuteen_sanoo_suurimman_osan_papeista_olevan_homoja/3-8353159

"Paavi Franciscuksen johtama katolinen kirkko kohistaan puolalaisen pappi Krzystof Charamsan takia. Charamsa tuli julkisuuteen viikonloppuna Roomassa ja kertoi olevansa homo,....

Charamsa julkaisi samalla kymmenkohtaisen manifestin, jossa hän vastustaa kirkkonsa homofobiaa. Lisäksi Charamsa väittää, että suurin osa katolisen kirkon papeista olisi homoja.

Ulostulon ajoitus on suututtanut Vatikaanin. Katolisen kirkon piispainsynodi on kokoontunut sunnuntaina alkavaan kokoukseen, jossa on ollut tarkoitus linjata kirkon suhdetta seksuaalivähemmistöihin."Saa nähdä Jeesuksen linjaukset....


VA.


Ehkä tuossa heijastuu tietyntyyppisten ihmisten hakeutuminen pappiskoulutukseen.

"Paimenet hakeutuvat "paimeniksi, pelätessään omia tuntojaan. Valmiina "pirunpelottimina eivät enää pelkää taipumuksiaan, vaan toteuttavat niitä asemansa turvin.

Eikös se katolisen kirkon paimenelta edelleen vaadita ,,selipaattilupaus.  Uskoa heiltä tuskin on koskaan vaadittu, selitysoppillista sanomaa kyllä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - la 16.04.2016, 17:15:29
Aioin tehdä aloituksen "Ovatko uskovaiset keskimääräistä kiimaisempia - henkisyys ja seksuaalisuus", mutta tämä ketjuhan on ihan käypä ajatuksilleni joita tänään päivälenkillä päässä pyöri.

A) Aiheuttaako keskimääräistä voimakkaampi seksuaalivietti joillakin ihmisillä hakeutumista uskontojen piiriin jotta "hankalaksi" koetun libidon saisi jollain ilveellä kuriin ja järjestykseen? Jos ihminen kokee ettei hän halua olla oman viettienergiansa riepottevana, hän saattaa haluta jotain ulkopuolista apua itsensä kurittamisessa. Myöskin omasta mielestä tai ympäristön mielestä epämieluisa homoseksuaalisuus ehkä yllyttäisi ihmistä hakemaan "pakopaikkaa"?

B) Vai onko niin että jos ihmisellä lipsahtaa seksuaalisuus jotenkin arveluttaviin uomiin (taipumusta pedofiliaan, fetisseihin, fiksatioihin tms.) niin silloin hän hakee uskomisesta joko järjestystä, pelastusta tai (päinvastaisesti) mahdollisuuksia toteuttaa perversioitaan? Esim. hakeutuminen tiettyihin tilanteisiin ja töihin järjestäytyneen uskonnon puitteissa niin että pääsee lähentelemään lapsia.

C) Vai voiko käydä niin että ihan keskinkertaisella vietillä varustettu ihminen, suht' normaalikin, riivautuu ja sekoittaa päänsä lopullisesti uskonnolla niin että hän alkaa tukahduttamaan tai ylikorostamaan viettiään, vaikka ilman minkään sortin henkisyyteen sekaantumista hän olisi voinut elää ihan tavallista elämää?

Saattaa ehkä äkkiseltään vaikuttaa oudolta että henkisyys lietsoisi seksuaalisuutta äärimmäisyyteen, helpompi on uskoa että se sublimoi tai tukahduttaa. Mutta se ettei islamista voi puhua hetkeäkään ilman että tulee mieleen se miten joissain maissa naiset on yliseksualisoitu niin että heidän kanssaan ei voi olla missään normaaleissa tekemisissä ilman miespuolista esiliinaa/turvamiestä, tai on vähintään pukeuduttava täysin kehon peittävään suojapukuun, niin kyllähän se samanlaista neuroottista äärierotosoitumista on kuin esim. 1800-luvun viktoriaaninen aika anglien keskuudessa. Lisäksi joissakin New Age -lahkoissa ehkä mennään liian pitkälle samaan tyyliin kuin 1960-hippiliikkeessä niin että esim. nainen ei saa kieltäytyä seksistä milloinkaan tai edes oman vakisuhteensa ulkopuolisen tahon kanssa, koska seksuaalienergioiden kanssa touhuskelemisesta on tehty henkinen opinkappale ja kaikki mukamas pystyvät olemaan kaiken aikaa kaikkialla kaikkien kanssa sillai, koska kaikkihan rakastavat toisiaan. Se että ei saa koskaan sanoa ei on kyllä yhtä haitallista kuin että aina sanoo ei.

En mieti näitä asioita muiden ihmisten yläpuolelta, koska omassa seksuaalisuudessani olen mennyt äärilaidasta toiseen ja nuorena päiväkirjan kirjoitukset olivat kutakuinkin 50/50 teosofian ja seksuaalisuuden pohdiskelua. En ole muuttunut miksikään, ja tuskinpa muutunkaan: sekä henkisyys että seksuaalisuus ovat loputtoman pähkäilyn aihe. Ehkä se pähkäily lopultakin on kiinnostavampaa kuin käytännön harjoitukset. Kummassakin asiassa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - su 17.04.2016, 09:38:32
En mieti näitä asioita muiden ihmisten yläpuolelta, koska omassa seksuaalisuudessani olen mennyt äärilaidasta toiseen ja nuorena päiväkirjan kirjoitukset olivat kutakuinkin 50/50 teosofian ja seksuaalisuuden pohdiskelua. En ole muuttunut miksikään, ja tuskinpa muutunkaan: sekä henkisyys että seksuaalisuus ovat loputtoman pähkäilyn aihe. Ehkä se pähkäily lopultakin on kiinnostavampaa kuin käytännön harjoitukset. Kummassakin asiassa.

Jos naisen tarkoitusta vuoteessa pohtii herrajumalan valtakunnassa, niin vähemmästäkin halut menetetään. Herrajumala tarkoittaa siis sitä kömpelöä antropomorfista jumalaa, joka kertoo esimerkilliselle ihmiselle eli miehelle miten asiat tulee hoitaa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - su 17.04.2016, 10:25:02
En mieti näitä asioita muiden ihmisten yläpuolelta, koska omassa seksuaalisuudessani olen mennyt äärilaidasta toiseen ja nuorena päiväkirjan kirjoitukset olivat kutakuinkin 50/50 teosofian ja seksuaalisuuden pohdiskelua. En ole muuttunut miksikään, ja tuskinpa muutunkaan: sekä henkisyys että seksuaalisuus ovat loputtoman pähkäilyn aihe. Ehkä se pähkäily lopultakin on kiinnostavampaa kuin käytännön harjoitukset. Kummassakin asiassa.

Jos naisen tarkoitusta vuoteessa pohtii herrajumalan valtakunnassa, niin vähemmästäkin halut menetetään. Herrajumala tarkoittaa siis sitä kömpelöä antropomorfista jumalaa, joka kertoo esimerkilliselle ihmiselle eli miehelle miten asiat tulee hoitaa.

Ihminen joka tarvitsee jonkinlaisen jumalan kertomaan miten (jopa) sänkyhommat hoidetaan kuulostaa kyllä oikeastaan jotenkin vammaiselta. Ja miten kummassa jokin näkymätön olento voisikaan neuvoa miten akti suoritetaan? Paavikin on kokolailla jäävi seksuaalisuuteen puuttumaan millään tavalla, mutta silti vain hänenkin taholtaan pitäisi muka yhä juttua kuulla ja ottaa siitä vaarin. (Kuinkahan moni katolilainen oikeasti jaksaa enää piitata siitä mikä on Vatikaanin näkemys ehkäisystä, selibaatista tai homoudesta...)
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - su 17.04.2016, 22:33:59
Kyllä yhteiskunnalle ehkä parempaa on, että jotain jöötiä pidetään tuossa seksuaalikäytöksessäkin, koska täysin liberaali käytös tuskin on yhteiskunnan kannalta ideaali. Vaikea kysymys, mutta kuten olen aiemmin sanonut, tietynlainen arvo- ja moraalikäsitys on hyväksi yhteiskunnalle, vaikka se hieman rajoittaisikin yksilöiden käytöstä, mm. seksin suhteen. Jokainen toimiva yhteisö tarvitsee rajoja toimiakseen hyvin. Seksuaalisuus on asia, jota yhteiskunta joutuu mielestäni jossain määrin rajoittamaan. Älä kysy, mihin rajat tulisi vetää, koska en tiedä itsekään.

Minä pidän ongelmana sitä, että yhteiskuntamme on liberalisoitunut liki rajattomaksi. Tuossa on ehkä menty liberaaliudessa jo liian pitkälle.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - ma 18.04.2016, 08:47:04
Minä pidän ongelmana sitä, että yhteiskuntamme on liberalisoitunut liki rajattomaksi. Tuossa on ehkä menty liberaaliudessa jo liian pitkälle.

Pitäisi saada joku vahva johtaja ja sotilasjuntta poistamaan liiallinen liberalismi. Demokratian, lähimmäisenrakkauden, yksilövapauden ja ihmisoikeuksien nimissä tietysti.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Faustinen - ma 18.04.2016, 09:11:06
Minä pidän ongelmana sitä, että yhteiskuntamme on liberalisoitunut liki rajattomaksi. Tuossa on ehkä menty liberaaliudessa jo liian pitkälle.

Pitäisi saada joku vahva johtaja ja sotilasjuntta poistamaan liiallinen liberalismi. Demokratian, lähimmäisenrakkauden, yksilövapauden ja ihmisoikeuksien nimissä tietysti.

Yksilönvapautta rajataan kyllä jatkuvasti, erilaisilla veroilla ja vaatimuksilla ihan kiitettävästi. Markkinaliberalismi, on yksi joka vääjäämättä saa aikaan ihmisen markkinavoimien orjaksi.

Jo se pelkästään pitää huolen siitä, että muutkin niinsanotut demokratian perusteet murenevat.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - ma 18.04.2016, 09:30:04
Markkinaliberalismi, on yksi joka vääjäämättä saa aikaan ihmisen markkinavoimien orjaksi.

Minä olen eri mieltä. Minä luulen, että hallitusten tapa ohjailla markkinoita on se, joka tuon orjuudentunteen aiheuttaa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Faustinen - ma 18.04.2016, 10:04:09
Markkinaliberalismi, on yksi joka vääjäämättä saa aikaan ihmisen markkinavoimien orjaksi.

Minä olen eri mieltä. Minä luulen, että hallitusten tapa ohjailla markkinoita on se, joka tuon orjuudentunteen aiheuttaa.

No hallitus taitaa ohjailla toimintaa markkilaliberalismiin.   Vapaaseen työn tarjontaan ja pakkoon ottaa vastaan työtä, vapautta ja pakkoa sovellettuna. Työtä pitäisi kai ottaa vastaan vaikkei sitä olisikaan. Kalattomalla prunnillakin pitää onkia niin kauhiasti, ettei edes sammakot mahdu kutemaan.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - ma 18.04.2016, 10:25:10
Luulenpa että ihminen kyllä rajoittaa itse itseään ihan sen vuoksi että määräänsä enempää ei jaksa kukaan. Ja jokin asia on aina jostakin pois. Jos esim. käyttää kaiken seksuaalienergiansa siihen että tumputtaa kotona netin äärellä, niin ei välttämättä enää riitä aikaa eikä energiaa touhuskella ihan oikeasti muiden ihmisten kanssa. (Tosin voi tietysti epäillä että suosiolla kotiin tumputtamaan jäävät eivät kauhean kiinnostuneita ole eläviä ihmisiä kohtaamaan alunperinkään.)

Kuinka överiksi seksin kanssa voisi vetää? Lähinnä tulee mieleen joku ihminen joka on semmoisessa asemassa ettei hänellä ole mitään tarvista rajoittaa itseään. Joku Rooman keisari, "saa" panna ihan ketä huvittaa ja moni vielä oikein pyrkii hänen lähelleen sitä varten, koska etuisuudet. Vanhemmat kiikuttavat lapsiaankin tökittäväksi. Ainakin yhdelle keisarille, joka kuulema kutsui lapsiseksiorjiaan "pikku kaloiksi".

Siellä missä lapsiin saa yhtyä on tietysti kyllä yleensä joku "moraalioppi" joka jotenkin selittelee parhain päin kyseisen toiminnan, sanktifioi sen. Jos ei muuten, niin sillä että kunkku on jumalan edustaja Maan päällä, joten hänellä on erivapaus. Naida vaikka siskonsa. Lapsiin yhtyminen meneekin vaikeammaksi kun kyseessä on joku köyhempi rupusakki, jos ei ole mitään uskontoa joka sen hyväksyisi. Ei mikään ihme että köyhimmät ihmiset usein ovat uskovaisimpia. Löytäväthän he näin itselleen apua perversioidensa edistämiseen. Tai tukahduttamiseen, jos mieluummin askeesin tien valitsevat.

Mutta kyynisessä nykymaailmassa missä uskonto ei välttämättä päässä pyöri, ihminen siis oletettavasti vain kyllästyy. Jos kuvitellaan ettei lapsiseksiä ole tarjolla eikä siihen voi kyllästyä, niin sopii pällistellä vaikka hentaita. Siellä sitä on niitä iänikuisia poninhäntäpäisiä minihametyttösiä simiään levälleen aukomassa kun tungetaan munaa joka reikään. Mutta noissa raiskauksissa on aina muistettu esitellä tyttöjen eritteitä, eli alleviivata sitä että he kiihottuvat, tosin vastoin tahtoaan. Mutta sehän juuri on pedofiilin unelma että lapsi on halukas...
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Taha Islam - ma 18.04.2016, 10:29:42
No hallitus taitaa ohjailla toimintaa markkilaliberalismiin.   Vapaaseen työn tarjontaan ja pakkoon ottaa vastaan työtä, vapautta ja pakkoa sovellettuna. Työtä pitäisi kai ottaa vastaan vaikkei sitä olisikaan. Kalattomalla prunnillakin pitää onkia niin kauhiasti, ettei edes sammakot mahdu kutemaan.

Puhumme eri asioista. Minä tarkoitan markkinaliberalismilla sitä, että hallitus puuttuu talouteen mahdollisimman vähän, kun taas sinä taidat tarkoittaa sitä, että hallitus suo liike-elämälle mahdollisimman vapaan toiminnan.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - to 17.11.2016, 11:14:23
Tämä onkin tosi jännä stoori:

http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/1Moos.3.html

Koska Adam ja Eeva alkoivat säikkyä Jumalaa heti kun tajusivat olevansa alasti, pelkäsivätkö he että Jahve tulee ja raiskaa heidät? Olivatko alkuihmiset luojansa seksuaalisesti hyväksikäyttämiä lapsia jotka aikuiseksi tultuaan tajusivat mitä heille oli tehty? Vai onko alastomuuden "häpeäminen" kulttuurinen ilmiö, eli kun heidät laboratoriossaan kehittänyt avaruusukko itse tapasi tepastella kuitenkin vaatteet päällä, alkuihmiset alkoivat kokea olevansa arvossa vähäisempiä koska heille villi-ihmisille ei oltu vaatteita annettu?

Ja kun Adam ja Eeva luontaisina vegaaneina olivat ensin pukeutuneet kasvikunnasta saataviin vaatteisiin, niin Jahve olikin itse niin julma että tappoi/tapatti eläimiä tehdäkseen luomuksilleen vaatteet nimenomaan nahkasta? Kuulostaa ihan SM-touhulta...

***

Esoteriassa tuo nahkapuku toki viittaa kehoon. Eli että alkupari oli ensin vain ruumiittomia henkiä, tai paremminkin yksi henki jossa tunnepuoli alkoi kaipaamaan kokemusta olla olemassa fyysisesti olemassa, johon sitten päädyttiinkin ja jakauduttiin sukupuoliksi että fyysinen kokemus olisi mahdollinen inkarnoitumalla aina uudestaan ja uudestaan. Koska itse en pidä fyysiselle taholle tulemista lankeamuksena, vaan asiana joka piti tapahtua, toivoisin että lankeamus-tarina voitaisiin avata tai jopa muokata uusiksi niin että siitä saataisiin se kaikki hammastenkiristelypuoli pois. Mutta olletikin elämä fyysisellä tasolla on useimmiten niin rankka ja vastenmielinen kokemus että ihmiset luovat luonnostaan tarinoita siitä miten tänne päätyminen oli vahinko tai väärin.

Nykyaikainen tarina menisi niin että kersa menee kouluun ja saa siellä turpaan heti ensimmäisenä koulupäivänä ja luvataan että jatkossakin on oleva koulukiusaamista pilvin pimein. Mutta ei se siltikään tarkoita että kouluun meno tai siellä oleminen olisi väärin sinänsä...
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - to 17.11.2016, 11:39:08
Tämä onkin tosi jännä stoori:

http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/1Moos.3.html
...
Nykyaikainen tarina menisi niin että kersa menee kouluun ja saa siellä turpaan heti ensimmäisenä koulupäivänä ja luvataan että jatkossakin on oleva koulukiusaamista pilvin pimein. Mutta ei se siltikään tarkoita että kouluun meno tai siellä oleminen olisi väärin sinänsä...

Luomistarinan tragedia voitaisiin ymmärtää muinaisen ihmisen tragediana, eikä viittaussuhde silloin olisi niin epäonnistunut kuin se halutaan skientistisessä vertailussa planetaariseen aikaan kuvata ja kumota. Mielestäni tarvitaan erityisen pahanlaatuinen ihminen toivomaan takaisin varhaisempaa aikakautta olettaen historia tragediana, joten Paratiisi olisi tällöin ymmärrettävä metaforana jostain muusta kuin maailmallisesta paratiisista, siis ei minään sellaisena, mikä on koskaan ollut materiaalista todellisuutta tuntemassamme maailmankaikkeudessa. Siis mikä?

Varhaisemmat platonistit näkivät kristillisen opin juuri näin, ja siksi heille maailmallinen ja lihallinen merkitsi lähtökohtaisesti epätoivottavaa lankeemusta, jota jumalainen logos samaan aikaan oli säälistä siunannut, että joutunut kärsimään sen entropiasta ja epätäydellisyyksistä itsessään. Platonin opin mukaan kun ideoita ei voida tuhota, kuten ei värejäkään. Konsepteina ne ovat ikuisia ja voivat korkeintaan ilmentyä fysikaalisessa maailmassa. Tätä platonistista perua on myös ruumis-sielu -dualismi. Nykyään sille toisinaan naureskellaan, mutta kaikki tieteilijätkään eivät aina oikeasti ymmärrä konseptia, ja päätyvät tekemään samantyyppisiä kategoriavirheitä ajattelussaan. Voidaan sanoa, että kysymys dualismista ei ole yksinkertainen ymmärtää. Toinen väärinymmärtämisen tapa on (vulgaari-)materialismi, joka ei oikeastaan selitä fenomenaalista todellisuutta eli ilmenemistä lainkaan. Todellisuus ei tosiaan pelkästään ole, vaan ilmenee meille.

Kuten ehkä huomaat, varhaisemmat ihmiset eivät olleet idiootteja sen enempää kuin nykyisetkään, jos heillä ei ollutkaan meidän työvälineitämme käsitellä näitä kysymyksiä. He kyllä ymmärsivät pahuuden ongelman ristiriitana jumalallisen armon ja maailmassa ilmenevän pahuuden välillä. Eräs tapa ratkaista ristiriita oli näkemys, jonka mukaan maailman synnyttänyt luojajumala oli sokea ja mainitsemassani platonisessa merkityksessä epätäydellisempi kuin se jumala, jota kristittyjen tuli palvella. Selitysmalli puolestaan on ristiriidassa yksijumalaisen kristillisyyden kanssa, vaan minkäpä teet? Kristilliset konseptit aiheuttavat väistämättä tulkintaongelmia, koska niissä piilee sisäinen ristiriita. Tietysti yksinkertaisemmille ihmisille kristillinen oppi kelpasi vuosisatoja ilman sen kummempia mutkia, ja mainitsemani eksoottiset ongelmat tulevat ilmi vasta, kun kristinoppi esitetään ajattelevalle henkilölle. Valtakirkon ei pääsääntöisesti tarvinnut selittää rahvaalle näitä ongelmia, joskin vallan legitimaatioon kuuluvan kamppailun vuoksi ei oppineiden ristiriidoilta kirkon sisällä voitu välttyä, ja siksi opillisiin ongelmiin kuuluvat näkökohdat levisivät uskonpuhdistuksena tunnetun aatteen myötä muuhun politiikkaan, tuhoten lopulta eurooppalaisen kirkon yhtenäisyyden. Näin ainakin olen taipuvainen itse näkemään asian, vaikka en varsinainen kirkkohistorian asiantuntija ole.

Ai niin, jos haluat tietää enemmän Raamattuun päätymättömistä kristinuskon varhaisteksteistä, niin Yalen yliopiston luento löytyy verkosta (https://www.youtube.com/watch?v=Oxi5-6LdSpE&feature=youtu.be). Et löydäkään videolla siteerattuja Jeesuksen sanomisia [sic] perinteisemmistä lähteistä. Alkuperältään ne ovat ajallisesti silti yhtä vanhoja.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - to 17.11.2016, 11:56:08
Onhan noita tekstejä tullut tutkiskeltua aikoinaan jonkin verran. Muutama kirjakin aiheesta löytyy hyllystä.

Gnostikot ratkaisivat hyvä/paha-jumalan ongelman esittämällä että hyvä jumala oli luonut sielut ja paha jumala fyysisen maailmankaikkeuden/kehot. Tämä ei poista ongelmaa että miksi hyvä jumala menee ollenkaan luomaan sen pahan jumalan jonka tuotokset johtavat kärsimykseen. Sama ongelma on virallisessa k-uskonnossa: jos Jumala loi Saatanan, niin miksi hemmetissä loi, kun jo kaikkivaltiaana tiesi että ei hyvä heilu... Tai jos Saatana jätetään sivuun, niin miksi Jumala loi ihmisen, joka sitten kumminkin päätyi syntiseen tilaan. Jos syntisessä tilassa oleminen olisi väärin, niin miksi luoda yhtään mitään? Jos taas jumala mikä hyvänsä tykkää siitä että ihminen on syntinen eli vajavainen, niin miksi pirussa sitten pelotella helvetillä, paholaisilla jne. Mayoillakohan se oli tämä Popol Vuh jossa ihminen kopsautetaan vajavaiseksi koska jumalia pännii että ihminen tietää vähän liikaa asioita nähdessään ihan kaiken. Sama ihmisen heikentämisen ilmiö löytyy myös VT:stä tapauksessa Baabelin torni.

Ihmisen ei siis ole tarkoituskaan olla täydellinen, synnitön, virheetön. Siinä mielessä ihmisen syyllistäminen yhtään mistään on kertakaikkisen naurettavaa.

Uskonnot ovat paradokseja. Ne kertovat oikeastaan siitä miten ihmismieli yrittää näpertää asioita parhain päin ja löytää selityksiä selittämättömille asioille. Ei siinä mitään jos jäätäisiin sille tasolle että tässä meillä on myytti jonka avulla pähkäilemme, mutta kun aletaan uskoa ihan tosissaan vertauskuviin ja leirinuotiolla heitettyihin saagoihin koko heimon autenttisena perimätietona jonka alkupäässä ollaan vähintään valittu kansa... Ja kaikkein pahinta on se kun ei enää osata tehdä mitään ilman että pyhän miehen pitää tulla kertomaan miten se tehdään. Virtsaamisohjeetkin olen löytänyt uskonnollisesta julkaisusta. Jonkun hindupoppoon julkaisemasta. En muista tarkalleen mikä sakki oli kyseessä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - to 17.11.2016, 12:38:31
Se mainitsemasi Paratiisi on ymmärrettävissä noissa platonistiseen dualismiin perustansa laskevissa maailmanselityksissä juurikin palaamisella jumaluuteen ('Paratiisiin') eli täydellistymisellä jumaluuden kanssa, yhtymisellä siihen. Myytit ovat sidottuja ajatukselliseen kontekstiinsa, kuten nyt myytti Paratiisista ja syntiinlankeemuksesta. Siten ajatellen maailmallinen kärsimys on korkeintaan samalla tapaa jumalan virhe kuin buddhan jääminen säälistä valaistumisensa jälkeen maailmallisten olentojen pariin jakaakseen oivalluksensa. Miksi siis jumalat jäävät maailmaan, joka on täynnä kärsimystä? Kenties säälistä, tai kenties ikuisesti tuntemattomiksi jäävistä syistään.

Tai toisin päin kysyen: miksi jumalat eivät tuhoa tuota maailmaa tyystin? Eikö ole parempi ettei ole mitään, kuin että jotain on?

1900-luvun eksistentialisteille paradoksi ilmeni kysymällä, miksi emme tee itsemurhaa selittämättömäksi jäävässä maailmassa. Heidän kielioppinsa oli vain toinen; he eivät tarvinneet kysymyksensä asettamiseksi jumalaa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - to 17.11.2016, 14:29:26
Suosikkimytologini Joseph Campbell on kirjoissaan vertaillut itämaista järjestelmää jossa pyritään valaistumiseen ja täten vapautumiseen, ja lähi-itäläistä / sittemmin länsimaalaista järjestelmää. Josta jälkimmäisestä minulle ei ole jäänyt oikein muuta mielikuvaa että loputonta ruikutusta. Mm. k-uskovaiset ovat pitäneet idän oppeihin tykästyneitä ylpeinä, itsekeskeisinä ja itserakkaina koska nämä "kuvittelevat voivansa tulla jumalan kaltaiseksi". He eivät tajua että kysymys ei ole siitä että tulee jumalaksi, vain länsimainen mieli (joka on sikissyt alunperin siis Lähi-idässä) voi ajatella jotain noin älytöntä että egon pitäisi tulla Supergoksi...), vaan siitä että pääsee koko järjestelmästä huit hittoon. Eihän se Buddhakaan jumalaksi tullut valaistuessaan, mutta legendan mukaan jumalatkin siinä ympärillä iloitsivat hänen valaistumisestaan.

Minulle aavikkouskonnot eivät tunnepohjalta avaudu millään tavalla, koska ne eivät vaikuta pääsevän ruikun ruikun -mentaliteettia pidemmälle. On kuin pikkuvauva paskoisi alleen ja itkisi äitiään, ja vapaus koittaa sitten kun tulee se äiti ja ottaa kakkavaipat veks. Minkäänlaista kasvua ei tapahdu.

Länsimailla mystiikan puolelta kuitenkin löytyy kaikenlaista jännää, kuten esim. Kuningas Arthurin porukan seikkailut. Äkkiseltään tulikin nyt mieleeni kun, Laika, mainitsit valinnaisen kärsimyksen pariin jäämisen, että olisiko bodhisattva sitten kuin tämä Persifal joka löytää Graalin maljan ja ymmärtää että se palvelee Kuningasta. Ritarinhan ei ole tarkoitus itse tulla kuninkaaksi, vaan palvella häntä. Länsimainen mieli mieltää sinne kuninkaan tilalle ns. jumalan, itämainen mieli jotain muuta, jotain abstraktimpaa.

Ja sitten kumminkin Jeesus sanoo opetuslapsilleen että te olette jumalia, niin että kyllähän pohdiskeltavaa riittää. On aina vähän harmi ettei omaa mitään kunnollisia koulutuksia näissä asioissa (esmes juurikin teologista koulutusta), koska amatöörinä pähkäily voi johtaa kyllä kaikenlaisiin oivalluksiin, mutta niillä ei ehkä ole sen syvempää tai kollektiivisempaa merkitystä. Toisaalta: pitääkö ollakaan? Entä jos pystyy eniten antamaan isommalle kokonaisuudelle (ihmisyydelle) juuri siten että kehittää itseään, elää omia oivalluksiaan ja jakaa niitä muiden kanssa?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - to 17.11.2016, 16:15:56
Minulle aavikkouskonnot eivät tunnepohjalta avaudu millään tavalla, koska ne eivät vaikuta pääsevän ruikun ruikun -mentaliteettia pidemmälle. On kuin pikkuvauva paskoisi alleen ja itkisi äitiään, ja vapaus koittaa sitten kun tulee se äiti ja ottaa kakkavaipat veks. Minkäänlaista kasvua ei tapahdu.

Länsimailla mystiikan puolelta kuitenkin löytyy kaikenlaista jännää, kuten esim. Kuningas Arthurin porukan seikkailut. Äkkiseltään tulikin nyt mieleeni kun, Laika, mainitsit valinnaisen kärsimyksen pariin jäämisen, että olisiko bodhisattva sitten kuin tämä Persifal joka löytää Graalin maljan ja ymmärtää että se palvelee Kuningasta. Ritarinhan ei ole tarkoitus itse tulla kuninkaaksi, vaan palvella häntä. Länsimainen mieli mieltää sinne kuninkaan tilalle ns. jumalan, itämainen mieli jotain muuta, jotain abstraktimpaa.

Ja sitten kumminkin Jeesus sanoo opetuslapsilleen että te olette jumalia, niin että kyllähän pohdiskeltavaa riittää. On aina vähän harmi ettei omaa mitään kunnollisia koulutuksia näissä asioissa (esmes juurikin teologista koulutusta), koska amatöörinä pähkäily voi johtaa kyllä kaikenlaisiin oivalluksiin, mutta niillä ei ehkä ole sen syvempää tai kollektiivisempaa merkitystä. Toisaalta: pitääkö ollakaan? Entä jos pystyy eniten antamaan isommalle kokonaisuudelle (ihmisyydelle) juuri siten että kehittää itseään, elää omia oivalluksiaan ja jakaa niitä muiden kanssa?

Henkilökohtaisesti en usko titteleihin, joten muodollinen koulutus ei niinkään ole minulle kynnys kuin älyllinen rehellisyys. Ymmärryksensä kanssa täytyy kamppailla. Minulla muun tieteenfilosofian lisäksi on äkkiä antaa kaksi lähtökohtaa lukea raamatullisia ja ulkoraamatullisia lähteitä: 1) kyse on ihmisten maailman mytologiasta, ei 'huonosta tieteestä', ja 2) muinaisten aikojen oppineet ihmiset eivät olleet käytännössä sen typerämpiä kuin nykyisetkään ihmiset, otti sen sitten esi-isille suunnattuna kehuna tai ihmiskuntaa yleisemmin halveksivana toteamuksena. Minua kiinnostaa ajattelun historia (Michel Foucault nimitytti aikoinaan itsensä 'ajatusjärjestelmien historian professuuriin', kun yliopistonsa oppituoleista ei löytynyt oikein sopivaa hänelle). Mytologian tuntemus antaa välineitä ja historiallista tietoa ymmärtää myöhempien ajattelun suuntausten syntyä. Sellaiset aatteet kuten rationalismi, empirismi tai romantiikka eivät syntyneet tyhjästä, vaan usein ne olivat vastareaktioita tai vastaus jollekin varhaisemmalle, usein varhaisemmasta syntyneelle ongelmalle. On ajateltavissa, että samassa dialektisessa hengessä myös ne karttamasi länsimaisen uskontohistorian suuret virtaukset olivat vastareaktio jollekin tai vastaus johonkin tuolloin kehkeytyneeseen ongelmaan, jota noiden pyhien tekstien kirjoittajat ja tulkitsijat eivät osanneet tai halunneet nimetä oikein.

Linkittämäni videoitu luento käsittelee Tuomaksen evankeliumia (https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuomaan_evankeliumi). Se sisältää muutamia erikoisempiakin Jeesuksen sanomisia, joita et löydä Uudesta Testamentista:

Jeesus sanoi: 'Jos liha on syntynyt hengen tähden, se on ihme. Vielä suurempi ihme on, jos henki on syntynyt ruumiin tähden. Mutta sitä minä todella ihmettelen, kuinka näin suuri rikkaus on voinut asettua asumaan tähän köyhyyteen.'" (29)

Entä seuraavat Jeesuksen sanat, jälleen Tuomaan evankeliumi:

'Blessed is the lion that the human being will devour, so that the lion becomes human. And cursed is the human being that the lion devours, and the lion will become the human.' (Video, 24:20)

Luennoitsijakin tunnustaa, ettei hänellä ole aavistustakaan, mistä sanonnassa on kyse.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - to 17.11.2016, 21:39:30
Noh, äkkiseltään tulee mieleen että leijona voisi symboloida ihmisen eläimellistä tunnepuolta. Jos ihminen "syö leijonan", se tarkoittaisi sitä että ihminen onnistuu saamaan tunne- tahi viettipuolensa hallintaansa. (Kuolettaa lihansa, sanoisi se joka haluaa käyttää mahdollisimman negatiivista ilmausta.) Jos taas tunnepuoli pääsee niskanpäälle ja syö ihmisen, sehän on sitten sitä että ihminen on täysin himojensa riepoteltavana, välittömien impulssiensa orja.

Kaikenlaista Tuomaan ja Marian ja vaikka minkä evankeliumia olen tosiaan joskus vuosia sitten pällistellyt, ainakin pintapuolisesti. Jostakin evankeliumista on tullut myös sanomista, koska siinä joku juippi hiihtelee alastomana, ja jotkut ovat halunneet väittää että Jeesus pyöritti homostelupiiriä jossa hillui alastomia nuorukaisia. Joillekin puolestaan tuo alastomuuskin on viittaus johonkin salaiseen rituaaliin (ei välttämättä seksuaalisluontoiseen). Voisihan vaikkapa jonkinlainen uudestisyntymisrituaali mennäkin niin että osanottaja riisuutuu alastomaksi, kuvatakseen ettei ota mitään vanhaa mukaansa uuteen olemiseensa, elämäänsä.

***

Ajattelin tuossa tänään että ehkä olen vähän turhan julma kun mietin että "on se nyt kumma jos ei edes kusta osaa ilman että pappi neuvoo miten se pitää tehdä". Menneinä aikoina ei paljon muitakaan ihmisiä ollut neuvomassa, ja jos yhteiskuntaa aletaan rakentamaan ihan pohjakerroksesta lähtien, niin eihän sitä noin vain tyhjästä nyhjäistä kaikenlaisia käytäntöjä. Eivät papitkaan kaikkea kaikkina aikoina kiusatakseen ole neuvoneet, vaan on saattanut olla hyvinkin käytännöllinen neuvo. Mutta aikain ja olosuhteiden muuttuessa joistakin asioista tulee melkoinen painolasti, jos ihmiset eivät osaa muuntaa niitä, kun ne ovat pappien välittämänä "pyhiä" juttuja.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - to 17.11.2016, 23:34:15
Hyvä uskonto hyödyttää massoja, ei vain yksilöitä. Kristillisyyskin toimi näin Roomassa.

Uskonto merkitsee usein juuri yhteisölliisyyttä, ei individualismia.

Ei USA:n kristillisyyskään perustunut/perustu yksilöllisyyteen, se on asia, joka luo juuri yhteisöllisyyttä. Me emme usein ymmärrä USA:n uskonnollisuutta, vaikka se juuri on usein tekijä, joka yhdistää ihmisiä. Me näemme sen punaniskaisuutena, vaikka edustaa juuri yhteisöllisyyttä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - pe 18.11.2016, 03:54:07
Piti Toopen sitten kuseksia tännekin.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - pe 18.11.2016, 10:00:55
Hyvä uskonto hyödyttää massoja, ei vain yksilöitä. Kristillisyyskin toimi näin Roomassa.

Uskonto merkitsee usein juuri yhteisölliisyyttä, ei individualismia.

Ei USA:n kristillisyyskään perustunut/perustu yksilöllisyyteen, se on asia, joka luo juuri yhteisöllisyyttä. Me emme usein ymmärrä USA:n uskonnollisuutta, vaikka se juuri on usein tekijä, joka yhdistää ihmisiä. Me näemme sen punaniskaisuutena, vaikka edustaa juuri yhteisöllisyyttä.

Lueskelin juuri eilen yhdestä lehdestä jonkun suomalaisen miehen kokemuksia USA:ssa. Kovasti oli pannut merkille sen loputtoman kohteliaisuuden millä ihmiset toisiinsa suhtautuivat, kunhan oli (kuulema) ensin tajunnut että kun ihminen tavattaessa kysyy "kuinka voit", ei siihen vastata ruikuttamalla kuinka on väsynyt ja matka oli läpä läpä jne. Kun ainoa oikea vastaus on että I'm fine, niin mietityttää että onkohan USA:n (tai anglien) kulttuuri muutenkin hyvin valheellinen. Jos on pakko väittää voivansa hyvin, kun ei voi, niin jännäksi menee. Äärimmäistä töykeyttä ilmeisesti osoittaa jos täräyttää että ei voi hyvin.

Jos sosiaalinen kanssakäyminen perustuu valehtelemiselle ja uskonto hyvin olennaisesti liittyy sosiaaliseen kanssakäymiseen, tai siis ON sitä, niin uskontokin väistämättä on silkkaa valetta.

Mutta näinhän se oli jo Roomassakin. Olen jostain lukenut ettei Konstantinus joka päätti mielistellä kristityt puolelleen resursseiksi (väittämättä nähneensä tietyn näyn tai unen), ei paljon välittänyt olla kristitty ennen kuin ennen kuolemaansa, jolloin otti kasteen. Hänelle kysymys oli ollut puhtaasti poliittisesta manööveristä. Toisaalta olen lukenut että hänen äitinsä oli himokristitty (ellei sekin sitten ollut politiikkaa vain), että vaikea sanoa lopultakaan kuinka "kristitty" Konstantinus oli. Minulle kun ei jonkin uskonnon tunnustaminen ole, tai mielestäni sen ei pitäisi olla, pelkkä ontto nimike sosiaalisuudelle, vaan pitäisi jopa ihan oikeasti uskoakin asioihin joihin väittää uskovansa, tai joihin edellytetään tai uskotaan uskovan, kun sanoo olevansa sitä ja sitä.

Mutta toisaalta ns. normaaleilla ihmisillähän on aina sillä tavalla viirannut päästä että sitä voi väittää ihan mitä vaan, eli ilmeisesti valehteleminen (itselleen ja muille) on normaalia käytöstä ihmisillä jotka eivät ole jotenkin neuropoikkeavia. Poikkeavat sitten ovat joko totuuden torvia, tai valehtelevat vieläkin enemmän kuin normi-ihminen.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - pe 27.07.2018, 19:47:37
The founder of the Thailand based yoga and tantra school Agama, Swami Vivekananda Saraswati, has been accused by multiple women of sexual assault. He claims to be the “brilliant exponent of a unique and modern trend of thinking in Yoga” who “has reached high states of spiritual realization.” Agama is one of the world’s largest yoga training centers. Swami’s teacher is the infamous Romanian yoga guru Gregorian Bivolaru. He was sentenced to six years in prison for having sex with an underage girl. Swami warns those who dare to speak against him that they are under “demonic influence” and face “infernal consequences for many lives to come.” Several of his most senior teachers have also been accused of rape or sexual assault. Former staff have stated Swami says he is paying off the Thai authorities. This article draws from interviews of several former students and staff, most of which chose to remain anonymous for fear of reprisal and retaliation.

https://medium.com/@bescofield/women-accuse-agama-yoga-founder-swami-vivekananda-saraswati-of-sexual-assault-28baf12c781e
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 28.07.2018, 23:12:37
Onko lapsille hyvästä kuolemasta ja taivaasta kertominen valehtelua? Vai onko se sitä, että halutaan luoda turvallisuutta tuleville sukupolville?

Kopek voi pitää kommenttiani kuseksimisena, minusta tuo on vastuullisuutta ja huolehtimista.

Sitähän uskonto on, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden luomista, parhaimmillaan toki vaan. En kiellä pahoja piirteitä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 28.07.2018, 23:27:52
Hyvä uskonto hyödyttää massoja, ei vain yksilöitä. Kristillisyyskin toimi näin Roomassa.

Uskonto merkitsee usein juuri yhteisölliisyyttä, ei individualismia.

Ei USA:n kristillisyyskään perustunut/perustu yksilöllisyyteen, se on asia, joka luo juuri yhteisöllisyyttä. Me emme usein ymmärrä USA:n uskonnollisuutta, vaikka se juuri on usein tekijä, joka yhdistää ihmisiä. Me näemme sen punaniskaisuutena, vaikka edustaa juuri yhteisöllisyyttä.
Päin vastoin. Tuoreen tutkimuksen mukaan yhteiskunnat vaurastuvat ja kehityvät sitä mukaan mitä ateistisempia ne ovat ja mitä sekulaarihumanistisemmin ne suhtautuvat ihmisoikeuksiin. Kristinuskolla - kuten jo on todettua - voi heittää vesilintua, sillä se epäonnistuu noissa molemmissa kohdissa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - su 29.07.2018, 00:09:20
Hyvä uskonto hyödyttää massoja, ei vain yksilöitä. Kristillisyyskin toimi näin Roomassa.

Uskonto merkitsee usein juuri yhteisölliisyyttä, ei individualismia.

Ei USA:n kristillisyyskään perustunut/perustu yksilöllisyyteen, se on asia, joka luo juuri yhteisöllisyyttä. Me emme usein ymmärrä USA:n uskonnollisuutta, vaikka se juuri on usein tekijä, joka yhdistää ihmisiä. Me näemme sen punaniskaisuutena, vaikka edustaa juuri yhteisöllisyyttä.
Päin vastoin. Tuoreen tutkimuksen mukaan yhteiskunnat vaurastuvat ja kehityvät sitä mukaan mitä ateistisempia ne ovat ja mitä sekulaarihumanistisemmin ne suhtautuvat ihmisoikeuksiin. Kristinuskolla - kuten jo on todettua - voi heittää vesilintua, sillä se epäonnistuu noissa molemmissa kohdissa.
Lauri, sinä elät yhteiskunnassa, jota kristillisyys on voimakkaasti luonut. Veikkaan, ettet haluaisi elää tyystin toisenlaisessa yhteiskunnassa, koska juuri meikäläinen länsimainen malli antaa sinullekin oikeuden urputtaa ja esittää mielipiteitäsi.

Kaikki kulttuurit ja yhteiskunnat eivät sinullekaan antaisi oikeutta sanoa, mitä haluat sanoa, länsimainen kristillinen kulttuuri antaa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - su 29.07.2018, 00:13:44
Hyvä uskonto hyödyttää massoja, ei vain yksilöitä. Kristillisyyskin toimi näin Roomassa.

Uskonto merkitsee usein juuri yhteisölliisyyttä, ei individualismia.

Ei USA:n kristillisyyskään perustunut/perustu yksilöllisyyteen, se on asia, joka luo juuri yhteisöllisyyttä. Me emme usein ymmärrä USA:n uskonnollisuutta, vaikka se juuri on usein tekijä, joka yhdistää ihmisiä. Me näemme sen punaniskaisuutena, vaikka edustaa juuri yhteisöllisyyttä.
Päin vastoin. Tuoreen tutkimuksen mukaan yhteiskunnat vaurastuvat ja kehityvät sitä mukaan mitä ateistisempia ne ovat ja mitä sekulaarihumanistisemmin ne suhtautuvat ihmisoikeuksiin. Kristinuskolla - kuten jo on todettua - voi heittää vesilintua, sillä se epäonnistuu noissa molemmissa kohdissa.
Lauri, sinä elät yhteiskunnassa, jota kristillisyys on voimakkaasti luonut. Veikkaan, ettet haluaisi elää tyystin toisenlaisessa yhteiskunnassa, koska juuri meikäläinen länsimainen malli antaa sinullekin oikeuden urputtaa ja esittää mielipiteitäsi.

Kaikki kulttuurit ja yhteiskunnat eivät sinullekaan antaisi oikeutta sanoa, mitä haluat sanoa, länsimainen kristillinen kulttuuri antaa.
Älä lässytä urpo. Minä ja sinä elämme yhteiskunnassa, jota sekulaarihumanismi on voimakkaasti luonut. Tutkimusten mukaan kristinusko kun ei yksinkertaisesti voi luoda tällaista yhteiskuntaa. Tämä yhteiskuntamme edellyttää paljon ateismia ja paljon ihmisoikeuksia. Niitä molempia ominaisuuksia, joita sadistinen taikauskosi ei kykene tarjoamaan.

Afrikassa on nota fanittamiasi kristiuskoisia yhteiskuntia, joissa edelleen poltetaan noitia roviolla. Ne ovat kaikki se mitä sadistinen taikauskosi kykenee ihmiskunnalle tarjoamaan.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - su 29.07.2018, 01:47:29
Mutta enhän minä Afrikkaa olekaan fanittanut, haluan pitää sitä poissa täältä! Minä tuen sitä länsimaista kristillistä perintöämme, josta sinäkin nautit ja jota et tajua arvostaa. Koska kaikki ihmisten kehittämät kulttuurit eivät ole samanveroisia, samanarvoisia tai edes aina verrattavissa toisiinsa. Joskus ihminen epäonnistuu luodessaan kulttuureja. Eikö ole sinänsä hyvä asia, että ihmiset tässä asiassa onnistuivat länsimaissa, meillä?

Aina on ihmisiä, jotka sosialistien tavoin arvostelevat omaa yhteiskuntaansa. Heidän tulisi oppia historiasta. Varhaiset sosialistit elättivät vielä näkemystä siitä, että sosialismi olisi positiivinen ilmiö. Nykypäivän (post 1945) sosialistit ovat Laurin tavoin lähinnä yhteiskuntaa kalvavia matoja, jotka eivät oikein usko enää mihinkään, mutta haluavat silti kaivaa maata yhteiskunnan alta. He luovat ongelmia, eivät kehitä ratkaisuja. He hakevat ongelmia, eivät keksi korjaavia malleja. Kuten tohtori Yrjö Ahmavaara aikoinaan sanoi, 1945 edeltävä sosialisti oli joskus rakentava sosialisti, sodan jälkeiset punavihersosialistit ovat lähinnä tuhoavaa voimaa länsimaissa. He tietävät, etteivät saavuta sosialismia, joten kiintopisteenä on länsimaisen kapitalistisen järjestelmän tuhoaminen, ilman vaihtoehtoa sille...

Postmoderni sosialistin malli on aika tuhoava ihminen!
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - su 29.07.2018, 02:06:58
Mutta enhän minä Afrikkaa olekaan fanittanut,
juuri sitä sinä koko ajan fanitat ja perverssisti kutsut sitä länsimaalaisuudeksi. Etkö ymmärrä lukemaasi urpo vai mistä kiikastaa? Fanittamasi malli on käytössä afrikassa, jossa noitia poltetaan roviolla koska siellä ollaan kristilliskonservatiivisia. Ei sekulaarihumanisteja. Ymmärrätkö edes eroa noiden käsitteiden välillä?

Lainaus
Postmoderni sosialistin malli on aika tuhoava ihminen!
Mitä vittua sinä sekoilet? Todellisuus on todella täysin vieras käsite teille postmoderneille fasisteille. Kritisoimasi postmoderni sosialismi on varmaan tuottanut muutaman feministitoimittajan johonkin cosmopolitan muotilehteen jonka painoarvo missään keskutselussa on pyöreä nolla. Sen sijaan tuo fanittamasi postmoderni fasismisi on tuottanut sekä noitaroviot että toisen maailmansodan riippuen siitä korostetaanko siinä kristrillisiä perinteitä vai samaan magiaan perustuvaa uskontoa nationalismi.

Jotain tolkkua lääkkeiden väärinkäyttöön Toope, et selvästi pelää täydellä pakalla.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - su 29.07.2018, 02:29:44
Lauri vetää taas vähän adhominemia, mutta me asialliset keskustelijat emme välitä siitä.

Minä siis olen koko ajan puolustanut länsimaista kristillistä yhteiskuntanäkemystä, en sen afrikkalaista sekoil... anteeksi versiota. Afrikankin tapauksessa toki pidän kristillisyyttä parempana kuin jotain islamia (mikä ei olisi parempaa?), mutta se vain korvaa jotain puutteita, ei tee noiden maiden kulttuureista samaa, mitä länsimainen kulttuuri on.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - su 29.07.2018, 02:35:15
Lauri vetää taas vähän adhominemia, mutta me asialliset keskustelijat emme välitä siitä.

Minä siis olen koko ajan puolustanut länsimaista kristillistä yhteiskuntanäkemystä, en sen afrikkalaista sekoil... anteeksi versiota. Afrikankin tapauksessa toki pidän kristillisyyttä parempana kuin jotain islamia (mikä ei olisi parempaa?), mutta se vain korvaa jotain puutteita, ei tee noiden maiden kulttuureista samaa, mitä länsimainen kulttuuri on.
Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Tällaista tämä keskustelu on kreationistien kanssa. Kun reikäpäisyys osoitetaan toteen he kuvittelevat että kunhan vain uhriudutaan ja julistaudutaan asiakeskustelijoiksi, kaikki reikäpäisyydet olisi sillä kuitattu. Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Maissa, joissa noudatetaan fanittamiasi kristilliskonservatiivisia perinteitä ei ole taloutta eikä länsimaalaista leppoisaa ja vaurasta elämää. Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Miksi haluat korvata länsimaalaisen kulttuurin afrikkalaisella kulttuurilla? Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - su 29.07.2018, 17:52:15

Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Tällaista tämä keskustelu on kreationistien kanssa. Kun reikäpäisyys osoitetaan toteen he kuvittelevat että kunhan vain uhriudutaan ja julistaudutaan asiakeskustelijoiksi, kaikki reikäpäisyydet olisi sillä kuitattu. Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Maissa, joissa noudatetaan fanittamiasi kristilliskonservatiivisia perinteitä ei ole taloutta eikä länsimaalaista leppoisaa ja vaurasta elämää. Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Miksi haluat korvata länsimaalaisen kulttuurin afrikkalaisella kulttuurilla? Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen?

Voi Jessus!

VA.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - su 29.07.2018, 18:39:59

Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Tällaista tämä keskustelu on kreationistien kanssa. Kun reikäpäisyys osoitetaan toteen he kuvittelevat että kunhan vain uhriudutaan ja julistaudutaan asiakeskustelijoiksi, kaikki reikäpäisyydet olisi sillä kuitattu. Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Maissa, joissa noudatetaan fanittamiasi kristilliskonservatiivisia perinteitä ei ole taloutta eikä länsimaalaista leppoisaa ja vaurasta elämää. Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Miksi haluat korvata länsimaalaisen kulttuurin afrikkalaisella kulttuurilla? Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen?

Voi Jessus!

VA.
Kyseisen tutkimuksen mukaan länsimaat ovat vaurastuneet lähinnä ihmisoikeuksien vuoksi. Asioiden, joita itse et kannata, vuoksi. Mutta kukapa persu taloudesta mitään ymmärtäisi.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - su 29.07.2018, 19:03:29
Lauri vetää taas vähän adhominemia, mutta me asialliset keskustelijat emme välitä siitä.

Minä siis olen koko ajan puolustanut länsimaista kristillistä yhteiskuntanäkemystä, en sen afrikkalaista sekoil... anteeksi versiota. Afrikankin tapauksessa toki pidän kristillisyyttä parempana kuin jotain islamia (mikä ei olisi parempaa?), mutta se vain korvaa jotain puutteita, ei tee noiden maiden kulttuureista samaa, mitä länsimainen kulttuuri on.

Jotta voisit sitä puolustaa, sun pitäis ensin tunnistaa sen olennaiset piirteet.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ma 30.07.2018, 23:02:31

Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Tällaista tämä keskustelu on kreationistien kanssa. Kun reikäpäisyys osoitetaan toteen he kuvittelevat että kunhan vain uhriudutaan ja julistaudutaan asiakeskustelijoiksi, kaikki reikäpäisyydet olisi sillä kuitattu. Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Maissa, joissa noudatetaan fanittamiasi kristilliskonservatiivisia perinteitä ei ole taloutta eikä länsimaalaista leppoisaa ja vaurasta elämää. Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen? Miksi haluat korvata länsimaalaisen kulttuurin afrikkalaisella kulttuurilla? Toope tiede sotii harhojasi vastaan, miten selität sen?

Voi Jessus!

VA.
Pari terävää liikaa?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ma 30.07.2018, 23:06:54
Lauri vetää taas vähän adhominemia, mutta me asialliset keskustelijat emme välitä siitä.

Minä siis olen koko ajan puolustanut länsimaista kristillistä yhteiskuntanäkemystä, en sen afrikkalaista sekoil... anteeksi versiota. Afrikankin tapauksessa toki pidän kristillisyyttä parempana kuin jotain islamia (mikä ei olisi parempaa?), mutta se vain korvaa jotain puutteita, ei tee noiden maiden kulttuureista samaa, mitä länsimainen kulttuuri on.

Jotta voisit sitä puolustaa, sun pitäis ensin tunnistaa sen olennaiset piirteet.
Olen puolustanut demokratiaa (toki arvostellutkin sitä), olen puolustanut monipuoluejärjestelmää (vähiten huono), olen puolustanut yksilöiden vapauksia poliittisiin näkemyksiin, olen puolustanut sananvapautta (länsimaiden suurimpia saavutuksia), kerropa nyt asiantuntijana, miten en tunnista noita olennaisia piirteitä?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ke 01.08.2018, 08:23:47
Lauri vetää taas vähän adhominemia, mutta me asialliset keskustelijat emme välitä siitä.

Minä siis olen koko ajan puolustanut länsimaista kristillistä yhteiskuntanäkemystä, en sen afrikkalaista sekoil... anteeksi versiota. Afrikankin tapauksessa toki pidän kristillisyyttä parempana kuin jotain islamia (mikä ei olisi parempaa?), mutta se vain korvaa jotain puutteita, ei tee noiden maiden kulttuureista samaa, mitä länsimainen kulttuuri on.

Jotta voisit sitä puolustaa, sun pitäis ensin tunnistaa sen olennaiset piirteet.
Olen puolustanut demokratiaa (toki arvostellutkin sitä), olen puolustanut monipuoluejärjestelmää (vähiten huono), olen puolustanut yksilöiden vapauksia poliittisiin näkemyksiin, olen puolustanut sananvapautta (länsimaiden suurimpia saavutuksia), kerropa nyt asiantuntijana, miten en tunnista noita olennaisia piirteitä?

Siinä, että näitä oikeuksia olet ollut kyvytön antamaan niille, jotka eivät ole kanssasi samaa meiltä tai joiden koet olevan jollain tapaa erilaisia kanssasi. Annat oikeuksia ja vapauksia kyllä muka periaatteessa, mutta käytännössä harmittelet, jos niitä oikeasti todella myönnetään. Et puolusta ääliöliberalien viherfemakkojen oikeutta poliittisiin näkemyksiinsä. Sateenkaarimarssijoiden et soisi käyttävän oikeuttaan ilmaista mielipiteitään seksuaalivähemmistöjen oikeuksista - tai vain iloitsevan siitä, että saavat olla näkyvästi esillä. Et tunnista sitä, että jos konservatiivisuus ja perinteiset arvot perustelemattomasti nostetaan kannatettaviksi, eikä niiden erilaisuuteen kohdistuvaa nurjamielisyyttä tarvitse edes perustella kunnollisilla argumenteilla, ei päästä tasaveroiseen mielipiteen ilmaisemisen oikeuteen, syrjimättömyyteen ja sananvapauteen. Et suostu kunnolla perustelemaan ja argumentoimaan ihanteita, jotka itse haluat lukea siihen suomalaisuuteen / länsimaisuuteen, jolle lippuasi heilutat, vaikka ne ovat nimenomaan luettelemiesi vapauksien ja oikeuksien vastaisia. Jopa vaadit vastustamaan asioita, joilla on yhteiskunnassa enemmistön tuki, perustellen asiaa vain perinteellä ”näin on ennenkin tehty ja hyvä tuli”.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - pe 03.08.2018, 12:08:29
Lauri vetää taas vähän adhominemia, mutta me asialliset keskustelijat emme välitä siitä.

Minä siis olen koko ajan puolustanut länsimaista kristillistä yhteiskuntanäkemystä, en sen afrikkalaista sekoil... anteeksi versiota. Afrikankin tapauksessa toki pidän kristillisyyttä parempana kuin jotain islamia (mikä ei olisi parempaa?), mutta se vain korvaa jotain puutteita, ei tee noiden maiden kulttuureista samaa, mitä länsimainen kulttuuri on.

Jotta voisit sitä puolustaa, sun pitäis ensin tunnistaa sen olennaiset piirteet.
Olen puolustanut demokratiaa (toki arvostellutkin sitä), olen puolustanut monipuoluejärjestelmää (vähiten huono), olen puolustanut yksilöiden vapauksia poliittisiin näkemyksiin, olen puolustanut sananvapautta (länsimaiden suurimpia saavutuksia), kerropa nyt asiantuntijana, miten en tunnista noita olennaisia piirteitä?
Höpö höpö. Tuossa listassasi olevat asiat eivät pohjaa kristillisyyteen sitä vähääkään, ja toisekseen, et tietenkään kannata edes listaamiasi asioita, joten älä valehtele urpo.

Sinä kannatat kristilliskonservatiivista nationalismia, lyhyesti ilmaistuna puhdasta ideologista taikauskoa, joka ei pohjaa lainkaan todellisuuden asettamiin realiteetteihin eikä se siten myötävaikuta tuossa listassasi olevien asioiden toteutumiseen positiivisessa mielessä lainkaan.

Sinä hyväksyt opportunisesti listassasi olevat asiat vain niiltä osin ja niin kauan kuin ne hyödyttävät sinua, mutta kiellät ne siitä eteen päin kaikilta muilta, jotka eivät jaa ihanteitasi kristilliskonservatiivisesta nationalismista.

Esimerkiksi myönnät sanavapauden vihapuheelle mutta et islamilaiselle vihapuheelle, eli et kannata sananvapautta edes sille itse antamiesi kriteereiden puitteissa. Et toisin sanoen kannata sananvapautta omana arvonaan, vaan puhtaasti omana etuoikeutenasi, mikä on määritelmällisesti sananvapauden idean vastaista.

Samoin kannatat demokratiaa vain niin kauan, kuin se hyödyttää kristilliskonservatiivista nationalismia. Se ei tietenkään ole demokratian kannattamista vaan taaskin demokratian idean vastaista ja oman kusipäisyytesi manifestaatiota.

Annahan kun selitän. Kaikki demokraattiset päätökset olet surutta kieltämässä kansan tahdon vastaisina ja lehdistön propagandistisena vihervasemmistolaisena ideologiana, elleivät ne ole omalle ideologiallesi suopeita. Kaikki muuhan on mielestäsi aina ja ikuisesti vihervasemmistolaista haihattelua ja/tai poliittista ajojahtia ja liberaaalifasismia (oksymoroni). Kuvittelet, että yksi ideologia - tämä jota satut kannattamaan - sopii aivan kaikkeen nyt ja ikuisesti, ilman että siinä olisi lainkaan virheitä, ilman että käytännössä se voisi epäonnistua ja ilman, että kilpailevia näkemyksiä tarvittaisiin käytännössä lainkaan, kuten kunnon fundamentalistin sopiikin uskoa. Valehtelet toki sujuvasti kannattavasi myös sananvapautta kilpaileville näkemyksille mutta käytännössä kun kannatat politiikkaa, joka estää noiden kilpailevien näkemysten esittämisen, et tietenkään kannata kilpailevien näkemysten esittämistä tai mitään, mikä operoisi noiden kilpailevien näkemysten pohjalta.

Kannatat kaikkia kristilliskonservatiivisia voimia maailmalla, vaikka kaikki niistä ovat kehittyneet yhä enemmän ja enemmän diktatuureiksi. Niissä kaikissa valtaapitävät ovat nimittäin kokoajan anastaneet valtaa itselleen yhteiskunnissaan yhä enemmän ja enemmän. Ainoa demokratia tässä kehityksessä on ollut se, että heidät on demokraattisesti "valtaan" äänestetty, mutta siihen pisteeseen loppui myös oma demokratian kannattamisesi noissa yhteiskunnissa. Kyseisen demokraattisen äänestyksen jälkeen nimittäin kuvittelet, että valtaapitävillä on siitä pisteestä eteenpäin absoluuttinen valta kaikkeen päätöksentekoon nyt ja ikuisesti.

Demokratian toteutumisessa oleellista olisi kuitenkin vallan jakautuminen mahdollisen laajasti, poliittiset valtaapitävät tulisi olla demokraattisesti vaihdettavissa, ja vieläpä niin, että osa yhteiskunnan toimista eivät olisi poliitikkojen päätäntävallassa ollenkaan, jotta sekä kansalla että asiantuntijoilla olisi mahdollisimman laaja mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, tarkoittaen, että oppositioäänien olemassaolo olisi taattu myös lakien valmistelussa, jolloin olisi mahdollista, että lait muodostettaisiin mahdollisimman demokraattisen ja asiantuntevan raadin kompromisseina eikä diktaattorin yksisuuntaisella sanelupoltiikalla. Demokratia ei luonnollisestikaan toteudu nyt parhaalla mahdollisella tavalla kannattamissasi yhteiskunnissa (Puola, Unkari, Itävalta), kun kristilliskonservatiiviset voimasi ovat kaventaneet yhteiskunnissaan myös oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja lehdistönvapautta, mikä tekee asiantuntijoiden tai muuten vain hyvien ajattelijoiden osallistumisen yhteiskunnalliseen demokraattiseen keskusteluun mahdottomaksi paitsi vain jos jotkut noista ajatuksista sattuvat hyödyttävät vallassaolevia kristilliskonservatiivisia nationalisteja diktatuuripyrkimyksissään. Tämä kehitys, jota kannatat toki vain koska satut tykkäämään heidän maahanmuuttopolitiikastaan (joka ei toki sekään perustu realiteetteihin vain uskonnolliseen ideologiaan), ei ole demokratian kannattamista, vaan joko tietoista diktatuurin kannattamista tai kristilliskonservatiiviselle diktatuurille hyödyllistä idioottimaisuutta. Sinun tapauksessa kumpikin vaihtoehto on täysin mahdollista, sillä sinä et ole enää vuosiin ollut misään tekemisisssä normaalien ihmisten kanssa etkä siksi tiedä, mitkä asiat ovat kansalle pääsääntöisesti tärkeitä ja mitkä eivät sellaisia ole, puhumattakaan siitä että sinulla olisi edes katkua siitä, miten mahdolliset ongelmat korjattaisiin niin, että siitä olisi meille enemmän hyötyä kuin haittaa.

Ja vaikka tuolla listallasi tarkoitettaisiin kyseisten käsitteiden oikeaa merkitystä, eikä vain omia itsellesi kuvittelemiasi etuoikeuksiasi, se on aivan liian suppea, jotta sillä yksinään saavutettaisiin nykyisen kaltaista länsimaalaista yhteiskuntaa.

Valehtelit siis jälleen lähes kaikessa mitä väitit. Väitit humanismin kehittämiä arvoja kristillisyyden kehittämiksi arvoiksi ja valehtelit vieläpä kannattavasi niitä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - pe 03.08.2018, 22:30:27
Safiiri ja Lauri vetävät toki taas kerran kaikki väitteeni äärimmäisyyksiin. En ole vaatinut kovaa kuria yhteiskuntaan, toivon toki parempaa kuria kouluihin. En ole mitään sananvapauden rajoituksia esittänyt kenellekään, päinvastoin, esitän hyvin liberaalia sananvapautta.

Minusta on aika vaikea keskustella tuollaisten kanssa, jotka vetävät jokaisen väitteen olkinukeksi. Kun sanon, että tarvitsisimme oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa, joku Lauri on heti väittämässä, että olen äärioikeistolaista politiikkaa ajamassa. Kun sanon, että perinteinen perherakennelma olisi ideaali malli, joku Safiiri sanoo, että olen kieltämässä homoja. Keskustele nyt tuollaisten kanssa...

Olen itse aina sanonut sitä, ettei mitään ideologista näkemystä kannata vetää äärimmilleen, koska siitä seuraa vain ikävyyksiä. Yhteiskunnan tulee aina olla kompromissi erilaisten näkemysten välillä, kaikkia pitää enemmän tai vähemmän huomioida.

Sanon, että yhteiskunnan tulisi olla nykyistä konservatiivisempi, perheitä, perinnäisiä arvoja enemmän huomioiva. Tuo ei tarkoita, että olisin lähettämässä toisin ajattelevia keskitysleireille. Sanon, että tarvitsisimme nykyistä oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa, se ei tarkoita sitä, että olisin lopettamassa sosiaaliturvajärjestelmää. Sanon, että rajavalvontaa tulisi kohentaa 80-luvun tasolle, mutta en sano, että Suomen pitäisi sulkeutua.

Noiden Safiirien ja Laurien keskustelu on niin olkinukkeilua ja kärjistystä, että hirvittää.

Niin. Olen joskus peräänkuuluttanut Laurilta ja Safiiriltakin niitä ideoita, miten yhteiskuntaa kehitettäisiin, mutta he vain perskärpäsinä seuraavat minun kommenttejani esittämättä ikinä mitään omia ajatuksia. Tokko niitä on?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - pe 03.08.2018, 22:38:23
Safiiri ja Lauri vetävät toki taas kerran kaikki väitteeni äärimmäisyyksiin. En ole vaatinut kovaa kuria yhteiskuntaan, toivon toki parempaa kuria kouluihin. En ole mitään sananvapauden rajoituksia esittänyt kenellekään, päinvastoin, esitän hyvin liberaalia sananvapautta.

Minusta on aika vaikea keskustella tuollaisten kanssa, jotka vetävät jokaisen väitteen olkinukeksi. Kun sanon, että tarvitsisimme oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa, joku Lauri on heti väittämässä, että olen äärioikeistolaista politiikkaa ajamassa. Kun sanon, että perinteinen perherakennelma olisi ideaali malli, joku Safiiri sanoo, että olen kieltämässä homoja. Keskustele nyt tuollaisten kanssa...

Olen itse aina sanonut sitä, ettei mitään ideologista näkemystä kannata vetää äärimmilleen, koska siitä seuraa vain ikävyyksiä. Yhteiskunnan tulee aina olla kompromissi erilaisten näkemysten välillä, kaikkia pitää enemmän tai vähemmän huomioida.

Sanon, että yhteiskunnan tulisi olla nykyistä konservatiivisempi, perheitä, perinnäisiä arvoja enemmän huomioiva. Tuo ei tarkoita, että olisin lähettämässä toisin ajattelevia keskitysleireille. Sanon, että tarvitsisimme nykyistä oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa, se ei tarkoita sitä, että olisin lopettamassa sosiaaliturvajärjestelmää. Sanon, että rajavalvontaa tulisi kohentaa 80-luvun tasolle, mutta en sano, että Suomen pitäisi sulkeutua.
Oikeistolainen talouspolitiikka velkaannuttaa yhteiskuntaa yhä enemmän ja enemmän ilman, että kansasta se osa jolla mene huonosti hyötyisi tuosta velasta pätkääkään. Vasemmistoilasen politiikan aikana valtio velkaantuu huomattavasti vähemmän ja se osa kansasta, jolla menee huonosti, saa paremmin apua taloudellisiin ongelmiinsa. Miksi et kannata hädässä olevien auttamista? Mikä oikeistolaisessa talouspolitiikassa on mielestäsi hyödyllistä kun se ei todistettavasti hyödytä kuin vain yhä kapenevaa ja kapenevaa rikasta eliittiä?

Lainaus
Noiden Safiirien ja Laurien keskustelu on niin olkinukkeilua ja kärjistystä, että hirvittää.
Jokainen väitteeni oli omista viesteistäsi kaivamiani tietoja vitun urpo.

Lainaus
Niin. Olen joskus peräänkuuluttanut Laurilta ja Safiiriltakin niitä ideoita, miten yhteiskuntaa kehitettäisiin, mutta he vain perskärpäsinä seuraavat minun kommenttejani esittämättä ikinä mitään omia ajatuksia. Tokko niitä on?
ja viimeksi edelisessä viestissäni selitin miten yhteiskuntaa tulisi kehittää. Tosin kun on tavallasi diktatuurin fanittaja, se menee varmasti ohi silmien.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - pe 03.08.2018, 22:42:54
Muutenkin on kummallista miten Toope kuvittelee, ettei hän edusta äärioikeistoa mielipiteineen tummaihoisista ja muslimeista. Tuosta vielä yhtään oikeammalle ja nuo ihmisryhmät palaisivat krematorioissa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 04.08.2018, 01:37:18
Muutenkin on kummallista miten Toope kuvittelee, ettei hän edusta äärioikeistoa mielipiteineen tummaihoisista ja muslimeista. Tuosta vielä yhtään oikeammalle ja nuo ihmisryhmät palaisivat krematorioissa.
Lauri valehtelee. Hän itse esittää sananvapauden suhteen näkemyksiä, jotka ovat lähempänä natseja, kuin oma liberaali sananvapauskäsitteeni.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 04.08.2018, 01:47:07
Muutenkin on kummallista miten Toope kuvittelee, ettei hän edusta äärioikeistoa mielipiteineen tummaihoisista ja muslimeista. Tuosta vielä yhtään oikeammalle ja nuo ihmisryhmät palaisivat krematorioissa.
Lauri valehtelee. Hän itse esittää sananvapauden suhteen näkemyksiä, jotka ovat lähempänä natseja, kuin oma liberaali sananvapauskäsitteeni.
Mutta et vastaa kritiikkin mitenkään. Miten ajatuksesi yksinkertaisesti edes voisivat olla enää yhtään oikeammalla? Olet ehdottanut keskitysleirejä mamuille. Mitään muuta ei sitä enää puutu kuin toive krematorioista "hankalille" tapauksille. Vai miten se oli? Olit jo vuosi sitten vapaahetoisena ampumassa ihnnokkaimpia mamuja rynnäkkökivääreilla rajoille jos tunkevat sisään väkisin.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 04.08.2018, 02:17:45
Muutenkin on kummallista miten Toope kuvittelee, ettei hän edusta äärioikeistoa mielipiteineen tummaihoisista ja muslimeista. Tuosta vielä yhtään oikeammalle ja nuo ihmisryhmät palaisivat krematorioissa.
Lauri valehtelee. Hän itse esittää sananvapauden suhteen näkemyksiä, jotka ovat lähempänä natseja, kuin oma liberaali sananvapauskäsitteeni.
Mutta et vastaa kritiikkin mitenkään. Miten ajatuksesi yksinkertaisesti edes voisivat olla enää yhtään oikeammalla? Olet ehdottanut keskitysleirejä mamuille. Mitään muuta ei sitä enää puutu kuin toive krematorioista "hankalille" tapauksille. Vai miten se oli? Olit jo vuosi sitten vapaahetoisena ampumassa ihnnokkaimpia mamuja rynnäkkökivääreilla rajoille jos tunkevat sisään väkisin.
Valehtelet, en ole koskaan esittänyt keskitysleirejä. En krematorioitakaan. Olet valehtelija, kun väität minun puhuneen tuollaista. En ole koskaan esittänyt toivetta siitä, että ketään ammuttaisiin rajoille. Lauri, olet valehtelija.

Olen puhunut siitä, että pelkään Välimeren ja Balkanin rajatilanteen menevän väkivaltaiseksi. Tuo ei tarkoita sitä, että toivoisin sitä, valehtelijaLauri.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 04.08.2018, 02:24:33
Muutenkin on kummallista miten Toope kuvittelee, ettei hän edusta äärioikeistoa mielipiteineen tummaihoisista ja muslimeista. Tuosta vielä yhtään oikeammalle ja nuo ihmisryhmät palaisivat krematorioissa.
Lauri valehtelee. Hän itse esittää sananvapauden suhteen näkemyksiä, jotka ovat lähempänä natseja, kuin oma liberaali sananvapauskäsitteeni.
Mutta et vastaa kritiikkin mitenkään. Miten ajatuksesi yksinkertaisesti edes voisivat olla enää yhtään oikeammalla? Olet ehdottanut keskitysleirejä mamuille. Mitään muuta ei sitä enää puutu kuin toive krematorioista "hankalille" tapauksille. Vai miten se oli? Olit jo vuosi sitten vapaahetoisena ampumassa ihnnokkaimpia mamuja rynnäkkökivääreilla rajoille jos tunkevat sisään väkisin.
Valehtelet, en ole koskaan esittänyt keskitysleirejä. En krematorioitakaan. Olet valehtelija, kun väität minun puhuneen tuollaista. En ole koskaan esittänyt toivetta siitä, että ketään ammuttaisiin rajoille. Lauri, olet valehtelija.
Toope luulee että jos ihmisten sulkemista häkkeihin ei kutsuta ihmisten sulkemiskeksi keksitysleireille vaan ihmisten kokoamaiseksi pakolaisleireile (kaltereiden taakse) tuosta voi mennä vielä paljon, paljon enemmän oikealle. Voitko Toope antaa niitä esimerkkejä miten ajattelustasi ihan konkreettisesti voitaisiin mennä enää yhtään oikeammalle ilman ajatusta kreamtorioiden mukaan tuomista?

Lainaus
Olen puhunut siitä, että pelkään Välimeren ja Balkanin rajatilanteen menevän väkivaltaiseksi. Tuo ei tarkoita sitä, että toivoisin sitä, valehtelijaLauri.
Miksi menisi? Eihän pakolaisialla aseita ole joten miksi se menisi väkivaltaiseksi? Ellei kaltaisesi maahanmuuttkoriitikko sitten ala heitä siellä listimään, vai kuinka?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 04.08.2018, 02:41:39
EU-virkamiehet esittävät noita kokoamisleirejä, itse en niihin juuri usko. Selväsanainen viesti siitä, ettei tänne tulla, toimisi EU:n taholta paremmin.

Mitä väkivaltaan tulee, olen sitä pelännyt, koska Afrikan väestönkasvu. Ei ole meidän syytämme, ei meidän taakkamme. Mutta paska lentää tuulettimeen, sitä pelkään. Tuloksena on väkivalta, ellei poliittisia ja väestöpoliittisia ratkaisuja keksitä keharimaissa. Jos ei, aseet puhuvat, tuota pelkään.

Ymmärrätkö Lauri, etten toivo väkivaltaista ratkaisua Välimerellä, minä pelkään, että tilanne tulee eskaloitumaan tuohon suuntaan!
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 04.08.2018, 02:45:09
EU-virkamiehet esittävät noita kokoamisleirejä, itse en niihin juuri usko. Selväsanainen viesti siitä, ettei tänne tulla, toimisi EU:n taholta paremmin.

Mitä väkivaltaan tulee, olen sitä pelännyt, koska Afrikan väestönkasvu. Ei ole meidän syytämme, ei meidän taakkamme. Mutta paska lentää tuulettimeen, sitä pelkään. Tuloksena on väkivalta, ellei poliittisia ja väestöpoliittisia ratkaisuja keksitä keharimaissa. Jos ei, aseet puhuvat, tuota pelkään.

Ymmärrätkö Lauri, etten toivo väkivaltaista ratkaisua Välimerellä, minä pelkään, että tilanne tulee eskaloitumaan tuohon suuntaan!
Miten ajattelustasi voisi mennä enää yhtään oikeammalle päätymättä väkivaltaan?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 04.08.2018, 03:07:42
EU-virkamiehet esittävät noita kokoamisleirejä, itse en niihin juuri usko. Selväsanainen viesti siitä, ettei tänne tulla, toimisi EU:n taholta paremmin.

Mitä väkivaltaan tulee, olen sitä pelännyt, koska Afrikan väestönkasvu. Ei ole meidän syytämme, ei meidän taakkamme. Mutta paska lentää tuulettimeen, sitä pelkään. Tuloksena on väkivalta, ellei poliittisia ja väestöpoliittisia ratkaisuja keksitä keharimaissa. Jos ei, aseet puhuvat, tuota pelkään.

Ymmärrätkö Lauri, etten toivo väkivaltaista ratkaisua Välimerellä, minä pelkään, että tilanne tulee eskaloitumaan tuohon suuntaan!
Miten ajattelustasi voisi mennä enää yhtään oikeammalle päätymättä väkivaltaan?
Varmaan se, että keharimaat tunkevat varoituksista huolimatta väkeään tänne, vaikkei kukaan toivo? No, jotkut mokkakikkelifaninaiset, mutta siis kuitenkin!

Eurooppa on jo täynnä, Afrikan ja Aasian ihmiset, hoitakaa omat väestöongelmanne, älkää tuupatko niitä naapureille.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 04.08.2018, 03:13:42
EU-virkamiehet esittävät noita kokoamisleirejä, itse en niihin juuri usko. Selväsanainen viesti siitä, ettei tänne tulla, toimisi EU:n taholta paremmin.

Mitä väkivaltaan tulee, olen sitä pelännyt, koska Afrikan väestönkasvu. Ei ole meidän syytämme, ei meidän taakkamme. Mutta paska lentää tuulettimeen, sitä pelkään. Tuloksena on väkivalta, ellei poliittisia ja väestöpoliittisia ratkaisuja keksitä keharimaissa. Jos ei, aseet puhuvat, tuota pelkään.

Ymmärrätkö Lauri, etten toivo väkivaltaista ratkaisua Välimerellä, minä pelkään, että tilanne tulee eskaloitumaan tuohon suuntaan!
Miten ajattelustasi voisi mennä enää yhtään oikeammalle päätymättä väkivaltaan?
Varmaan se, että keharimaat tunkevat varoituksista huolimatta väkeään tänne, vaikkei kukaan toivo? No, jotkut mokkakikkelifaninaiset, mutta siis kuitenkin!

Eurooppa on jo täynnä, Afrikan ja Aasian ihmiset, hoitakaa omat väestöongelmanne, älkää tuupatko niitä naapureille.
taas ilmeisesti esimerkki kuinka kritisdoidaan idelogiaa, uskontoa ja kulttuuria?

Miten ajattelustasi voisi mennä enää yhtään oikeammalle Toope? Etkö lue viestejä, johin kuvittelet vastaavasi vai mistä kiikastaa?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 04.08.2018, 03:39:51
Jokainen yhteiskunta vastatkoon omistaan. Ei ole meidän ongelmamme, jos taas kerran jotkut afrikkalaiset ja aasialaiset yhteiskunnat kusevat. Se on heidän kulttuurinsa syytä. Auttaa voimme, muttemme vastuussa ole.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 04.08.2018, 03:40:24
Jokainen yhteiskunta vastatkoon omistaan. Ei ole meidän ongelmamme, jos taas kerran jotkut afrikkalaiset ja aasialaiset yhteiskunnat kusevat. Se on heidän kulttuurinsa syytä. Auttaa voimme, muttemme vastuussa ole.
Miten ajattelustasi voisi mennä enää yhtään oikeammalle?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 04.08.2018, 03:59:59
Jokainen yhteiskunta vastatkoon omistaan. Ei ole meidän ongelmamme, jos taas kerran jotkut afrikkalaiset ja aasialaiset yhteiskunnat kusevat. Se on heidän kulttuurinsa syytä. Auttaa voimme, muttemme vastuussa ole.
Miten ajattelustasi voisi mennä enää yhtään oikeammalle?
Vääräänkö sitten pitäisi mennä? Eikö tuo kommenttisi ole kehu?

Eivät nuo keharimaalaiset ole lapsia, joita sinun pitäisi auttaa ja joita pidät lapsina. He tarvitsevat vain mahdollisuuksia, eivät tukeamme. Kuten aikuiset.
Älä pidä kehitysmaalaisia minään vammaisina, sitä kun eivät ole.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 04.08.2018, 04:03:57
Jokainen yhteiskunta vastatkoon omistaan. Ei ole meidän ongelmamme, jos taas kerran jotkut afrikkalaiset ja aasialaiset yhteiskunnat kusevat. Se on heidän kulttuurinsa syytä. Auttaa voimme, muttemme vastuussa ole.
Miten ajattelustasi voisi mennä enää yhtään oikeammalle?
Vääräänkö sitten pitäisi mennä? Eikö tuo kommenttisi ole kehu?
Kyse oli siitä, oletko sinä äärioikeistolainen vai et. Väitit valheellisesti, että et ole mutta nyt tunnustat että sittenkin olet. Kannattiko nähdä koko tämä vaiva valehtelussasi kun lopulta totuus kuitenkin tuli ilmi?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 04.08.2018, 04:08:55
En ole järin oikeistolainen. En tosin ole Laurin tavoin totalitaristi ja antidemokraatti, sekä sananvapauden vastustaja. Toisinsanoen länsimaisen sivistyksen vastustaja.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 04.08.2018, 04:13:17
En ole järin oikeistolainen. En tosin ole Laurin tavoin totalitaristi ja antidemokraatti, sekä sananvapauden vastustaja. Toisinsanoen länsimaisen sivistyksen vastustaja.
Pukki kaalimaan vartijana. Ei auta enää selitellä kun paska on jo osunut tuulettimeen. nyt vain kannattisi lopettaa tuo perusteeton toisten ihmisten mustamaaalaaminen.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 04.08.2018, 08:33:43
Safiiri ja Lauri vetävät toki taas kerran kaikki väitteeni äärimmäisyyksiin. En ole vaatinut kovaa kuria yhteiskuntaan, toivon toki parempaa kuria kouluihin. En ole mitään sananvapauden rajoituksia esittänyt kenellekään, päinvastoin, esitän hyvin liberaalia sananvapautta.

Niin sä esität asian siten, että ”et haluaisi” nähdä sateenkaarimarsseja, kerrot, miten ”homosaatio” on ”mennyt liialliseksi”. Mutta, kun joku toinen esittää omasta ajattelustasi poikkeavia näkemyksiä, katsot kyllä tuon aivan vastaavan sananvapauden käyttämisen olevan suorastaan fasistista pakottamista ja muiden sanavapauteen puuttumista. Sinä siis tässä kyllä itsellesi sallit äärimmäisyyksiin viemisen.

Hyvä esimerkki on homoliittojen puolestapuhujien syyttäminen heteroperheiden halveksunnasta. Odotamme edelleen niitä suoria lainauksia tällaisista puheista niiltä ihmisiltä, joita nimeltä mainiten olet moisesta syyttänyt. Toistaiseksi et ole kyennyt sellaisia tarjoamaan. MUTTA et ole mysökään myöntänyt liiotelleesi rajusti tai vieneesi tulkintojasi äärimmäisyyksiin.

Lainaus
Minusta on aika vaikea keskustella tuollaisten kanssa, jotka vetävät jokaisen väitteen olkinukeksi. Kun sanon, että tarvitsisimme oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa, joku Lauri on heti väittämässä, että olen äärioikeistolaista politiikkaa ajamassa. Kun sanon, että perinteinen perherakennelma olisi ideaali malli, joku Safiiri sanoo, että olen kieltämässä homoja. Keskustele nyt tuollaisten kanssa...

Odotan innolla sitä lainaustasi perinteisen perheen halveksunnasta, jota väitit tehdyn. Tai jos et sellaiseen pysty, toteamme kyseisen väitteen olevan puhdasverinen olkiukko. Itse olen vain ja ainoastaan apinoinut omaa tapaasi toimia. On ilmiselvää, että olet omalle toiminnallesi niin sokea, ettet edelleenkään ja autettunakaan pysty hahmottamaan tätä.

Lainaus
Olen itse aina sanonut sitä, ettei mitään ideologista näkemystä kannata vetää äärimmilleen, koska siitä seuraa vain ikävyyksiä. Yhteiskunnan tulee aina olla kompromissi erilaisten näkemysten välillä, kaikkia pitää enemmän tai vähemmän huomioida.[/quoet]

Miksi siis olkiukkoilet ja yrität liiotellen kuvata homoliittojen puolustamisen perinteisen printeisen perheen halveksunnaksi? Sehän juuri on äärimmäisyyksien luomista - perusteetta. Siitä on kompromissihalukkuus kaukana.

Lainaus
Sanon, että yhteiskunnan tulisi olla nykyistä konservatiivisempi, perheitä, perinnäisiä arvoja enemmän huomioiva. Tuo ei tarkoita, että olisin lähettämässä toisin ajattelevia keskitysleireille. Sanon, että tarvitsisimme nykyistä oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa, se ei tarkoita sitä, että olisin lopettamassa sosiaaliturvajärjestelmää. Sanon, että rajavalvontaa tulisi kohentaa 80-luvun tasolle, mutta en sano, että Suomen pitäisi sulkeutua.

Silti katsot oikeudeksesi vääristellä muiden näkemyksiä ja julistaa ne äärimmäisiksi, vaikka kyse on vain omasta olkiukkoilustasi. meillä ei ole ensimmäistäkään lainausta nimeämiesi henkilöiden peronteistä perhettä kohtaan osoittamasta halveksunnasta. Täsmälleen samalla taktiikalla yrität sovitella ääriajatuksia minun tai laten päähän. Kyse on vain omasta taipumuksestasi kuvitella demoneja ihan vain tavanomaisen mielipide-eron taakse. Minusta on vallan mainioa kompromissi perheasioissa se, että heterot saa elää heteroina ja homot homoina ja kukin perustaa haluamansa kumppanin kanssa virallistetun avioliiton ja perheen. Se, että olisi jokin ”kompromissi” sellainen, jossa sellainen sallitaan vain heteroille, ei ole mikään kompromissi. Varsinkaan kun homoavioliittoa pitää oikeutettuna kansalaistemme enemmistö. Miksi juuri tässä asiassa pitäisikin toimia vähemmistön tahdon mukaan ja sen perusteella antaa suurempi painoarvo niille, jotka haluavat rajoittaa muiden ihmisten yksityiselämää?

Lainaus
Noiden Safiirien ja Laurien keskustelu on niin olkinukkeilua ja kärjistystä, että hirvittää.

miten voi olla mahdollista, ettet huomaa kärjistyksien yhteyttä omaan tapaasi kuvata muiden näkemyksiä? Edelleen penään todisteitasi siitä perinteisen perheen halveksunnasta, jota väität ilmenneen. Me vain imitoidaan sun OMAA toimintatapaasi.


Lainaus
Niin. Olen joskus peräänkuuluttanut Laurilta ja Safiiriltakin niitä ideoita, miten yhteiskuntaa kehitettäisiin, mutta he vain perskärpäsinä seuraavat minun kommenttejani esittämättä ikinä mitään omia ajatuksia. Tokko niitä on?

Öö...olen jokseenkin monasti esittänyt, että sellainen yhteiskunta, jossa erilaisuus on sallittua, hyväksyttyä ja jopa arvostettua, on toimiva ja menestyvä yhteiskunta. Tiedän, että sinä vannot homogeenisuuden nimeen, mutta tästä asiasta me olemme hyvin eri mieltä. Lisäksi puolellani samaa mieltä asiasta ON yhteiskuntia tutkineita, jotka pitävät juuri erilaisuuden sallimisen ja yhteisöön mukaan päästämisen positiivisia vaikutuksia yhteiskunnan (taloudellisenkin) menestymisen tuottajana. En siis ole ihan yksin tässä näkemyksessäni. Miksi ajattelet, että oma jankutuksesi homogeenisen yhteisön toimivuudesta on ”oma ajatuksesi” - jota toki perustelet muiden samoin ajattelevien näkemyksillä - mutta sille vastakkainen ajatus ei ole ”oma ajatus”? Tarkoitatko, että ”omia” ovat vain ajatukset, jotka ovat sinun ajatustesi mukaisia vai miten tämä oikein menee?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - la 04.08.2018, 10:16:41
.....nyt vain kannattisi lopettaa tuo perusteeton toisten ihmisten mustamaaalaaminen.

Heh. Perverssi maalari, joka on uskossaan järkkymätön....

VA.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 04.08.2018, 23:24:46
Safiiri, hyväksytkö islamin (=islamismi) osana "suvaitsevaa ja hyväksyvää" yhteiskuntaasi, vaikka nuo eivät sinun näkemyksiä hyväksy?

Periaatteellinen kysymys. Pitääkö suvaitsevaisuuden nimessä kaikkea hyväksyä, esim. Suomessa asuvaa muslimioppinutta, joka haluaa tappaa homoja? Abbas Bahmanpour Helsingistä on tuollaista sanonut. Sinä puolustelet tuollaisia ja väität persujen olevan homovihamielisiä, vaikka eivät halua tuomita homoja. Niin, se arvostelukyky!
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/63652-tvssa-kohun-aiheuttanut-imaami-tata-tarkoitin-homokommentilla (https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/63652-tvssa-kohun-aiheuttanut-imaami-tata-tarkoitin-homokommentilla)

Safiiri puolustelee homojen vihaajia ja naisten vihaajia, mutta julistaa omaa vihaansa niitä kohtaan, jotka haluavat ylläpitää länsimaisia arvoja. Mitä arvostelukykyä tai sen puutetta tuollainen esittää?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - su 05.08.2018, 07:46:51
Safiiri, hyväksytkö islamin (=islamismi) osana "suvaitsevaa ja hyväksyvää" yhteiskuntaasi, vaikka nuo eivät sinun näkemyksiä hyväksy?

Mitä oikeastaan tarkoitat osana yhteiskuntaani? Mitä sisällytät tuohon kuvaukseen, joka on jokseenkin hämärä? Hyväksyn islamin ja muut omista näkemyksistäni poikkeavat näkemykset ”osaksi yhteiskuntaani” (vaikka minusta yhteiskunta ei kyllä ole minun, vaan yhteinen) siinä missä sinne mahtuvat päiviräsäset ja toopet ja jopa persut. Mutta en hyväksy yhtään enempää päiviräsästen, toopejen tai persujen omavaltaista sanelua, jota perustellaan jollain jumalilla tai uhkakuvilla, vaan päätökset pitää asioissa tehdä normaalin demokraattisen prosessin kautta. Lisäksi itse olen sillä kannalla, että sellaisia asioita, jotka kuuluvat ihmisen yksityiselämään ja jotka eivät muiden elämää haittaa, ei pidä yrittää lailla ja kielloilla ohjailla.

Lainaus
Periaatteellinen kysymys. Pitääkö suvaitsevaisuuden nimessä kaikkea hyväksyä, esim. Suomessa asuvaa muslimioppinutta, joka haluaa tappaa homoja? Abbas Bahmanpour Helsingistä on tuollaista sanonut. Sinä puolustelet tuollaisia ja väität persujen olevan homovihamielisiä, vaikka eivät halua tuomita homoja. Niin, se arvostelukyky!

En ole esittänyt missään koskaan puolustelua tuollaisesta. Ole hyvä ja anna lainaus tai linkki viestiin, jossa niin muka teen. Muutoin toteamme, että päädyit jälleen kerran esittämään perättömän väitteen toisesta ihmisestä. Kun edelleenkään Toope se, jos ei näe kaikkia muslimeita ja islamia hirveänä demonina ja kristinuskoa sitä ehdottomasti parempana (mitä nyt muutama mätämuna joskus joukossa on pedofiili, aborttiklinikkamurhaaja tai vaimon synnytyskoneeksi alistava), ei tarkoita, että puolustelisi jonkun imaamin homovastaisia näkemyksiä. Olet jälleen kerran rakentanut ihan omassa päässäsi tällaisen väärän dikotomian, jonka mukaan jokainen, joka ei tulisieluisesti hyökkää islamia ja kaikkia muslimeita vastaan on islamismin ja islamin kaikkein tylsämielisimpien syrjintää tuottavien tulkintojen ehdoton puolustaja. Sellainen ajatus on vain sinun oman ajattelusi kapeutta. Et voi syyttää siitä ketään muuta kuin itseäsi. Minä en aio kantaa vastuuta sinun ajatusvirheistäsi.


Lainaus
Safiiri puolustelee homojen vihaajia ja naisten vihaajia, mutta julistaa omaa vihaansa niitä kohtaan, jotka haluavat ylläpitää länsimaisia arvoja. Mitä arvostelukykyä tai sen puutetta tuollainen esittää?

Edelleen - ei ole minun vastuullani, jos käytät aikaasi mielikuvitusleikkeihisi. En ole koskaan pitänyt islamin käyttämistä homojen tai naisten syrjimiseen hyväksyttävänä tai suotavana. Päinvastoin. Mutta sua vaivaa tässä se oma yksityinen väärän dikotomian harhasi, joka saa sinut näkemään minkä tahansa muslimivihan toppuuttelun homovastaisuuden tai naisten syrjimisen puolustamisena. Sinun kanssasi eri mieltä oleminen ja epäloogisuuksiisi ja perustelemattomiin väitteisiisi puuttuminen muuttuu silmissäsi vihaksi konservatiivisuutta kohtaan. Oma vihaisuutesi vain taitaa heijastua muista silmiisi.

Muutoin - tuossa linkkaamassasi artikkelissa tämä muslimioppinut puolustaa islamia ja tarkentaa omia sanomisiaan, joista hän kokee muiden vääntäneen kärjistyksen, joka ei enää vastaa hänen veistiään. Millaisella ajatuskuperkeikalla saat tästä pääteltyä, että minä puolustan homojen tuomitsemista kuolemaan ja islamin homoseksuaalisuuskielteisyyttä? Se on mielestäni yksiselitteisesti väärin, mutta ei kovin harvinaista muissakaan uskonnoissa. On erittäin helppoa löytää joku kristitty, jonka mielestä homous on synti - jopa kuolemansynti. Homovastaisuuteen ei tarvita edes uskontoa, vaan se onnistuu helposti myös vaikkapa itänaapurissamme ilman pappeja ja perkeleitä.

Sitä väitteesi todistavaa lainausta odotellessa...
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - ma 06.08.2018, 16:53:48

On erittäin helppoa löytää joku kristitty, jonka mielestä homous on synti - jopa kuolemansynti. Homovastaisuuteen....

Informaation vääristelyäkö..... Tiedät varsin hyvin, että on ihan eri asia sanoa jotakin tekoa kuolemansynniksi, kuin kehottaa tappamaan esim. homot.

VA.

Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ma 06.08.2018, 17:17:48

On erittäin helppoa löytää joku kristitty, jonka mielestä homous on synti - jopa kuolemansynti. Homovastaisuuteen....

Informaation vääristelyäkö..... Tiedät varsin hyvin, että on ihan eri asia sanoa jotakin tekoa kuolemansynniksi, kuin kehottaa tappamaan esim. homot.

VA.

On myös eri asia sanoa, että islamin mukaan homoseksuaalisesta aktista on rangaistuksena kuolema, kuin kehottaa tappamaan homot. Kristinuskohan on täynnään erilaisia kuolemalla ”palkittavia” syntejä. ”Synnin palkka on kuolema”, sanotaan. Onko sekin kehotus tappaa kaikki syntiset? Harmi, sillä kristinuskon mukaan ihan kaikkihan myös ovat syntisiä.

Entäs, jos kirjoittaa, että murhasta rangaistus on kuolema? Näinhän monissa maissa ihan lain mukaan on. Onko sekin tappamiskehoitus?

Toopen linkkaamassa jutussa tuo imaami EI kehottanut tappamaan homoja. Hän tähdensi, että homoseksuaalisuus sinänsä ei ole islamissa kuolemanrangaistukseen johtava asia. Itse en pidä kuolemanrangaistusta missään tapauksessa tai mistään rikoksesta tai teosta oikeutettuna. MOnissa maissa se kuitenkin edelleen on käytössä. Ikävä kyllä. En kuitenkaan näiden maiden lainsäädännön kuvaamista kutsuisi tappamiskehotukseksi. Edes silloin, kun tuo kuolemanrangaistus annetaan teoista, joita jotkut eivät rikoksiksi edes miellä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - ma 06.08.2018, 17:26:03

On erittäin helppoa löytää joku kristitty, jonka mielestä homous on synti - jopa kuolemansynti. Homovastaisuuteen....

Informaation vääristelyäkö..... Tiedät varsin hyvin, että on ihan eri asia sanoa jotakin tekoa kuolemansynniksi, kuin kehottaa tappamaan esim. homot.


On myös eri asia sanoa, että islamin mukaan homoseksuaalisesta aktista on rangaistuksena kuolema, kuin kehottaa tappamaan homot.
.......
Entäs, jos kirjoittaa, että murhasta rangaistus on kuolema? Näinhän monissa maissa ihan lain mukaan on. Onko sekin tappamiskehoitus?

Uutisointia TV:n homoillasta:
Imaami esitti homojen tappamista – demarikansanedustaja puhkesi nauramaan
https://www.suomenuutiset.fi/suomeen-sharia-ja-homoilta-henki-pois-demarikansanedustaja-puhkesi-nauramaan/

"Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.

– Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:

– Kyllä kyllä, totta kai."


Hauskaa eikö totta,
VA.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ma 06.08.2018, 19:59:18

On erittäin helppoa löytää joku kristitty, jonka mielestä homous on synti - jopa kuolemansynti. Homovastaisuuteen....

Informaation vääristelyäkö..... Tiedät varsin hyvin, että on ihan eri asia sanoa jotakin tekoa kuolemansynniksi, kuin kehottaa tappamaan esim. homot.


On myös eri asia sanoa, että islamin mukaan homoseksuaalisesta aktista on rangaistuksena kuolema, kuin kehottaa tappamaan homot.
.......
Entäs, jos kirjoittaa, että murhasta rangaistus on kuolema? Näinhän monissa maissa ihan lain mukaan on. Onko sekin tappamiskehoitus?

Uutisointia TV:n homoillasta:
Imaami esitti homojen tappamista – demarikansanedustaja puhkesi nauramaan
https://www.suomenuutiset.fi/suomeen-sharia-ja-homoilta-henki-pois-demarikansanedustaja-puhkesi-nauramaan/

"Ohjelman juontajat pyysivät täsmennystä siihen, mikä on sharia-lain mukainen rangaistus homoseksuaalisesta teosta.

– Se on kuolemantuomio, Bahmanpour totesi.

Islamin opettaja Ahmad Fadil on sitä mieltä, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön sharialaki:

– Kyllä kyllä, totta kai."


Hauskaa eikö totta,
VA.

Niin siis imaami ei kehottanut ketään tappamaan homoja, vaan vastasi kysymykseen, mikä on rangaistus homoseksuaalisesta teosta (siis ei homoudesta). Eikö sinusta tuo ollut rittävän raskauttava lausahdus, kun väen väkisin haluat sen muuntaa vielä inhottavammaksi?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - ma 06.08.2018, 20:20:06

Niin siis imaami ei kehottanut ketään tappamaan homoja, vaan vastasi kysymykseen, mikä on rangaistus homoseksuaalisesta teosta (siis ei homoudesta). Eikö sinusta tuo ollut rittävän raskauttava lausahdus, kun väen väkisin haluat sen muuntaa vielä inhottavammaksi?

Arghhhh!

VA.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ma 06.08.2018, 21:24:42
Safiiri:
Lainaus
"Hyväksyn islamin ja muut omista näkemyksistäni poikkeavat näkemykset ”osaksi yhteiskuntaani” (vaikka minusta yhteiskunta ei kyllä ole minun, vaan yhteinen) siinä missä sinne mahtuvat päiviräsäset ja toopet ja jopa persut. Mutta en hyväksy yhtään enempää päiviräsästen, toopejen tai persujen omavaltaista sanelua, jota perustellaan jollain jumalilla tai uhkakuvilla, vaan päätökset pitää asioissa tehdä normaalin demokraattisen prosessin kautta."

Mutta eiväthän Toope, Päiviräsäset tai persut ole vaatimassakaan sanelua! Nuo ovat juuri puolustaneet demokraattista näkemystä, mitä te ette sananvapausrajoitusvaatimuksien kautta ole tehneet. Emme me ole somea rajoittamassa, aivan jotkut muut ovat.
Lainaus
Olet jälleen kerran rakentanut ihan omassa päässäsi tällaisen väärän dikotomian, jonka mukaan jokainen, joka ei tulisieluisesti hyökkää islamia ja kaikkia muslimeita vastaan on islamismin ja islamin kaikkein tylsämielisimpien syrjintää tuottavien tulkintojen ehdoton puolustaja.
Olet juuri asennoitunut puolustamaan noita länsimaisille vihamielisiä näkemyksiä, ET suinkaan puolustamaan länsimaisia arvoja, jotka haluavat taata tällaisten vapausarvojen säilymistä vastedeskin yhteiskunnassamme. Poraat reikää kanoottiimme, kun puolustelet yhteiskuntamme vastustajia.
Lainaus
Edelleen - ei ole minun vastuullani, jos käytät aikaasi mielikuvitusleikkeihisi. En ole koskaan pitänyt islamin käyttämistä homojen tai naisten syrjimiseen hyväksyttävänä tai suotavana.
Katso, mitä kätesi tekevät. Nimenomaan puolustelet niitä kaikkia tasa-arvon ja demokratian vastaisia arvoja, jota mm. islam esittää. "Viides kolonnako"? Aika rumaa touhua, kun kerran voisit olla oikea feministikin, ajaen naisten ja yhteiskunnan asiaa.

Etkä mitään miehitystä haluavan vierasideologian asiaa...!
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ma 06.08.2018, 22:20:42
Safiiri:
Lainaus
"Hyväksyn islamin ja muut omista näkemyksistäni poikkeavat näkemykset ”osaksi yhteiskuntaani” (vaikka minusta yhteiskunta ei kyllä ole minun, vaan yhteinen) siinä missä sinne mahtuvat päiviräsäset ja toopet ja jopa persut. Mutta en hyväksy yhtään enempää päiviräsästen, toopejen tai persujen omavaltaista sanelua, jota perustellaan jollain jumalilla tai uhkakuvilla, vaan päätökset pitää asioissa tehdä normaalin demokraattisen prosessin kautta."

Mutta eiväthän Toope, Päiviräsäset tai persut ole vaatimassakaan sanelua! Nuo ovat juuri puolustaneet demokraattista näkemystä, mitä te ette sananvapausrajoitusvaatimuksien kautta ole tehneet. Emme me ole somea rajoittamassa, aivan jotkut muut ovat.

Joitain muitakin vapauksia sais olla kuin pelkkä sananvapaus. Mm. uskonnonvapaus joka pitäisi sisällään myös vapauden uskonnottomuuteen. Mutta päiviräsäset haluaa kaikkien noudattavan hänen sukontonsa sääntöjä.

Lainaus
Olet jälleen kerran rakentanut ihan omassa päässäsi tällaisen väärän dikotomian, jonka mukaan jokainen, joka ei tulisieluisesti hyökkää islamia ja kaikkia muslimeita vastaan on islamismin ja islamin kaikkein tylsämielisimpien syrjintää tuottavien tulkintojen ehdoton puolustaja.
Olet juuri asennoitunut puolustamaan noita länsimaisille vihamielisiä näkemyksiä, ET suinkaan puolustamaan länsimaisia arvoja, jotka haluavat taata tällaisten vapausarvojen säilymistä vastedeskin yhteiskunnassamme. Poraat reikää kanoottiimme, kun puolustelet yhteiskuntamme vastustajia.[/quote]

Olet yksiselitteisesti väärässä. Oma fundamentaalisuutesi näissä omissa ideologioissasi vain ei kestä puolikasta kriittistä huomautusta.
Lainaus
Edelleen - ei ole minun vastuullani, jos käytät aikaasi mielikuvitusleikkeihisi. En ole koskaan pitänyt islamin käyttämistä homojen tai naisten syrjimiseen hyväksyttävänä tai suotavana.
Katso, mitä kätesi tekevät. Nimenomaan puolustelet niitä kaikkia tasa-arvon ja demokratian vastaisia arvoja, jota mm. islam esittää. "Viides kolonnako"? Aika rumaa touhua, kun kerran voisit olla oikea feministikin, ajaen naisten ja yhteiskunnan asiaa.[/qute]

Mä vain ja ainoastaan yritän hieman leikata sun äärimmäisyyksiäs edes vähän maltillisemmiksi. En ole koskaan puolustellut vaikkapa naisten aseman pitämistä huonona. En ole koskaan puolustellut homoseksuaalisuuden tuomitsemista. Mutta ei siltkään mielestäni saa esittää vääriä väitteitä, kuten vaikkapa VA tekee. On se vain outoa, että jos islam on niin kauheaa, niin minkä ihmeen takia vielä pitää liiotella ja kärjistää? Eikö se ole riittävän kauheaa muutoin? Vaikkapa kuolemantuomio rangaistuksena homoseksuaalisesta teosta ON väärin ja ihan riittävän kauheaa. Ei ole tarvis väittää, että imaami kehottaa tappamaan homot.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ma 06.08.2018, 22:52:41
Safiiri:
Lainaus
Mutta päiviräsäset haluaa kaikkien noudattavan hänen sukontonsa sääntöjä.
Missä Päivi Räsänen on vaatinut muiden noudattavan hänen elämänkatsomustaan? Hän esittää omansa, mutta hän ei ole jihadisti. Ei pakota muita. Tätä et ymmärrä!

Lainaus
Oma fundamentaalisuutesi näissä omissa ideologioissasi vain ei kestä puolikasta kriittistä huomautusta.
Etkä kykene mitenkään puolustamaan näkemystäsi. En ole fundamentalisti, ellet sitten länsimaisen sananvapauden ja liberaalin demokratian puolustamista näe "fundamentalismina". No, eihän se sitä olekaan. Olet vain väärässä.

Lainaus
On se vain outoa, että jos islam on niin kauheaa, niin minkä ihmeen takia vielä pitää liiotella ja kärjistää? Eikö se ole riittävän kauheaa muutoin? Vaikkapa kuolemantuomio rangaistuksena homoseksuaalisesta teosta ON väärin ja ihan riittävän kauheaa. Ei ole tarvis väittää, että imaami kehottaa tappamaan homot.
Katso mitä islam tekee. Mitä tekee naisille. Mitä tekee yhteiskunnalle. Mitä tekee sen ajattelulle ja intellektuaalisuudelle. Katso millaisia yhteiskuntia se luo.

Sitten..., mieti, haluatko tuollaista paskaa tänne, meille...

Ei ole pakko. Me voimme välttyä tuolta inhimillisen kehityksen jätteeltä. Sinun pitäisi päättää, mitä haluat.

Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - ti 07.08.2018, 09:07:47
Todellakin kun Räsänen yhdisti siat ja homot keskenään, siitä kuittailtiin vuosia, mutta imaamit saavat aivan rauhassa höpöttää homojen tappamisesta ilman että kukaan älähtää mitenkään olennaisesti, tai muistaa asiaa enää tuonnempana.

Turhaa saivartelua onko imaami itse henk.koht. ryntäämässä tappamaan homot vai ei. Jos joku tavis on sitä mieltä esim. netissä että jonkin tietyn ihmisryhmän olemassaolo on kuolemalla rangaistavaa, niin arvatkaa onko vihapuhetta, oli hän itse lähtemässä tappotoimiin vai ei? On se jännä että mielipiteet ovat vaarallisempia kuin kokonaiset suurideologiat joita kuitenkin kannattaa valtavat määrät väkeä, mielipiteensä takana seisoo vain yksi ihminen. Mikä kumma siinä on että uskontojen puolesta ollaan aina selittämässä ja selittelemässä? Onko tämä joku semmoinen laumajuttu taas että pitää suojella enemmistöä kaikkein pienimmältä mahdolliselta vähemmistöltä, eli yhdeltä ihmiseltä? Ison lauman näkemys on suojeltu, yksi ihminen on suojaton. Pyhä lauma, ihanat massat.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ti 07.08.2018, 09:13:23
Safiiri:
Lainaus
Mutta päiviräsäset haluaa kaikkien noudattavan hänen sukontonsa sääntöjä.
Missä Päivi Räsänen on vaatinut muiden noudattavan hänen elämänkatsomustaan? Hän esittää omansa, mutta hän ei ole jihadisti. Ei pakota muita. Tätä et ymmärrä!

Hän on systemaattisesti vastustanut monia lakiuudistuksia, joiden tarkoitus on poistaa epätasa-arvoa. Sen lisäksi hän on vaatinut erioikeuksia lääkäreille kieltäytyä työtehtävistä vakaumuksensa perusteella.

Kun nyt tämän pakottamisen määrittelit jihadismiksi, niin tarkoitatko, että minä olen jihadisti? Syytit minua muiden pakottamisesta tai siihen pyrkimisestä. Voihan räkä! Se tarkoittaisi, että jihadisteja siis on kuin onkin suomalaisten ja ei-muslimien joukossa. Perustelusi alkavat horjua, kun olet yrittänyt syyllistää siitä vain muslimeja.

Vai sorruitko jälleen kerran tuttuun samaan ongelmaasi, jossa arvioit näitä pakottamisia ja sananvapauden rajoittamisia ihan eri kriteereillä silloin, kun kyse on sinun mieleistesi asioiden puolesta puhumisesta ja sinun mielestesi väestöryhmien etujen ajamisesta?

Päöivi Räsänen muuten on kirjoittanut äärivanhoillisen Luther-liikkeen opetusvihkosen, jossa hän kertoo homoseksuaalisuuden harjoittamisen olevan ihmiselle vahingollista ja kyseessä olevan psykososiaalisen kehityksen häiriön. Muitslen sinun kovasti vastustaneen kaikkia ääriliikkeitä. Ilmeisesti Raamattua kirjaimellisesti tulkitseva äärikristillisyys ei kuulu joukkoon. Että naispapit alas vain - kyllä niitä sopii vastustaa. Ketäs se nyt haittaa...

Lainaus
Oma fundamentaalisuutesi näissä omissa ideologioissasi vain ei kestä puolikasta kriittistä huomautusta.
Etkä kykene mitenkään puolustamaan näkemystäsi. En ole fundamentalisti, ellet sitten länsimaisen sananvapauden ja liberaalin demokratian puolustamista näe "fundamentalismina". No, eihän se sitä olekaan. Olet vain väärässä.[/quoet]

No jos minä olen jihadisti, kun en näe islamin uskon opettajien kouluttamista suomalaisessa yliopistossa jonain helvetin esikartanona ja askeleena kohti tuhoa, niin kaiketi itse sitten olet äärivanhoillinen, kun puolustelet Räsästä. Vai pitääkö nyt taas soveltaa ihan erilaisia kriteerejä sinuun ja minuun? Ehkä sellaisia sukupuolen mukaisia??

Lainaus
On se vain outoa, että jos islam on niin kauheaa, niin minkä ihmeen takia vielä pitää liiotella ja kärjistää? Eikö se ole riittävän kauheaa muutoin? Vaikkapa kuolemantuomio rangaistuksena homoseksuaalisesta teosta ON väärin ja ihan riittävän kauheaa. Ei ole tarvis väittää, että imaami kehottaa tappamaan homot.
Katso mitä islam tekee. Mitä tekee naisille. Mitä tekee yhteiskunnalle. Mitä tekee sen ajattelulle ja intellektuaalisuudelle. Katso millaisia yhteiskuntia se luo.[/quote]

Pelkkää demagogiaa tuo. Ei mitään sisältöä analyyttisyydestä tai perusteluista puhumattakaan. Ihan samanlaiset huudajdukset voi kirjoittaa kristinuskosta ja vaikkapa Puolasta. Katso, millaiseksi Puola ja Unkari ovat muuttumassa. Suunta ei todellakaan ole hyvä. Sanavapauden tila siellä on heikko ja aborttikielteisyys uhkaa naisten henkeä. Eikä siellä nyt varsinaisesti elintasokaan päätä huimaa. Eikä lopulta edes noilla huudahduksillasi ole mitään tekemistä sen asian kanssa, saako toisesta ihmisestä esittää valheellisia väittämiä. Muistelen jopa, että sinäkin olet kauhistellut tätä islamin tarjoamaa lupaa vääräuskoisille valehtelemisesta. Nyt siis demoat, että ihan vastaavasti sinusta valehteleminen on ihan ok, kunhan tekee sen oikean asian tähden.

[quoet]
Sitten..., mieti, haluatko tuollaista paskaa tänne, meille...[/quote]

Lopeta nyt jo tämä. Taas yrität päättää puolestani, mitä mun pitää asioista ajatella. En ole haluamassa lisää uskonnollisuutta maahamme. Se oli SUN oma toiveesi - toki kristinuskoa ja katolisuutta olisit lisäämässä. Mä en vain kerta kaikkiaan näe islamia NIIN erilaisena. Uskonnot ovat kaikki tyypillisesti aika vaarallisia. Niitä ei - mitään niistä - pidä päästää yhteiskunnassa ohjaajan paikalle. Minusta ihan oikeasti vaarallisempia ovat kansanedustajat, jotka ovat fundiksia ja ajavat sen mukaisia asioita eduskunnassa kuin muutama maahanmuuttajamuslimi, jotka vain omassa yksityiselämässään harjoittaa maltillista islamia. Näillä kansanedustajafundiskristityillä on ollut huomattavasti suurempi vaikutus niihin lakeihin, joiden mukaan me Suomessa joudumme toimimaan. Onneksi aika on ajamassa heidän ohitseen ja kansan enemmistö kannattaa uudistuksia, joilla vaikkapa parannetaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Silti he ovat onnistuneet jarruttamaan monia uudistuksia ihan turhaan: tasa-arvoista avioliittolakia tai vaikkapa kauppojen aukiolon vapauttamista tuomalla argumentaatioon oman jumalansa.

[quoet]Ei ole pakko. Me voimme välttyä tuolta inhimillisen kehityksen jätteeltä. Sinun pitäisi päättää, mitä haluat.
[/quote]

Just joo. Sun mielestä siis mun päätös on jotenkin edelleen tekemättä, kun en vieläkään ole sun kanssa samaa mieltä? Ryhdistäydy mies, ja opettele sietämään sitä, että sun demagogia ei nyt vain oikein toimi. Et ole saanut minustakaan kaikesta yrittämisestäsi huolimatta persua tai kristinuskoista tai vanhoillista. Taas kerran yrität argumentoida väärän dikotomian avulla. Vaikka muodollisesti pystyt maalaamaan hirveän kauhukuvan islamisaatiosta ja sen ”vastapainoksi” perinnesuomalaisen onnelan, niin ne nyt vain eivät ole ainoat vaihtoehtoiset tulevaisuuden mahdolliuudet. Molemmat itse asiassa ovat hyvin epätodennäköisiä skenaarioita.

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Väärä_dilemma

Kyseinen virheellinen argumentaatiotapa muuten oli suosittu monissa 1930-luvun diktatuureissa...
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ti 07.08.2018, 09:21:47
Todellakin kun Räsänen yhdisti siat ja homot keskenään, siitä kuittailtiin vuosia, mutta imaamit saavat aivan rauhassa höpöttää homojen tappamisesta ilman että kukaan älähtää mitenkään olennaisesti, tai muistaa asiaa enää tuonnempana.

Turhaa saivartelua onko imaami itse henk.koht. ryntäämässä tappamaan homot vai ei. Jos joku tavis on sitä mieltä esim. netissä että jonkin tietyn ihmisryhmän olemassaolo on kuolemalla rangaistavaa, niin arvatkaa onko vihapuhetta, oli hän itse lähtemässä tappotoimiin vai ei? On se jännä että mielipiteet ovat vaarallisempia kuin kokonaiset suurideologiat joita kuitenkin kannattaa valtavat määrät väkeä, mielipiteensä takana seisoo vain yksi ihminen. Mikä kumma siinä on että uskontojen puolesta ollaan aina selittämässä ja selittelemässä? Onko tämä joku semmoinen laumajuttu taas että pitää suojella enemmistöä kaikkein pienimmältä mahdolliselta vähemmistöltä, eli yhdeltä ihmiseltä? Ison lauman näkemys on suojeltu, yksi ihminen on suojaton. Pyhä lauma, ihanat massat.

Siis - huoh - edes Koraanin tao sharian mukaan homoseksuaalista ihmistä ei pidä tuomita kuolemaan homoseksuaalisuuden takia. Eikä ole tappamiskehoitus kertoa, että jossakin laissa on asiasta x säädetty kuolemanrangaistus. Minusta on IHAN RIITTÄVÄN paha asia se, että homoseksuaalisesta teosta kiinni jäämisestä on jossain laissa säädetty rangaistavaksi millään tavalla, saati kuolemalla. On ihan turhaa esittää tuollainen lain sisällön kuvaaminen tappamiskehotukseksi. Se on kyllä tiedossa, että ääriliikkeissä saadaan tällaisiakin päähänpistoja. USA:ssa hihhulit ovat ottaneet oikeudekseen murhata lääkäreitä perustellen sitä heidän tekemillään ”murhilla” eli aborteilla. USAssa tosiaan ON kuolemanrangaistus mahdollista langettaa murhasta, mutta tämän sanominen ääneen ei ole avoin valtakirja lähteä itse tappamaan oman arvion mukaan murhaajiksi katsomiaan.

Miksi tätä asiaa on tarvis liiotella ja kärjistää, kun jo SE on vakava ihmisoikeusrikkomus, että homoseksuaalisuutta pitää piilotella tai että sitä pidetään jollain tapaa vääränä? Eikö sen kauhistelu anna samanlaisia säväreitä?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: drontti - ti 07.08.2018, 09:42:50
En ole Räsäsen ja Soinin tapainen aborttien vastustaja, mutta kysyn vilpittömästä tiedonhalusta: Missähän vaiheessa sikiö saa sen jakamattoman ihmisarvonsa? Hedelmöittyneellä munasolulla sitä ei ilmeisesti ole paitsi kiihkouskovaisten mielestä, syntymään valmistautuvalla vauvalla on. Tupsahtaakohan ihmisarvo yhtenä könttänä sikiöön jossakin vaiheessa, vai saattaisiko se vähitellen kasvaa jostakin pikkuidusta isommaksi jakamattomuudestaan huolimatta?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - ti 07.08.2018, 09:50:54

Tupsahtaakohan ihmisarvo yhtenä könttänä sikiöön jossakin vaiheessa, vai saattaisiko se vähitellen kasvaa jostakin pikkuidusta isommaksi jakamattomuudestaan huolimatta?

Yhtenä könttänä, kun Jeesus siirtää sieluvarastosta ko. munasoluun ihka uuden sielun. Ei tämä teologia niin vaikeaa ole.

VA.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - ti 07.08.2018, 11:51:55
Todellakin kun Räsänen yhdisti siat ja homot keskenään, siitä kuittailtiin vuosia, mutta imaamit saavat aivan rauhassa höpöttää homojen tappamisesta ilman että kukaan älähtää mitenkään olennaisesti, tai muistaa asiaa enää tuonnempana.

Turhaa saivartelua onko imaami itse henk.koht. ryntäämässä tappamaan homot vai ei. Jos joku tavis on sitä mieltä esim. netissä että jonkin tietyn ihmisryhmän olemassaolo on kuolemalla rangaistavaa, niin arvatkaa onko vihapuhetta, oli hän itse lähtemässä tappotoimiin vai ei? On se jännä että mielipiteet ovat vaarallisempia kuin kokonaiset suurideologiat joita kuitenkin kannattaa valtavat määrät väkeä, mielipiteensä takana seisoo vain yksi ihminen. Mikä kumma siinä on että uskontojen puolesta ollaan aina selittämässä ja selittelemässä? Onko tämä joku semmoinen laumajuttu taas että pitää suojella enemmistöä kaikkein pienimmältä mahdolliselta vähemmistöltä, eli yhdeltä ihmiseltä? Ison lauman näkemys on suojeltu, yksi ihminen on suojaton. Pyhä lauma, ihanat massat.

Siis - huoh - edes Koraanin tao sharian mukaan homoseksuaalista ihmistä ei pidä tuomita kuolemaan homoseksuaalisuuden takia. Eikä ole tappamiskehoitus kertoa, että jossakin laissa on asiasta x säädetty kuolemanrangaistus. Minusta on IHAN RIITTÄVÄN paha asia se, että homoseksuaalisesta teosta kiinni jäämisestä on jossain laissa säädetty rangaistavaksi millään tavalla, saati kuolemalla. On ihan turhaa esittää tuollainen lain sisällön kuvaaminen tappamiskehotukseksi. Se on kyllä tiedossa, että ääriliikkeissä saadaan tällaisiakin päähänpistoja. USA:ssa hihhulit ovat ottaneet oikeudekseen murhata lääkäreitä perustellen sitä heidän tekemillään ”murhilla” eli aborteilla. USAssa tosiaan ON kuolemanrangaistus mahdollista langettaa murhasta, mutta tämän sanominen ääneen ei ole avoin valtakirja lähteä itse tappamaan oman arvion mukaan murhaajiksi katsomiaan.

Miksi tätä asiaa on tarvis liiotella ja kärjistää, kun jo SE on vakava ihmisoikeusrikkomus, että homoseksuaalisuutta pitää piilotella tai että sitä pidetään jollain tapaa vääränä? Eikö sen kauhistelu anna samanlaisia säväreitä?

K-uskovaisten sekoiluista mussutetaan pitkään ja perusteellisesti. Jos islamia halutaan tässä maassa markkinoida siihen tyyliin ja mukamas niin merkittävänä tekijänä kuin annetaan ymmärtää, pitää islamin alistua samanlaisen arvostelun kohteeksi. Alistumisenhan pitäisi olla islamin piirissä hyvinkin tuttua.

Lisäsikö se tyyppi joka sanoi että islamin mukaan homoudesta seuraa kuolemantuomio siihen perään että nykyaikana mielletään jo että tuollainen ajatus on vain sen oman silloisen aikansa tuote, eikä sillä ole enää merkitystä nykymaailmassa?

Olen lukenut tässä viimeaikoina muutamaltakin sivulta ihan oikeasti maltillisten muslimien käsityksiä, mutta kumminkin siellä tökki se että siitä pidetään edelleenkin kiinni että mies on korkea-arvoisempi kuin nainen. Vaikka kaikesta muusta osattaisiin jo tinkiä ja elää modernisti, niin se ei ilmeisesti tule muuttumaan miksikään. On se niin rakas opinkappale.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ti 07.08.2018, 15:36:01
Todellakin kun Räsänen yhdisti siat ja homot keskenään, siitä kuittailtiin vuosia, mutta imaamit saavat aivan rauhassa höpöttää homojen tappamisesta ilman että kukaan älähtää mitenkään olennaisesti, tai muistaa asiaa enää tuonnempana.

Turhaa saivartelua onko imaami itse henk.koht. ryntäämässä tappamaan homot vai ei. Jos joku tavis on sitä mieltä esim. netissä että jonkin tietyn ihmisryhmän olemassaolo on kuolemalla rangaistavaa, niin arvatkaa onko vihapuhetta, oli hän itse lähtemässä tappotoimiin vai ei? On se jännä että mielipiteet ovat vaarallisempia kuin kokonaiset suurideologiat joita kuitenkin kannattaa valtavat määrät väkeä, mielipiteensä takana seisoo vain yksi ihminen. Mikä kumma siinä on että uskontojen puolesta ollaan aina selittämässä ja selittelemässä? Onko tämä joku semmoinen laumajuttu taas että pitää suojella enemmistöä kaikkein pienimmältä mahdolliselta vähemmistöltä, eli yhdeltä ihmiseltä? Ison lauman näkemys on suojeltu, yksi ihminen on suojaton. Pyhä lauma, ihanat massat.

Siis - huoh - edes Koraanin tao sharian mukaan homoseksuaalista ihmistä ei pidä tuomita kuolemaan homoseksuaalisuuden takia. Eikä ole tappamiskehoitus kertoa, että jossakin laissa on asiasta x säädetty kuolemanrangaistus. Minusta on IHAN RIITTÄVÄN paha asia se, että homoseksuaalisesta teosta kiinni jäämisestä on jossain laissa säädetty rangaistavaksi millään tavalla, saati kuolemalla. On ihan turhaa esittää tuollainen lain sisällön kuvaaminen tappamiskehotukseksi. Se on kyllä tiedossa, että ääriliikkeissä saadaan tällaisiakin päähänpistoja. USA:ssa hihhulit ovat ottaneet oikeudekseen murhata lääkäreitä perustellen sitä heidän tekemillään ”murhilla” eli aborteilla. USAssa tosiaan ON kuolemanrangaistus mahdollista langettaa murhasta, mutta tämän sanominen ääneen ei ole avoin valtakirja lähteä itse tappamaan oman arvion mukaan murhaajiksi katsomiaan.

Miksi tätä asiaa on tarvis liiotella ja kärjistää, kun jo SE on vakava ihmisoikeusrikkomus, että homoseksuaalisuutta pitää piilotella tai että sitä pidetään jollain tapaa vääränä? Eikö sen kauhistelu anna samanlaisia säväreitä?

K-uskovaisten sekoiluista mussutetaan pitkään ja perusteellisesti. Jos islamia halutaan tässä maassa markkinoida siihen tyyliin ja mukamas niin merkittävänä tekijänä kuin annetaan ymmärtää, pitää islamin alistua samanlaisen arvostelun kohteeksi. Alistumisenhan pitäisi olla islamin piirissä hyvinkin tuttua.

Mä en ainakaan ole markkinoinut islamia millään tapaa. Kristinuskoakaan ei mielestäni ole syytä arvostella siten, että esitetään liioteltuja väitteitä ja vääristellään sanottua. Jos islam vaatii alistumaan siihen, että joku pistää suuhun virheellisiä juttuja, niin silloin on islamissa tässä(kin) suhteessa jotain vialla.

[quoet]Lisäsikö se tyyppi joka sanoi että islamin mukaan homoudesta seuraa kuolemantuomio siihen perään että nykyaikana mielletään jo että tuollainen ajatus on vain sen oman silloisen aikansa tuote, eikä sillä ole enää merkitystä nykymaailmassa? [/quote]

Mikset lukisi linkattua juttua itse? Siinä hän sanoo, että Suomessa on muslimienkin noudatettava Suomen lakia.

Lainaus
Olen lukenut tässä viimeaikoina muutamaltakin sivulta ihan oikeasti maltillisten muslimien käsityksiä, mutta kumminkin siellä tökki se että siitä pidetään edelleenkin kiinni että mies on korkea-arvoisempi kuin nainen. Vaikka kaikesta muusta osattaisiin jo tinkiä ja elää modernisti, niin se ei ilmeisesti tule muuttumaan miksikään. On se niin rakas opinkappale.

Kyllä se minuakin tökkii. Mutta siltikään se ei mielestäni oikeuta vääntämään toisten sanomisia vain siksi, että ne kuulostaisivat varmasti riittävän kamalilta. Jo sekin on riittävän ikävä puoli islamissa, jos mies kohotetaan naista arvokkaammaksi. Ei asian paheksuttavuutta tarvitse vahvistaa keksimällä siihen vielä jotain lisukkeita. Siitä vain tulee vaikutelma, että on tarpeen liiotella islamin virheitä, jotta omia virheitä ei tarvitsisi huomata. Ei haittaa, jos silleen vähän vain syrjii homoja, kun voi onnitella itseään siitä, ettei sentään kehota heitä tappamaan. Ei haittaa, jos vähän muksii omaa vaimoaan silloin tällöin, kun ei sentään kivitä häntä koko kylän kanssa yhdessä kuoliaaksi. Ei haittaa, jos syyllistää seksuaalirikoksen uhrin liian paljastavan vaatetuksen takia, kun ei kuitenkaan pakota naisia kulkemaan burkhassa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ti 07.08.2018, 23:11:39
Lopeta nyt jo tämä. Taas yrität päättää puolestani, mitä mun pitää asioista ajatella. En ole haluamassa lisää uskonnollisuutta maahamme...
En minäkään. Haluan säilyttää kristillisyyttä yhteiskunnassamme, mutta ennen kaikkea haluaisin yhteiskunnan korostavan enemmän länsimaisia perusarvojamme, joista olemme liukumassa pois monikulttuurisyövän vuoksi.

Meidän juuri pitäisi pitää kiinni arvoistamme ja ylläpitää niitä, koska olemme kulttuurisen hyökkäyksen kohteena.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ti 07.08.2018, 23:13:29
En ole Räsäsen ja Soinin tapainen aborttien vastustaja, mutta kysyn vilpittömästä tiedonhalusta: Missähän vaiheessa sikiö saa sen jakamattoman ihmisarvonsa? Hedelmöittyneellä munasolulla sitä ei ilmeisesti ole paitsi kiihkouskovaisten mielestä, syntymään valmistautuvalla vauvalla on. Tupsahtaakohan ihmisarvo yhtenä könttänä sikiöön jossakin vaiheessa, vai saattaisiko se vähitellen kasvaa jostakin pikkuidusta isommaksi jakamattomuudestaan huolimatta?
Niin. Monet kieltäytyvät syömästä eläimiä, koska on epäeettistä. Oman lapsen tappaminen taas on eettistä. Revi sitten siitä moraalimalleja. ???
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ti 07.08.2018, 23:17:47
K-uskovaisten sekoiluista mussutetaan pitkään ja perusteellisesti. Jos islamia halutaan tässä maassa markkinoida siihen tyyliin ja mukamas niin merkittävänä tekijänä kuin annetaan ymmärtää, pitää islamin alistua samanlaisen arvostelun kohteeksi. Alistumisenhan pitäisi olla islamin piirissä hyvinkin tuttua...
Juuri ja aivan! Kritiikkiä omia arvokäsityksiä vastaan on aina hyvin vaikea vastaanottaa. Huolimatta siitä, että rationaalisella tasolla tajuaisikin, että näinhän juuri täytyy tehdä, koska aina ihminen tarvitsee jotain ulkopuolista kopauttamaan päätään, että herää nyt ja ajattele vähän toiseltakin kannalta. Juu, pätee minunkaltaisiinkin.

Omien ajatusten virheellisyyttä on käsittämättömän vaikea hyväksyä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ke 08.08.2018, 08:59:59
En ole Räsäsen ja Soinin tapainen aborttien vastustaja, mutta kysyn vilpittömästä tiedonhalusta: Missähän vaiheessa sikiö saa sen jakamattoman ihmisarvonsa? Hedelmöittyneellä munasolulla sitä ei ilmeisesti ole paitsi kiihkouskovaisten mielestä, syntymään valmistautuvalla vauvalla on. Tupsahtaakohan ihmisarvo yhtenä könttänä sikiöön jossakin vaiheessa, vai saattaisiko se vähitellen kasvaa jostakin pikkuidusta isommaksi jakamattomuudestaan huolimatta?
Niin. Monet kieltäytyvät syömästä eläimiä, koska on epäeettistä. Oman lapsen tappaminen taas on eettistä. Revi sitten siitä moraalimalleja. ???

Ihmisen alkio raskauden alussa ei ole lapsi. Me emme mysökään vietä keskenmenon ”uhrien” hautajaisia, joten suhtautuminen asiaan on päivänselvä. Käytännössä Suomen varsin helposti abortin salliva linja on johtanut paljon pienempään aborttien määrään kuin vaikkapa USA:n tempoileva ja riitainen politiikka. Onko tärkeämpää todellisuudessa saada aborttien määrä mahdollisimman pieneksi vai vain heristellä sormea? Aborttien määrän väheneminen on hyväksi erityisesti siksi, että se parantaa naisten terveyttä. Mutta niin tekee myös aborttien salliminen niille, jotka sellaisen tuntevat tarvitsevansa. Abortteja taas vastustetaan ennemminkin siksi, että niiden katsotaan vapauttavan naiset siitä asemasta - pitää olla ensisijaisesti äiti - johon heidät haluttais lukita. Aborttien kieltämisellä (johon vielä liitetään ehkäisykielteisyys) halutaan varmistaa se, etteivät naiset vain harrastaisi seksiä yhtä vapaasti kuin miehet. Yksikään tiukan aborttikielteinen ihminen ei ole oikeastaan huolissaan siitä, että synnyttäjä varmasti pysyy elossa ja terveenä. Siten heidän moraalisuutensa perään on todellakin syytä kysellä. Jopa aborttiklinikoiden työntekijöiden henki on nollan arvoinen niiden alkioiden puolustamisen rinnalla. Se siitä ja ihmishengen korkeasta arvosta heidän silmissään.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ke 08.08.2018, 09:05:01
K-uskovaisten sekoiluista mussutetaan pitkään ja perusteellisesti. Jos islamia halutaan tässä maassa markkinoida siihen tyyliin ja mukamas niin merkittävänä tekijänä kuin annetaan ymmärtää, pitää islamin alistua samanlaisen arvostelun kohteeksi. Alistumisenhan pitäisi olla islamin piirissä hyvinkin tuttua...
Juuri ja aivan! Kritiikkiä omia arvokäsityksiä vastaan on aina hyvin vaikea vastaanottaa. Huolimatta siitä, että rationaalisella tasolla tajuaisikin, että näinhän juuri täytyy tehdä, koska aina ihminen tarvitsee jotain ulkopuolista kopauttamaan päätään, että herää nyt ja ajattele vähän toiseltakin kannalta. Juu, pätee minunkaltaisiinkin.

Omien ajatusten virheellisyyttä on käsittämättömän vaikea hyväksyä.

Joillekin kuitenkin on selvää, että pitää pystyä myös perustelemaan ja puolustamaan argumenteillaan niitä omia arvokäsityksiä. Että vain tällainen perusteleminen ja pätevä argumentointi voi olla vaikkapa lainsäädännön pohjalla. Mielipiteensä saa jokainen muodostaa vapaasti, mutta siinä vaiheessa, kun vaatii jotakin muilta (tai haluaa rajoittaa jotakin muilta), on perusteleminen tarpeen. OIkeudet ja vapaudet menevät aina ristiin, joten me emme pääse mihinkään siitä tarpeesta, että pitää ratkoa niiden välisiä konflikteja.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - su 12.08.2018, 00:25:46
Minusta länsimainen sivilisaatio, sen filosofia ja tiede, ovat varsin hyviä perusteita, joille itsekin mielipiteitäni pohjaan. Ne ovat globaalisti toimivia, omaksuttujakin liki globaalisti. Siksi itse olen aika voimakkaasti, liki fanaattisesti joidenkin mielestä, ajanut länsimaisia arvokäsityksiä, koska kyllähän ne yleisesti ottaen pieksävät toisten kulttuurien ajamia käsityksiä menestyksellään.

En tarkoita sitä, etteivätkö toisenkaltaiset kulttuurit/uskonnot olisi arvokkaita, sanon vaan sitä, että kaikki ihmisten luomat kulttuurit eivät ole yhtä onnistuneita. Länsimainen malli on onnistunut, se on sellainen, josta kannattaisi mallia ottaa.

Tiedekäsitys, uskonnon sopeutuminen yhteiskuntaan, ovat niitä länsimaiden tarjoamia aarteita maailmalle. Miksei tuosta pitäisi ottaa mallia?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - su 12.08.2018, 21:05:41
Minusta länsimainen sivilisaatio, sen filosofia ja tiede, ovat varsin hyviä perusteita, joille itsekin mielipiteitäni pohjaan. Ne ovat globaalisti toimivia, omaksuttujakin liki globaalisti. Siksi itse olen aika voimakkaasti, liki fanaattisesti joidenkin mielestä, ajanut länsimaisia arvokäsityksiä, koska kyllähän ne yleisesti ottaen pieksävät toisten kulttuurien ajamia käsityksiä menestyksellään.

En tarkoita sitä, etteivätkö toisenkaltaiset kulttuurit/uskonnot olisi arvokkaita, sanon vaan sitä, että kaikki ihmisten luomat kulttuurit eivät ole yhtä onnistuneita. Länsimainen malli on onnistunut, se on sellainen, josta kannattaisi mallia ottaa.

Tiedekäsitys, uskonnon sopeutuminen yhteiskuntaan, ovat niitä länsimaiden tarjoamia aarteita maailmalle. Miksei tuosta pitäisi ottaa mallia?

Tuota...logiikka olis yksi filosofian osa-alue, josta voisit ottaa mallia väh’än nykyistä enemmän.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ke 15.08.2018, 21:00:13
Minusta länsimainen sivilisaatio, sen filosofia ja tiede, ovat varsin hyviä perusteita, joille itsekin mielipiteitäni pohjaan. Ne ovat globaalisti toimivia, omaksuttujakin liki globaalisti. Siksi itse olen aika voimakkaasti, liki fanaattisesti joidenkin mielestä, ajanut länsimaisia arvokäsityksiä, koska kyllähän ne yleisesti ottaen pieksävät toisten kulttuurien ajamia käsityksiä menestyksellään.

En tarkoita sitä, etteivätkö toisenkaltaiset kulttuurit/uskonnot olisi arvokkaita, sanon vaan sitä, että kaikki ihmisten luomat kulttuurit eivät ole yhtä onnistuneita. Länsimainen malli on onnistunut, se on sellainen, josta kannattaisi mallia ottaa.

Tiedekäsitys, uskonnon sopeutuminen yhteiskuntaan, ovat niitä länsimaiden tarjoamia aarteita maailmalle. Miksei tuosta pitäisi ottaa mallia?

Tuota...logiikka olis yksi filosofian osa-alue, josta voisit ottaa mallia väh’än nykyistä enemmän.
En oikein logiikan kritiikkiä tuosta löydä. Eikö logiikka tarkoita tässä juuri sitä, että parhaiten toimiva yhteiskunta olisi paras/ihanteellinen/esikuvaa antava? Eikö toimivin vaihtoehto ole paras? Jos ei ole, miksei ole? Mikä sitten vaihtoehtoisesti olisi parempi?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ke 15.08.2018, 21:33:43
Minusta länsimainen sivilisaatio, sen filosofia ja tiede, ovat varsin hyviä perusteita, joille itsekin mielipiteitäni pohjaan. Ne ovat globaalisti toimivia, omaksuttujakin liki globaalisti. Siksi itse olen aika voimakkaasti, liki fanaattisesti joidenkin mielestä, ajanut länsimaisia arvokäsityksiä, koska kyllähän ne yleisesti ottaen pieksävät toisten kulttuurien ajamia käsityksiä menestyksellään.

En tarkoita sitä, etteivätkö toisenkaltaiset kulttuurit/uskonnot olisi arvokkaita, sanon vaan sitä, että kaikki ihmisten luomat kulttuurit eivät ole yhtä onnistuneita. Länsimainen malli on onnistunut, se on sellainen, josta kannattaisi mallia ottaa.

Tiedekäsitys, uskonnon sopeutuminen yhteiskuntaan, ovat niitä länsimaiden tarjoamia aarteita maailmalle. Miksei tuosta pitäisi ottaa mallia?

Tuota...logiikka olis yksi filosofian osa-alue, josta voisit ottaa mallia väh’än nykyistä enemmän.
En oikein logiikan kritiikkiä tuosta löydä. Eikö logiikka tarkoita tässä juuri sitä, että parhaiten toimiva yhteiskunta olisi paras/ihanteellinen/esikuvaa antava? Eikö toimivin vaihtoehto ole paras? Jos ei ole, miksei ole? Mikä sitten vaihtoehtoisesti olisi parempi?

Se ongelmahan on sun kyvyttömyys tuottaa loogisia perusteluja sille, mitä väität.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ke 15.08.2018, 22:06:56
Siis se, että vertaan erilaisten yhteiskuntien toimivuutta, tuloksia ja hyvinvointia noissa yhteiskunnissa, ei "Safiirin" mielestä ole loogista päättelyä?
Mikä sitten "Safiirin" mielestä on?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Jos "Safiiri" ei taaskaan tiedä, tuo on UNDP:n eli YK:n kehitysjärjestön hyvinvointivertailu, ehkä laajin hyvinvointivertailu, mitä maailmassamme tehdään. Katso ihan oikeasti tuloksia ja vedä johtopäätöksiä siitä, millaiset yhteiskunnat luovat hyvinvointia.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ke 15.08.2018, 22:21:37
Siis se, että vertaan erilaisten yhteiskuntien toimivuutta, tuloksia ja hyvinvointia noissa yhteiskunnissa, ei "Safiirin" mielestä ole loogista päättelyä?
Mikä sitten "Safiirin" mielestä on?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Jos "Safiiri" ei taaskaan tiedä, tuo on UNDP:n eli YK:n kehitysjärjestön hyvinvointivertailu, ehkä laajin hyvinvointivertailu, mitä maailmassamme tehdään. Katso ihan oikeasti tuloksia ja vedä johtopäätöksiä siitä, millaiset yhteiskunnat luovat hyvinvointia.

Ei, vaan tapa, jolla tarkastelet toimivuutta on logiikan vastainen. Ensin päätät, että länsimaat on mittari. Sen jälkeen toteat länsimaiden täyttävän mittarin parhaiten. Jep, jep.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ke 15.08.2018, 23:34:08
Siis se, että vertaan erilaisten yhteiskuntien toimivuutta, tuloksia ja hyvinvointia noissa yhteiskunnissa, ei "Safiirin" mielestä ole loogista päättelyä?
Mikä sitten "Safiirin" mielestä on?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Jos "Safiiri" ei taaskaan tiedä, tuo on UNDP:n eli YK:n kehitysjärjestön hyvinvointivertailu, ehkä laajin hyvinvointivertailu, mitä maailmassamme tehdään. Katso ihan oikeasti tuloksia ja vedä johtopäätöksiä siitä, millaiset yhteiskunnat luovat hyvinvointia.

Ei, vaan tapa, jolla tarkastelet toimivuutta on logiikan vastainen. Ensin päätät, että länsimaat on mittari. Sen jälkeen toteat länsimaiden täyttävän mittarin parhaiten. Jep, jep.
No, sama tuloshan saavutettaisiin, jos laitettaisiin joku Syyria keskiarvoksi. Jotkut toimivat paremmin, toiset huonommin. Länsimaat toimivat paremmin, Afrikka huonommin, itä-Aasia kivasti (vaikkeivät saa kehitysapua). Laitetaan mittari mihin tahansa, fakta on se, että länsimaat toimivat Lähi-itää ja Afrikkaa paremmin.

...koska se toimivampi kulttuuri, joka sallii sananvapautta, ajatustenvapautta, naisten vapautta jne... :)
Kulttuureissa on eroja, minusta on tyhmää sitä kiistää.

ps. Naisena toki suosit yhteiskuntamalleja, jotka naisia eniten suosivat, vai mitä? ;)
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - to 16.08.2018, 08:42:23
Lopeta nyt jo tämä. Taas yrität päättää puolestani, mitä mun pitää asioista ajatella. En ole haluamassa lisää uskonnollisuutta maahamme...
En minäkään. Haluan säilyttää kristillisyyttä yhteiskunnassamme, mutta ennen kaikkea haluaisin yhteiskunnan korostavan enemmän länsimaisia perusarvojamme, joista olemme liukumassa pois monikulttuurisyövän vuoksi.

Meidän juuri pitäisi pitää kiinni arvoistamme ja ylläpitää niitä, koska olemme kulttuurisen hyökkäyksen kohteena.

Heh. Sellaista hienoa kristillisyyttä kuin vaikkapa Pennsylvaniassa on tarkasteltu katolisen kirkon piirissä? Onko puolustuksen mallisi myös pedofiilipappien tekojen salaamista ja väärinkäytlön lakaisemista piiloon? Hieno kirkko tuo katolinen kirkko. Ikäviä nuo kristillisyyttä vastaan hyökkäävät oikeusistuimet, jotka eivät älyä, miten haitallista on tapauksia tutkia ja julkistaa. Mahtavaa, että suurin osa tapauksista on vanhentunut siten, ettei syytettä enää voida nostaa. Hieno asia tuo rikoksen vanhentuminen.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - to 16.08.2018, 08:56:31
Siis se, että vertaan erilaisten yhteiskuntien toimivuutta, tuloksia ja hyvinvointia noissa yhteiskunnissa, ei "Safiirin" mielestä ole loogista päättelyä?
Mikä sitten "Safiirin" mielestä on?
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Jos "Safiiri" ei taaskaan tiedä, tuo on UNDP:n eli YK:n kehitysjärjestön hyvinvointivertailu, ehkä laajin hyvinvointivertailu, mitä maailmassamme tehdään. Katso ihan oikeasti tuloksia ja vedä johtopäätöksiä siitä, millaiset yhteiskunnat luovat hyvinvointia.

Ei, vaan tapa, jolla tarkastelet toimivuutta on logiikan vastainen. Ensin päätät, että länsimaat on mittari. Sen jälkeen toteat länsimaiden täyttävän mittarin parhaiten. Jep, jep.
No, sama tuloshan saavutettaisiin, jos laitettaisiin joku Syyria keskiarvoksi. Jotkut toimivat paremmin, toiset huonommin. Länsimaat toimivat paremmin, Afrikka huonommin, itä-Aasia kivasti (vaikkeivät saa kehitysapua). Laitetaan mittari mihin tahansa, fakta on se, että länsimaat toimivat Lähi-itää ja Afrikkaa paremmin.

...koska se toimivampi kulttuuri, joka sallii sananvapautta, ajatustenvapautta, naisten vapautta jne... :)
Kulttuureissa on eroja, minusta on tyhmää sitä kiistää.

ps. Naisena toki suosit yhteiskuntamalleja, jotka naisia eniten suosivat, vai mitä? ;)

Jos Syyria asetettaisiin toimivuuden mittariksi ja kaikki se, mitä voimme Syyriassa havaita olisi toimivuutta, niin kyllä Syyrialla ilman muuta olisi vallan hyvät mahikset tulla tarkastelussa tuon määrittelyn jälkeen todetuksi maailman toimivimmaksi valtioksi. Täysin riippumatta siitä, millainen se on. Keskiarvoa ei voi asettaa mittariksi. Keskiarvo voidaan laskea vasta sen jälkeen, kun se toimivuus (tai se mitattava ominaisuus) ensin on mitattu kaikilta.

Sulla taitaa olla hiukkasen hukassa nyt käsitteet. Keskiarvo ei tarkoita samaa kuin mittariksi asettaminen. Jos metrin mittainen rima on metrin mittarina, niin ei metrin mittaisiksi todeta sellaisen riman pituutta, johon kaikkien rimojen keskimääräinen mitta asettuu. Saati, että tämä rimojen pituuden keskiarvo olisi se metri, jolloin metri saattaa olla mitä tahansa riippuen mittausotokseen osuvien rimojen pituuksista.

Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - to 16.08.2018, 09:11:53
En ole Räsäsen ja Soinin tapainen aborttien vastustaja, mutta kysyn vilpittömästä tiedonhalusta: Missähän vaiheessa sikiö saa sen jakamattoman ihmisarvonsa? Hedelmöittyneellä munasolulla sitä ei ilmeisesti ole paitsi kiihkouskovaisten mielestä, syntymään valmistautuvalla vauvalla on. Tupsahtaakohan ihmisarvo yhtenä könttänä sikiöön jossakin vaiheessa, vai saattaisiko se vähitellen kasvaa jostakin pikkuidusta isommaksi jakamattomuudestaan huolimatta?
Niin. Monet kieltäytyvät syömästä eläimiä, koska on epäeettistä. Oman lapsen tappaminen taas on eettistä. Revi sitten siitä moraalimalleja. ???

Monenko raskauden varhaisvaiheessa kesken menneen alkion hautajaisissa oletkaan ollut mukana? Jos se alkio ei yhteiskunnan mielestä ole tuossa tapauksessa lapsi, joka kuoli ja sitten haudataan, niin on loogista, ettei se ole lapsi silloinkaan, kun pohditaan sen abortoimisen moraalia.

Muuten - monen eläinten syömisestä kieltäytyvän moraalinen ongelma ei ole eläimen tappaminen ruuaksi, vaan se tapa, jolla me ihmiset pidämme eläimiä vangittuina tuotantoeläiminä olosuhteissa, joissa eläimen mahdollisuus elää sille lajityypillistä elämää eivät ole mahdollisia. Tai lihan syömistä vältetään sen tähden, ettei koeta eettisesti oikeaksi syödä maapallon resursseja liian paljon kuluttavaa tuotantoeläinten lihaa tai kalaa, jota kalastetaan liian intensiivisesti kalojen lisääntymiseen nähden. SEn sijaan abortoitu alkio säästyy mahdollisilta huonoilta elämänoloilta ja ihmislajin uusiutuminen on toistaiseksi ennemminkin ekologisesti liiallista kuin lajimme uusiutumista vaarantavaa.

Jopa vegaanit muuten tyypillisesti pitää eettisesti oikeana eläimen lopettamista, jos se vammautumisen tai sairauden myötä on jatkuvasti kivuissaan, eikä ole toivoa sen elämänlaadun parantamisesta millään hoidollakaan (tai hoito itsessään on kärsimystä tuottavaa). Miksemme siis kysyisi ennemminkin: Miksi auton alle jääneen hirven lopettaminen on eettisesti oikea ratkaisu, mutta ihmisalkion kehittymisen katkaiseminen epäeettistä?

Tai miksi sinä surutta syöt lihaa, joka on tuotettu pitämällä eläintä huonoissa (huono = ei mahdollista lajityypillistä käyttäytymistä ja elämää) oloissa ja sitten teurastettu? Miksi sinä syöt surutta lihaa, vaikka sen tuottaminen tekee maapallon kantokykyyn sellaisen loven, että osa ihmisistä ei saa edes kasviruokaa riittävästi? Mutta pidät ihmisalkion elämän lopettamista epäeettisenä, vaikka hänestä kasvaisi ilman tuota jälleen yksi lihansyöjä lisää jo ennestään ylibuukatulle maapallolle?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - to 16.08.2018, 23:17:26
Jos palataan itse asiaan, niin eiköhän tämä uutinen sovi ketjuun:

Pedofiilipappien hyväksikäyttö oli häikäilemätöntä: Alaston lapsi näytteli Jeesusta ristillä, hyväksikäytettävät merkittiin ja alaikäiset raiskatut pakotettiin aborttiin
https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/pedofiilipappien-hyvaksikaytto-oli-haikailematonta-alaston-lapsi-naytteli-jeesusta-ristilla-hyvaksikayttettavat-merkittiin-ja-alaikaiset-raiskatut-pakotettiin-aborttiin/7032956#gs.WtRajgM

"Yli 300 pappia epäillään yli 1000 alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäyttämisestä aina 1940-luvun lopulta lähtien Yhdysvaltain Pennsylvaniassa.
.......

Pappirinkiin kuuluivat George Zirwas, Francis L. Pucci, Richard Zula, ja Francis Luddy.

Papit olivat ottaneet lapsesta valokuvia ja lisänneet ne kuva-albumiinsa, jota he keräsivät alastomista lapsista.

Raportissa kerrotaan, että papit "merkitsivät" suosikkilapsensa esimerkiksi kultaketjulla. Koru oli merkki siitä, että lapsi on totutettu seksuaalisesti hyväksikäytettäväksi."


Toope varmaan selittää, että mikä tässä on ylevää kulttuuria ja hienoa......


VA.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - to 16.08.2018, 23:59:32
Patriarkaalisissa uskonnoissa penis on niin pyhä että kaikki menee sen ehdoilla. Selibaattisysteemi lienee kehittynyt osin siltäkin pohjalta että kun miesten ylijäämää tyrkätään kirkon helmaan, jää muille enemmän pantavaa. Mutta eihän ne kirkon piiriin päätyneetkään ollin kurjuudestaan pääse. Lapset pannaan tanhuamaan piirileikkiä pippelin ympäri. Kuusipuu olisi parempi ympäripyörittävä kuin ns. kusipuu. Vaikka fallostahan sekin symboloi.

Lukemani mukaan kirkkoisät sepittivät UT:n kohdan jossa Jeesus nimeää Simeonin Pietariksi eli kallioksi. Tämä sen vuoksi että Roomassa oli pyhä falloskivi. Tarinan mukaan Pietarin kirkko on sen päälle rakennettu.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - pe 17.08.2018, 22:20:43
Patriarkaalisissa uskonnoissa penis on niin pyhä että kaikki menee sen ehdoilla. Selibaattisysteemi lienee kehittynyt osin siltäkin pohjalta että kun miesten ylijäämää tyrkätään kirkon helmaan, jää muille enemmän pantavaa. Mutta eihän ne kirkon piiriin päätyneetkään ollin kurjuudestaan pääse. Lapset pannaan tanhuamaan piirileikkiä pippelin ympäri. Kuusipuu olisi parempi ympäripyörittävä kuin ns. kusipuu. Vaikka fallostahan sekin symboloi.

Lukemani mukaan kirkkoisät sepittivät UT:n kohdan jossa Jeesus nimeää Simeonin Pietariksi eli kallioksi. Tämä sen vuoksi että Roomassa oli pyhä falloskivi. Tarinan mukaan Pietarin kirkko on sen päälle rakennettu.
Saatat nyt hieman ylikorostaa asiaa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Norma B - pe 17.08.2018, 22:22:59
Patriarkaalisissa uskonnoissa penis on niin pyhä että kaikki menee sen ehdoilla. Selibaattisysteemi lienee kehittynyt osin siltäkin pohjalta että kun miesten ylijäämää tyrkätään kirkon helmaan, jää muille enemmän pantavaa. Mutta eihän ne kirkon piiriin päätyneetkään ollin kurjuudestaan pääse. Lapset pannaan tanhuamaan piirileikkiä pippelin ympäri. Kuusipuu olisi parempi ympäripyörittävä kuin ns. kusipuu. Vaikka fallostahan sekin symboloi.

Lukemani mukaan kirkkoisät sepittivät UT:n kohdan jossa Jeesus nimeää Simeonin Pietariksi eli kallioksi. Tämä sen vuoksi että Roomassa oli pyhä falloskivi. Tarinan mukaan Pietarin kirkko on sen päälle rakennettu.
Saatat nyt hieman ylikorostaa asiaa.

Ihmiset jotka joutuvat käsin räpläämään omia genitaalejaan jokaisen virtsaamisen aikana tuskin ikinä pääsevät sellaiseen mielentilaan missä kyseinen värkki ei heitä jotenkin riivaisi. Tuntuu niin perin omituiselta että vuosisatojen ajan naista seksualisoitiin voimallisesti niin että hän oli suurinpiirtein kävelevä perisynti, kun kuitenkin seksiä tihkuvin sukupuoli on mies.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - pe 17.08.2018, 22:24:19
Sulla taitaa olla hiukkasen hukassa nyt käsitteet. Keskiarvo ei tarkoita samaa kuin mittariksi asettaminen. Jos metrin mittainen rima on metrin mittarina, niin ei metrin mittaisiksi todeta sellaisen riman pituutta, johon kaikkien rimojen keskimääräinen mitta asettuu. Saati, että tämä rimojen pituuden keskiarvo olisi se metri, jolloin metri saattaa olla mitä tahansa riippuen mittausotokseen osuvien rimojen pituuksista.

Jos vertailemme maailmaa Syyria keskiarvona, saamme tuloksia, jossa kaikki länsimaat ovat positiivisella puolella ja keharimaat sillä toisella puolella. Me voimme oikeasti mittailla ihmisten luomia yhteisöjä.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Tuo lienee maailman laajin hyvinvointivertailu.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - pe 17.08.2018, 22:35:04
Olen ollut jo pitempään huolissani tiedepalstalla siitä, missä on 200 kilometriä pitkiin piigigantteihin uskova hihhulimme. Onneksi siellä jaksaa ilahduttaa meitä muita läsnäolollaan toinen "tapaus", joka on puolestaan tuoreimmassaan sitä mieltä, ettei katolisen kirkon papiston keskuudessa ilmene pedofiliaa yhtään sen enempää kuin normaaliväestössäkään. Eipä varmaan jos pedofiliaksi ei katolisuudessa lasketa alaikäisiin sekaantumista vaan vain täysi-ikäisiin sekaantumiset. Tai mistäpä tuota tietää, mikä juju tuollaisessa ajatelussa on taustalla, mutta se on sanottava, että kyllä tuollaiset vallankumoukselliset ajatukset aina kummasti jaksavat piristää päivää, nuo ovat nimittäin ajatuksia, joita ei tule itse lainkaan pohtineeksi.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 18.08.2018, 01:33:28
Olen ollut jo pitempään huolissani tiedepalstalla siitä, missä on 200 kilometriä pitkiin piigigantteihin uskova hihhulimme. Onneksi siellä jaksaa ilahduttaa meitä muita läsnäolollaan toinen "tapaus", joka on puolestaan tuoreimmassaan sitä mieltä, ettei katolisen kirkon papiston keskuudessa ilmene pedofiliaa yhtään sen enempää kuin normaaliväestössäkään. Eipä varmaan jos pedofiliaksi ei katolisuudessa lasketa alaikäisiin sekaantumista vaan vain täysi-ikäisiin sekaantumiset. Tai mistäpä tuota tietää, mikä juju tuollaisessa ajatelussa on taustalla, mutta se on sanottava, että kyllä tuollaiset vallankumoukselliset ajatukset aina kummasti jaksavat piristää päivää, nuo ovat nimittäin ajatuksia, joita ei tule itse lainkaan pohtineeksi.
Totta kai katolisen kirkon piirissä on ollut tämä homopedofiliaongelma, sitä on pitkään peitelty. Hyvä vaan, jos nyt yritetään nostaa esille, koska on hirvittävä ihmisoikeusrikos, kuten Afganistanin samanlainen kulttuuri:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi (https://fi.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi)
Väärinkäyttöä. Ei mitään selittelyä tarvitse.

Jos Lauri kuvittelee minun noita puolustelevan, on Lauri väärässä.

Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 18.08.2018, 01:58:09
Olen ollut jo pitempään huolissani tiedepalstalla siitä, missä on 200 kilometriä pitkiin piigigantteihin uskova hihhulimme. Onneksi siellä jaksaa ilahduttaa meitä muita läsnäolollaan toinen "tapaus", joka on puolestaan tuoreimmassaan sitä mieltä, ettei katolisen kirkon papiston keskuudessa ilmene pedofiliaa yhtään sen enempää kuin normaaliväestössäkään. Eipä varmaan jos pedofiliaksi ei katolisuudessa lasketa alaikäisiin sekaantumista vaan vain täysi-ikäisiin sekaantumiset. Tai mistäpä tuota tietää, mikä juju tuollaisessa ajatelussa on taustalla, mutta se on sanottava, että kyllä tuollaiset vallankumoukselliset ajatukset aina kummasti jaksavat piristää päivää, nuo ovat nimittäin ajatuksia, joita ei tule itse lainkaan pohtineeksi.
Totta kai katolisen kirkon piirissä on ollut tämä homopedofiliaongelma, sitä on pitkään peitelty. Hyvä vaan, jos nyt yritetään nostaa esille, koska on hirvittävä ihmisoikeusrikos, kuten Afganistanin samanlainen kulttuuri:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi (https://fi.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi)
Väärinkäyttöä. Ei mitään selittelyä tarvitse.

Jos Lauri kuvittelee minun noita puolustelevan, on Lauri väärässä.
Samalla tavalla, jolla sinä näet kaikkien muslimien suhtautuvan pedofiliaan myönteisesti, sinun tulisi suhtuatua myös kristittyihin pedofiilian pyhittävänä ihmisryhmänä. Vain heikot älylliset ominaisuutesi suojavat kristittyjä vainoharhaiselta älyjätteeltäsi, jonka täysin lahjattomasti suuntaat kuitenkin ihmisiin, joita et tunne.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 18.08.2018, 02:11:05
...ja tuossa en alunperin jutellut Toopesta vaan eräästä toisesta nimimerkistä (joka ei tänne edes kirjoittele), mutta koska Toope selvästi tunsi piston sydämenssään ja tuli näin vahingossa tunnustaakseen jakavansa tuossa kritisoimani mindsetin,  Toope voi ottaa sen myös kritiikinä itselleen.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 18.08.2018, 02:11:22
Olen ollut jo pitempään huolissani tiedepalstalla siitä, missä on 200 kilometriä pitkiin piigigantteihin uskova hihhulimme. Onneksi siellä jaksaa ilahduttaa meitä muita läsnäolollaan toinen "tapaus", joka on puolestaan tuoreimmassaan sitä mieltä, ettei katolisen kirkon papiston keskuudessa ilmene pedofiliaa yhtään sen enempää kuin normaaliväestössäkään. Eipä varmaan jos pedofiliaksi ei katolisuudessa lasketa alaikäisiin sekaantumista vaan vain täysi-ikäisiin sekaantumiset. Tai mistäpä tuota tietää, mikä juju tuollaisessa ajatelussa on taustalla, mutta se on sanottava, että kyllä tuollaiset vallankumoukselliset ajatukset aina kummasti jaksavat piristää päivää, nuo ovat nimittäin ajatuksia, joita ei tule itse lainkaan pohtineeksi.
Totta kai katolisen kirkon piirissä on ollut tämä homopedofiliaongelma, sitä on pitkään peitelty. Hyvä vaan, jos nyt yritetään nostaa esille, koska on hirvittävä ihmisoikeusrikos, kuten Afganistanin samanlainen kulttuuri:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi (https://fi.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi)
Väärinkäyttöä. Ei mitään selittelyä tarvitse.

Jos Lauri kuvittelee minun noita puolustelevan, on Lauri väärässä.
Samalla tavalla, jolla sinä näet kaikkien muslimien suhtautuvan pedofiliaan myönteisesti, sinun tulisi suhtuatua myös kristittyihin pedofiilian pyhittävänä ihmisryhmänä. Vain heikot älylliset ominaisuutesi suojavat kristittyjä vainoharhaiselta älyjätteeltäsi, jonka täysin lahjattomasti suuntaat kuitenkin ihmisiin, joita et tunne.
Taas haluaisin huomauttaa inhimillisistä käytöstavoista, vaikka turhaa onkin. :-*

Kaikkiin hyväksikäyttäviin instituutioihin pitää puuttua, ilman PC-ajatusta.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 18.08.2018, 02:17:47
Olen ollut jo pitempään huolissani tiedepalstalla siitä, missä on 200 kilometriä pitkiin piigigantteihin uskova hihhulimme. Onneksi siellä jaksaa ilahduttaa meitä muita läsnäolollaan toinen "tapaus", joka on puolestaan tuoreimmassaan sitä mieltä, ettei katolisen kirkon papiston keskuudessa ilmene pedofiliaa yhtään sen enempää kuin normaaliväestössäkään. Eipä varmaan jos pedofiliaksi ei katolisuudessa lasketa alaikäisiin sekaantumista vaan vain täysi-ikäisiin sekaantumiset. Tai mistäpä tuota tietää, mikä juju tuollaisessa ajatelussa on taustalla, mutta se on sanottava, että kyllä tuollaiset vallankumoukselliset ajatukset aina kummasti jaksavat piristää päivää, nuo ovat nimittäin ajatuksia, joita ei tule itse lainkaan pohtineeksi.
Totta kai katolisen kirkon piirissä on ollut tämä homopedofiliaongelma, sitä on pitkään peitelty. Hyvä vaan, jos nyt yritetään nostaa esille, koska on hirvittävä ihmisoikeusrikos, kuten Afganistanin samanlainen kulttuuri:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi (https://fi.wikipedia.org/wiki/Bacha_bazi)
Väärinkäyttöä. Ei mitään selittelyä tarvitse.

Jos Lauri kuvittelee minun noita puolustelevan, on Lauri väärässä.
Samalla tavalla, jolla sinä näet kaikkien muslimien suhtautuvan pedofiliaan myönteisesti, sinun tulisi suhtuatua myös kristittyihin pedofiilian pyhittävänä ihmisryhmänä. Vain heikot älylliset ominaisuutesi suojavat kristittyjä vainoharhaiselta älyjätteeltäsi, jonka täysin lahjattomasti suuntaat kuitenkin ihmisiin, joita et tunne.
Taas haluaisin huomauttaa inhimillisistä käytöstavoista, vaikka turhaa onkin.
Inhimilliset käytöstavat ansaitaan. Niitä ei ansaita kuitenkaan sillä, että on itse unohtanut kaikki inhimilliset käytöstapansa keskustelleessaan muslimeista, tummaihoisista, pakolaisista, naisista ja sukupuolivähemmistöistä.

Lainaus
Kaikkiin hyväksikäyttäviin instituutioihin pitää puuttua, ilman PC-ajatusta.
Etkö sinä ymmärtänyt, mitä minä kirjoitin? Anna kun arvaan... Et? arvasinko oikein?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 18.08.2018, 02:47:21
Nyt meni Laurilta lässyttämiseksi. No, eihän argumentteja ole ollut vuosiin.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 18.08.2018, 08:20:59
Sulla taitaa olla hiukkasen hukassa nyt käsitteet. Keskiarvo ei tarkoita samaa kuin mittariksi asettaminen. Jos metrin mittainen rima on metrin mittarina, niin ei metrin mittaisiksi todeta sellaisen riman pituutta, johon kaikkien rimojen keskimääräinen mitta asettuu. Saati, että tämä rimojen pituuden keskiarvo olisi se metri, jolloin metri saattaa olla mitä tahansa riippuen mittausotokseen osuvien rimojen pituuksista.

Jos vertailemme maailmaa Syyria keskiarvona, saamme tuloksia, jossa kaikki länsimaat ovat positiivisella puolella ja keharimaat sillä toisella puolella. Me voimme oikeasti mittailla ihmisten luomia yhteisöjä.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Tuo lienee maailman laajin hyvinvointivertailu.

Tota...keskiarvo lasketaan, ei valita. Luokan pituushyppytulosten keskiarvoksi ei ensin valita tulosta, jota pidetään vaikkapa ihan riittävänä, ja sitten ryhdytä vertailemaan muiden onnistumista siihen nähden. Hus takaisin matikantunnille Toope.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 18.08.2018, 14:26:24
Nyt meni Laurilta lässyttämiseksi. No, eihän argumentteja ole ollut vuosiin.
Miksi itse sitten aloitit lässyttämään inhimillisistä käytöstavoista?

Äläkä käytä sanaa argumentti, sillä se tarkoitta väitettä ja perustelua. Sinulla ei ole koskaan ollut perusteluita vaan pelkkiä väitteitä. Sinä et perustele. Huomaatko, tämä lässyttämisistäsi poiketen on puolestaan argumentti, sillä se koostui väitteestä ja perustelusta. Se kombo, joka viesteistäsi uupuu täysin.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 18.08.2018, 22:25:02
Sulla taitaa olla hiukkasen hukassa nyt käsitteet. Keskiarvo ei tarkoita samaa kuin mittariksi asettaminen. Jos metrin mittainen rima on metrin mittarina, niin ei metrin mittaisiksi todeta sellaisen riman pituutta, johon kaikkien rimojen keskimääräinen mitta asettuu. Saati, että tämä rimojen pituuden keskiarvo olisi se metri, jolloin metri saattaa olla mitä tahansa riippuen mittausotokseen osuvien rimojen pituuksista.

Jos vertailemme maailmaa Syyria keskiarvona, saamme tuloksia, jossa kaikki länsimaat ovat positiivisella puolella ja keharimaat sillä toisella puolella. Me voimme oikeasti mittailla ihmisten luomia yhteisöjä.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Tuo lienee maailman laajin hyvinvointivertailu.

Tota...keskiarvo lasketaan, ei valita. Luokan pituushyppytulosten keskiarvoksi ei ensin valita tulosta, jota pidetään vaikkapa ihan riittävänä, ja sitten ryhdytä vertailemaan muiden onnistumista siihen nähden. Hus takaisin matikantunnille Toope.
Mutta kyllähän yhteiskuntia voidaan ja mielestäni pitääkin vertailla menestyksensä ja onnistumisensa suhteen. Lähi-itä on aika prec...stä, kuten Afrikan maatkin yleisesti. Eivät ole oikein toimivia yhteiskuntia luoneet, eivät syntyvyyttä kykeneet rajoittamaan toimiville rajoille, eivät demokratiaa luoneet, eivät oikein toimivaa talouttakaan...

Hyvä kysymys on, pitäisikö noita maita "auttaa", vai annettaisiinko itse hoitaa ongelmansa?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 18.08.2018, 22:26:26
Nyt meni Laurilta lässyttämiseksi. No, eihän argumentteja ole ollut vuosiin.
Miksi itse sitten aloitit lässyttämään inhimillisistä käytöstavoista?
Esität koko ajan solvauksia esittämättä mitään ajatuksia. Tuota kritisoin.
Jos keskustelet, esitä jotain omia ideoitasi, jos sellaisia on.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - su 19.08.2018, 09:37:59
Sulla taitaa olla hiukkasen hukassa nyt käsitteet. Keskiarvo ei tarkoita samaa kuin mittariksi asettaminen. Jos metrin mittainen rima on metrin mittarina, niin ei metrin mittaisiksi todeta sellaisen riman pituutta, johon kaikkien rimojen keskimääräinen mitta asettuu. Saati, että tämä rimojen pituuden keskiarvo olisi se metri, jolloin metri saattaa olla mitä tahansa riippuen mittausotokseen osuvien rimojen pituuksista.

Jos vertailemme maailmaa Syyria keskiarvona, saamme tuloksia, jossa kaikki länsimaat ovat positiivisella puolella ja keharimaat sillä toisella puolella. Me voimme oikeasti mittailla ihmisten luomia yhteisöjä.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Tuo lienee maailman laajin hyvinvointivertailu.

Tota...keskiarvo lasketaan, ei valita. Luokan pituushyppytulosten keskiarvoksi ei ensin valita tulosta, jota pidetään vaikkapa ihan riittävänä, ja sitten ryhdytä vertailemaan muiden onnistumista siihen nähden. Hus takaisin matikantunnille Toope.
Mutta kyllähän yhteiskuntia voidaan ja mielestäni pitääkin vertailla menestyksensä ja onnistumisensa suhteen. Lähi-itä on aika prec...stä, kuten Afrikan maatkin yleisesti. Eivät ole oikein toimivia yhteiskuntia luoneet, eivät syntyvyyttä kykeneet rajoittamaan toimiville rajoille, eivät demokratiaa luoneet, eivät oikein toimivaa talouttakaan...

Hyvä kysymys on, pitäisikö noita maita "auttaa", vai annettaisiinko itse hoitaa ongelmansa?

Jaahsa. Päätit tehdä harhautusliikkeen ja hypätä sivuun. Vertailua ei MISSÄÄN tehdä siten, että mielivaltaisesti valitaan jokin vertailtava keski-arvoksi. Siitä tässä juuri on kysymys, että väitän sinun valinneen ensin sen, mikä katsotaan toimivaksi, onnistuneeksi ja hyväksi (länsimaat). Vasta sen jälkeen verrataan tähän jo parhaaksi julistettuun muita. Siksi ne asiat, jotka länsimaissa EIVÄT toimi, eivät ole erityisen onnistuneita tai hyviä, ohitetaan. samoin käy niille asioille,. Jotka ovat toimivia, onnistuneita tai hyviä jossain muualla. Tulos on valittu ensin, jonka jälkeen vertaileminen on näennäistä. Kuten olisi, jos keskiarvoa edustava valitaan ensin.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - su 19.08.2018, 13:16:38
Nyt meni Laurilta lässyttämiseksi. No, eihän argumentteja ole ollut vuosiin.
Miksi itse sitten aloitit lässyttämään inhimillisistä käytöstavoista?
Esität koko ajan solvauksia esittämättä mitään ajatuksia. Tuota kritisoin.
Jos keskustelet, esitä jotain omia ideoitasi, jos sellaisia on.
Itse esität jatkuvasti solvauksia mm. muslimeita, afrikkalaisia, pakolaisia, vihervasemmistoa, naisia, sukupuoli- ja seksuaalivähemistöjä kohtaan. Jos omat solvauksesi ovat mielestäsi asiallisia, sinun täytyy hyväksyä se tosiasia, että myös sinun solvaaminen on asiallista. Suotta siis uhriudut saatanan urpo.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - su 19.08.2018, 21:18:41
Sulla taitaa olla hiukkasen hukassa nyt käsitteet. Keskiarvo ei tarkoita samaa kuin mittariksi asettaminen. Jos metrin mittainen rima on metrin mittarina, niin ei metrin mittaisiksi todeta sellaisen riman pituutta, johon kaikkien rimojen keskimääräinen mitta asettuu. Saati, että tämä rimojen pituuden keskiarvo olisi se metri, jolloin metri saattaa olla mitä tahansa riippuen mittausotokseen osuvien rimojen pituuksista.

Jos vertailemme maailmaa Syyria keskiarvona, saamme tuloksia, jossa kaikki länsimaat ovat positiivisella puolella ja keharimaat sillä toisella puolella. Me voimme oikeasti mittailla ihmisten luomia yhteisöjä.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Tuo lienee maailman laajin hyvinvointivertailu.

Tota...keskiarvo lasketaan, ei valita. Luokan pituushyppytulosten keskiarvoksi ei ensin valita tulosta, jota pidetään vaikkapa ihan riittävänä, ja sitten ryhdytä vertailemaan muiden onnistumista siihen nähden. Hus takaisin matikantunnille Toope.
Mutta kyllähän yhteiskuntia voidaan ja mielestäni pitääkin vertailla menestyksensä ja onnistumisensa suhteen. Lähi-itä on aika prec...stä, kuten Afrikan maatkin yleisesti. Eivät ole oikein toimivia yhteiskuntia luoneet, eivät syntyvyyttä kykeneet rajoittamaan toimiville rajoille, eivät demokratiaa luoneet, eivät oikein toimivaa talouttakaan...

Hyvä kysymys on, pitäisikö noita maita "auttaa", vai annettaisiinko itse hoitaa ongelmansa?

Jaahsa. Päätit tehdä harhautusliikkeen ja hypätä sivuun. Vertailua ei MISSÄÄN tehdä siten, että mielivaltaisesti valitaan jokin vertailtava keski-arvoksi. Siitä tässä juuri on kysymys, että väitän sinun valinneen ensin sen, mikä katsotaan toimivaksi, onnistuneeksi ja hyväksi (länsimaat). Vasta sen jälkeen verrataan tähän jo parhaaksi julistettuun muita. Siksi ne asiat, jotka länsimaissa EIVÄT toimi, eivät ole erityisen onnistuneita tai hyviä, ohitetaan. samoin käy niille asioille,. Jotka ovat toimivia, onnistuneita tai hyviä jossain muualla. Tulos on valittu ensin, jonka jälkeen vertaileminen on näennäistä. Kuten olisi, jos keskiarvoa edustava valitaan ensin.
Miten kehitämme yhteiskuntiamme, jos emme sitä tee vertaillen niitä? On ihan yksinkertaisen alkeistieteellistä vertailla yhteiskuntia ja verrata niiden toimivuutta.

Miten haluaisit itse Suomea kehittää? Minä haluan siten, että otamme oppia niin paremmista kuin huonommista yhteiskunnista. Otamme oppia ja kokemuksia kaikista, siten voimme valita sopivan mallin omalle yhteiskunnallemme.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ma 20.08.2018, 12:32:46
Sulla taitaa olla hiukkasen hukassa nyt käsitteet. Keskiarvo ei tarkoita samaa kuin mittariksi asettaminen. Jos metrin mittainen rima on metrin mittarina, niin ei metrin mittaisiksi todeta sellaisen riman pituutta, johon kaikkien rimojen keskimääräinen mitta asettuu. Saati, että tämä rimojen pituuden keskiarvo olisi se metri, jolloin metri saattaa olla mitä tahansa riippuen mittausotokseen osuvien rimojen pituuksista.

Jos vertailemme maailmaa Syyria keskiarvona, saamme tuloksia, jossa kaikki länsimaat ovat positiivisella puolella ja keharimaat sillä toisella puolella. Me voimme oikeasti mittailla ihmisten luomia yhteisöjä.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Tuo lienee maailman laajin hyvinvointivertailu.

Tota...keskiarvo lasketaan, ei valita. Luokan pituushyppytulosten keskiarvoksi ei ensin valita tulosta, jota pidetään vaikkapa ihan riittävänä, ja sitten ryhdytä vertailemaan muiden onnistumista siihen nähden. Hus takaisin matikantunnille Toope.
Mutta kyllähän yhteiskuntia voidaan ja mielestäni pitääkin vertailla menestyksensä ja onnistumisensa suhteen. Lähi-itä on aika prec...stä, kuten Afrikan maatkin yleisesti. Eivät ole oikein toimivia yhteiskuntia luoneet, eivät syntyvyyttä kykeneet rajoittamaan toimiville rajoille, eivät demokratiaa luoneet, eivät oikein toimivaa talouttakaan...

Hyvä kysymys on, pitäisikö noita maita "auttaa", vai annettaisiinko itse hoitaa ongelmansa?

Jaahsa. Päätit tehdä harhautusliikkeen ja hypätä sivuun. Vertailua ei MISSÄÄN tehdä siten, että mielivaltaisesti valitaan jokin vertailtava keski-arvoksi. Siitä tässä juuri on kysymys, että väitän sinun valinneen ensin sen, mikä katsotaan toimivaksi, onnistuneeksi ja hyväksi (länsimaat). Vasta sen jälkeen verrataan tähän jo parhaaksi julistettuun muita. Siksi ne asiat, jotka länsimaissa EIVÄT toimi, eivät ole erityisen onnistuneita tai hyviä, ohitetaan. samoin käy niille asioille,. Jotka ovat toimivia, onnistuneita tai hyviä jossain muualla. Tulos on valittu ensin, jonka jälkeen vertaileminen on näennäistä. Kuten olisi, jos keskiarvoa edustava valitaan ensin.
Miten kehitämme yhteiskuntiamme, jos emme sitä tee vertaillen niitä? On ihan yksinkertaisen alkeistieteellistä vertailla yhteiskuntia ja verrata niiden toimivuutta.

Ensin olisi syytä pyrkiä pohtimaan kriteerejä, joita siinä vertailussa tarkastelee, sekä mm. sitä, voiko samanlaisia ratkaisuja ja malleja aina soveltaa kaikissa maissa niiden sijainnista ja historiasta ja resursseista ja lähtökohdista riippumatta. Vai onko joitakin asioita, joiden toimivuudelle on olennaista se paikka ja ne lähtökohdat, jotka tuolla valtiolla on. Jolloin myös syntyisi ehkä syvempää ymmärrystä siitä, miksi jotkin mallit eivät tuota samaa toimivuutta ja menestystä. Aivan olennaista olisi kyetä tunnistamaan sellaisia tekijöitä, jotka muodostavat riittävät edellytykset vaikkapa saada demokratia toimivaksi.

Toisaalta missään yhteiskunnassa ei ihan kaikki ole huonoa. Eikä missään myöskään ihan kaikki ole hyvää. Siksi vain klimppinä vertailukaan ei anna kunnollista ymmärrystä, vaan kokonaisuudesta pitäisi pystyä tunnistamaan hyvin toimivaa ja erottaa se huonosti toimivasta.

Lisäksi pitäisi välttää yliyksinkertaistamista. Jos vaikkapa kristinuskossa nähdään jotain positiivista, niin pitäisi tarkasti analysoida, mikä sen positiivisen tuottaa. Uskonnollisuus sinänä vai uskonnollinen homogeenisuus vai uskonnon asema yhteiskunnassa vai jokin uskonnon sisällöissä vai mikä. Sama juttu negatiivisten vaikutusten kanssa. Vaikkapa islamin suhteen meillä on ongelma päätelmässä, että islam on kauttaaltaan huono, koska sen sisällöissä on julmettu määrä SAMAA kuin kristinuskossa. Ovatko nuo samanlaisuudet siis huonoja myös kristinuskossa vai miten asia pitää ymmärtää?

[quoet]Miten haluaisit itse Suomea kehittää? Minä haluan siten, että otamme oppia niin paremmista kuin huonommista yhteiskunnista. Otamme oppia ja kokemuksia kaikista, siten voimme valita sopivan mallin omalle yhteiskunnallemme.
[/quote]

Minusta meidän ei kannata matkia mitään toista yhteiskuntaa. Oppia voimme ottaa, mutta ennemminkin yksittäisistä asioista kuin monoliittisesti pyrkiä omimaan koko kokonaisuuden. Toisaalta meidän pitää myös pyrkiä ymmärtämään, miten meidän siojaingtimme, resurssimme, historiamme ja olemassa oleva kulttuurimme vaikuttaa siihen, miten jokin muualla toteutettu meille kopioituna käyttäytyisi. Luultavasti se vaatii huomattavia sovittavia muutoksia, jotta se meilläkin tuottaisi samaa hyvää kuin jossain muualla toisenlaisista lähtökohdista käsin. Lisäksi oppia voi tosiaan kaikilta. Myös niiltä, jotka sinä olet leimannut kelvottomiksi.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ti 21.08.2018, 19:34:43
Ei meidän tule matkia toisia yhteiskuntia, koska meillä ei juuri ole yhteiskuntia, joita matkia.
Ainoat yhteiskunnat, jotka toimivat samanveroisesti tai paremmin kuin meikäläinen, ovat nuo Kaukoidän autoritaariset yhteiskunnat.
Mutta halutaanko noista puolisotilaallisista yhteiskunnista poliisivaltioista ottaa mallia?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ke 22.08.2018, 12:56:40
Ei meidän tule matkia toisia yhteiskuntia, koska meillä ei juuri ole yhteiskuntia, joita matkia.
Ainoat yhteiskunnat, jotka toimivat samanveroisesti tai paremmin kuin meikäläinen, ovat nuo Kaukoidän autoritaariset yhteiskunnat.
Mutta halutaanko noista puolisotilaallisista yhteiskunnista poliisivaltioista ottaa mallia?

Tarkoitatko, että meidän pitää vertailla yhteiskuntia vain siksi, että voisimme ylvästellä, miten hirveän paljon parempi on meidän yhteiskuntamme muihin verrattuna ja sormella osoitellen huudella muille. TYhmä! Huono! Kelvoton!” Oppia ei pidä edes ajatella ottavansa keltään.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - pe 24.08.2018, 21:04:53
Ihmisten saavutuksia saa aina arvostella. Ihmisten luomia yhteiskuntamallejakin saa aina arvostella.

Pidätkö sinä Chavezin Venezuelaa, Kimin Pohjois-Koreaa tai nyky-Zimbabwea yhteiskuntina, joita ei pitäisi arvostella, kun eivät ole ihan "valkoisten" yhteiskuntia? Arvostella pitää, muutenhan ei muutosta tapahdu!

Otetaan oppia, jos aihetta on...
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - pe 24.08.2018, 21:56:14
Ihmisten saavutuksia saa aina arvostella. Ihmisten luomia yhteiskuntamallejakin saa aina arvostella.

Pidätkö sinä Chavezin Venezuelaa, Kimin Pohjois-Koreaa tai nyky-Zimbabwea yhteiskuntina, joita ei pitäisi arvostella, kun eivät ole ihan "valkoisten" yhteiskuntia? Arvostella pitää, muutenhan ei muutosta tapahdu!

Otetaan oppia, jos aihetta on...

En ole kieltänyt vertaamasta. En ole kieltänyt arvostelemasta. Sinä itse pidit matkimista pahana. Sä oot pihalla.Yritä keskittyä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - pe 24.08.2018, 23:14:04
En ole pihalla. Sanon vain, että kaikki ihmisten keksimät ajatukset ja maailmankatsomukset ja yhteiskuntamallit jne. ovat asioita, joita pitää kritisoida.
Muuten eivät kehity. Kiinakin hämmentävän totalitaarisena yhteiskuntana on tuollainen, jota pitäisi uskaltaa arvostella, koska sen ei pitäisi muodostua esikuvaksi meille, vaikka oikeasti alan vähän pelätä sitä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 25.08.2018, 14:08:49
En ole pihalla. Sanon vain, että kaikki ihmisten keksimät ajatukset ja maailmankatsomukset ja yhteiskuntamallit jne. ovat asioita, joita pitää kritisoida.
Muuten eivät kehity. Kiinakin hämmentävän totalitaarisena yhteiskuntana on tuollainen, jota pitäisi uskaltaa arvostella, koska sen ei pitäisi muodostua esikuvaksi meille, vaikka oikeasti alan vähän pelätä sitä.

Miksi sä jankutat sitä minulle? En ole koskaan kieltänyt arvostelemista ja kriittisyyttä. Olen vain muistuttanut siitä, että kriittsyyttä olisi hyvä kohdistaa myös omiin tottumuksiin ja asioihin, jotka tuttuina tuntuvat ensinäkemältä hyviltä. Sulla kun on selkärankareaktio, jonka perustella mikä tahansa itsellesi vieras tai outo on lähtökohtaisesti huonoa. Se johtaa vinoutuneeseen tarkasteluun. Et edes ymmärrä, että juuri SE on syy myös kaikkien huonojen ja haitallisten tottumusten muuttamisen vaikeuteen. Siksi juuri sitä taipumusta kohtaan pitäisi olla varsin epäluuloinen.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 25.08.2018, 20:30:54
En ole pihalla. Sanon vain, että kaikki ihmisten keksimät ajatukset ja maailmankatsomukset ja yhteiskuntamallit jne. ovat asioita, joita pitää kritisoida.
Muuten eivät kehity. Kiinakin hämmentävän totalitaarisena yhteiskuntana on tuollainen, jota pitäisi uskaltaa arvostella, koska sen ei pitäisi muodostua esikuvaksi meille, vaikka oikeasti alan vähän pelätä sitä.

Miksi sä jankutat sitä minulle? En ole koskaan kieltänyt arvostelemista ja kriittisyyttä. Olen vain muistuttanut siitä, että kriittsyyttä olisi hyvä kohdistaa myös omiin tottumuksiin ja asioihin, jotka tuttuina tuntuvat ensinäkemältä hyviltä. Sulla kun on selkärankareaktio, jonka perustella mikä tahansa itsellesi vieras tai outo on lähtökohtaisesti huonoa. Se johtaa vinoutuneeseen tarkasteluun. Et edes ymmärrä, että juuri SE on syy myös kaikkien huonojen ja haitallisten tottumusten muuttamisen vaikeuteen. Siksi juuri sitä taipumusta kohtaan pitäisi olla varsin epäluuloinen.
Voi olla ettei oma kriittisyyteni yhtä lailla yllä omaan kulttuuriimme, tuossa voit olla oikeassa. Kuplasta on vaikea arvostella omaa yhteiskuntaa. Tässä myönnän kritiikin.

Mutta, olen itse puhunut tuollaisesta makrotason vertailuista yhteiskunnista, niiden onnistumisista ja epäonnistumisista. On siten aika selvää, että maailmassa on kulttuureja ja yhteiskuntamalleja, jotka poikkeavat toisistaan menestyksen tasoilla (miten menestystä halutaankaan mitata). Kyllä itse niitä vertailen, niitä sopii vertaillakin ilman syytöksiä. Silti toki kuplastani näen vähemmän ongelmia meikäläisen yhteiskunnan tasoilla verrattaessa kilpaileviin yhteiskuntajärjestelmiin Euroopan ulkopuolella. Kaikkia pitää arvostella, ilman political correctivity- ja kupla-ajattelua.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 25.08.2018, 21:15:45
En ole pihalla. Sanon vain, että kaikki ihmisten keksimät ajatukset ja maailmankatsomukset ja yhteiskuntamallit jne. ovat asioita, joita pitää kritisoida.
Muuten eivät kehity. Kiinakin hämmentävän totalitaarisena yhteiskuntana on tuollainen, jota pitäisi uskaltaa arvostella, koska sen ei pitäisi muodostua esikuvaksi meille, vaikka oikeasti alan vähän pelätä sitä.

Miksi sä jankutat sitä minulle? En ole koskaan kieltänyt arvostelemista ja kriittisyyttä. Olen vain muistuttanut siitä, että kriittsyyttä olisi hyvä kohdistaa myös omiin tottumuksiin ja asioihin, jotka tuttuina tuntuvat ensinäkemältä hyviltä. Sulla kun on selkärankareaktio, jonka perustella mikä tahansa itsellesi vieras tai outo on lähtökohtaisesti huonoa. Se johtaa vinoutuneeseen tarkasteluun. Et edes ymmärrä, että juuri SE on syy myös kaikkien huonojen ja haitallisten tottumusten muuttamisen vaikeuteen. Siksi juuri sitä taipumusta kohtaan pitäisi olla varsin epäluuloinen.
Voi olla ettei oma kriittisyyteni yhtä lailla yllä omaan kulttuuriimme, tuossa voit olla oikeassa. Kuplasta on vaikea arvostella omaa yhteiskuntaa. Tässä myönnän kritiikin.

Mutta, olen itse puhunut tuollaisesta makrotason vertailuista yhteiskunnista, niiden onnistumisista ja epäonnistumisista. On siten aika selvää, että maailmassa on kulttuureja ja yhteiskuntamalleja, jotka poikkeavat toisistaan menestyksen tasoilla (miten menestystä halutaankaan mitata). Kyllä itse niitä vertailen, niitä sopii vertaillakin ilman syytöksiä. Silti toki kuplastani näen vähemmän ongelmia meikäläisen yhteiskunnan tasoilla verrattaessa kilpaileviin yhteiskuntajärjestelmiin Euroopan ulkopuolella. Kaikkia pitää arvostella, ilman political correctivity- ja kupla-ajattelua.

Menestymisen kriteereiksi ei pidä kritiikittömästi ottaa vain kaikkea sitä, mitä omassa maassa tai kulttuurissa on.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 25.08.2018, 23:31:32
Mutta aina voimme vertailla yhteiskuntiamme:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Maailman laajin hyvinvointivertailu, ole Safiiri hyvä!
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 29.09.2018, 14:44:55
Mutta aina voimme vertailla yhteiskuntiamme:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index)
Maailman laajin hyvinvointivertailu, ole Safiiri hyvä!

Sinustako jokaisen maan hyvinvointi on vain ja ainoastaan tuon maan omien kansalaisten tuottamaa? Moikään muu siihen ei vaikuta. Norjassa vain sattuu olemaan tavattoman hyvä kulttuuri ja ihmiset siellä on älykkäitä. Öljyesiintymillä ei ole asiaan mitään vaikutusta. Me suomalaiset nyt vaan ollaan vähän pöntömpiä ja huonomman kulttuurin tuotteita. Meidän pitäisi ottaa oppia Norjasta.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: urogallus - la 29.09.2018, 15:04:54
Norjassa vain sattuu olemaan tavattoman hyvä kulttuuri ja ihmiset siellä on älykkäitä. Öljyesiintymillä ei ole asiaan mitään vaikutusta.

Itse asiassa öljyllä on hyvin vähän vaikutusta asiaan. Useimmat ns. öljymaat (maat jotka tuottavat ensisijaisesti öljyä; esim. USA ei kuulu tähän joukkoon, vaikka paljon öljyä tuottaakin) eivät taida pärjätä kovin hyvin. Korkeimmalla näistä taitaa olla Emiraatit sijalla 34.

Vai missä Safiiri uskoisi Norjan olevan ilman öljyä? Suomen tasalla (sija 15) vaiko alempana?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 29.09.2018, 15:24:22
Norjassa vain sattuu olemaan tavattoman hyvä kulttuuri ja ihmiset siellä on älykkäitä. Öljyesiintymillä ei ole asiaan mitään vaikutusta.

Itse asiassa öljyllä on hyvin vähän vaikutusta asiaan. Useimmat ns. öljymaat (maat jotka tuottavat ensisijaisesti öljyä; esim. USA ei kuulu tähän joukkoon, vaikka paljon öljyä tuottaakin) eivät taida pärjätä kovin hyvin. Korkeimmalla näistä taitaa olla Emiraatit sijalla 34.

Vai missä Safiiri uskoisi Norjan olevan ilman öljyä? Suomen tasalla (sija 15) vaiko alempana?

Tottakai monet muutkin asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Mutta tässä pohjoismaisten maiden poppoossa kuitenkin NOrjalla menee paremmin kuin vaikkapa Suomella. Toopen teesien mukaan kyse täytyy olla vain siitä, että norjalainen kulttuuri on meikäläistä parempi. Onko sinulla ehdotuksia, missä suhteessa näin olisi? Ehkä siksi, että norjalaiset on niin innokkaita ulkoilmaelämän viettäjiä ja aktiivisia luonnossa liikkujia?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Faustinen - la 29.09.2018, 15:32:51
Norjassa vain sattuu olemaan tavattoman hyvä kulttuuri ja ihmiset siellä on älykkäitä. Öljyesiintymillä ei ole asiaan mitään vaikutusta.

Itse asiassa öljyllä on hyvin vähän vaikutusta asiaan. Useimmat ns. öljymaat (maat jotka tuottavat ensisijaisesti öljyä; esim. USA ei kuulu tähän joukkoon, vaikka paljon öljyä tuottaakin) eivät taida pärjätä kovin hyvin. Korkeimmalla näistä taitaa olla Emiraatit sijalla 34.

Vai missä Safiiri uskoisi Norjan olevan ilman öljyä? Suomen tasalla (sija 15) vaiko alempana?

Tottakai monet muutkin asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Mutta tässä pohjoismaisten maiden poppoossa kuitenkin NOrjalla menee paremmin kuin vaikkapa Suomella. Toopen teesien mukaan kyse täytyy olla vain siitä, että norjalainen kulttuuri on meikäläistä parempi. Onko sinulla ehdotuksia, missä suhteessa näin olisi? Ehkä siksi, että norjalaiset on niin innokkaita ulkoilmaelämän viettäjiä ja aktiivisia luonnossa liikkujia?


Norjalla menee kyllä kurjasti öljyn vuoksi eritoten. Heillä on noin tuhannen miljoonan euron öljyrahasto, joka taisi tuottaa viimeksi noin 50 miljardin euron vuositulot. (korkotuotto)


Mutta ei niitä taideta kansalle jakaa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 29.09.2018, 15:38:29
Norjassa vain sattuu olemaan tavattoman hyvä kulttuuri ja ihmiset siellä on älykkäitä. Öljyesiintymillä ei ole asiaan mitään vaikutusta.

Itse asiassa öljyllä on hyvin vähän vaikutusta asiaan. Useimmat ns. öljymaat (maat jotka tuottavat ensisijaisesti öljyä; esim. USA ei kuulu tähän joukkoon, vaikka paljon öljyä tuottaakin) eivät taida pärjätä kovin hyvin. Korkeimmalla näistä taitaa olla Emiraatit sijalla 34.

Vai missä Safiiri uskoisi Norjan olevan ilman öljyä? Suomen tasalla (sija 15) vaiko alempana?

Tottakai monet muutkin asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Mutta tässä pohjoismaisten maiden poppoossa kuitenkin NOrjalla menee paremmin kuin vaikkapa Suomella. Toopen teesien mukaan kyse täytyy olla vain siitä, että norjalainen kulttuuri on meikäläistä parempi. Onko sinulla ehdotuksia, missä suhteessa näin olisi? Ehkä siksi, että norjalaiset on niin innokkaita ulkoilmaelämän viettäjiä ja aktiivisia luonnossa liikkujia?


Norjalla menee kyllä kurjasti öljyn vuoksi eritoten. Heillä on noin tuhannen miljoonan euron öljyrahasto, joka taisi tuottaa viimeksi noin 50 miljardin euron vuositulot. (korkotuotto)


Mutta ei niitä taideta kansalle jakaa.

Norja sattui olemaan hyvinvointiykkönen siinä tilastossa, jonka Toope hyvinvoinnista tänne postasi. Ihan kuule siitä lähdin tässä liikkeelle. Sitten tietenkin on eri juttu, jos tuo vertailu todetaan pätemättömäksi. Mutta silloin Toopen väite siitä, että maiden vertailua hyvinvoinnin perusteella on helppoa tehdä, ei enää pidä paikkaansa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: urogallus - la 29.09.2018, 15:39:50
Onko sinulla ehdotuksia, missä suhteessa näin olisi? Ehkä siksi, että norjalaiset on niin innokkaita ulkoilmaelämän viettäjiä ja aktiivisia luonnossa liikkujia?

Paljon parempi idea kuin öljy, mikäli puhutaan todellisesta hyvinvoinnista. Tarkemmin katsoen HDI:n vähäiset erot Norjan ja muiden pohjoismaiden välillä voivat kyllä johtua öljystä, koskapa HDI:n mittarit ovat tulotaso, elinikä ja koulutustaso.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 29.09.2018, 16:10:34
Onko sinulla ehdotuksia, missä suhteessa näin olisi? Ehkä siksi, että norjalaiset on niin innokkaita ulkoilmaelämän viettäjiä ja aktiivisia luonnossa liikkujia?

Paljon parempi idea kuin öljy, mikäli puhutaan todellisesta hyvinvoinnista. Tarkemmin katsoen HDI:n vähäiset erot Norjan ja muiden pohjoismaiden välillä voivat kyllä johtua öljystä, koskapa HDI:n mittarit ovat tulotaso, elinikä ja koulutustaso.

Eli Suomessa on norjalaista huonompi kulttuuri ja meidän tulisi ottaa norjalaisista oppia? Tämäkö on päätelmä? On vain oma vikamme, jos hyvinvointimme ei pärjää norjalaisille? Ehkä jopa jokaista suomalaista, joka ei voi hyvin, voidaan kurmuuttaa siitä, että on tuo ulkoilu ja liikunnallisuus vähän heikkotasoista - norjalaisiin verrattuna - joten ihan turha valittaa, ellei itse ryhdy parantamaan elintapojaan??
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: urogallus - la 29.09.2018, 16:15:50

Eli plää plää plää pläää-äää-ääää

Ei.

En osaa sanoa, onko HDI tai mikään muukaan mittari kovin hyvä mittaamaan pieniä eroja samantyyppisten yhteiskuntien (kuten Suomi ja Norja) välillä. Mutta sen osaan sanoa, että sinä ja Toope ansaitsette toisenne.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 29.09.2018, 16:17:04

Eli plää plää plää pläää-äää-ääää

Ei.

En osaa sanoa, onko HDI tai mikään muukaan mittari kovin hyvä mittaamaan pieniä eroja samantyyppisten yhteiskuntien (kuten Suomi ja Norja) välillä. Mutta sen osaan sanoa, että sinä ja Toope ansaitsette toisenne.


Toopelle ei kannata yrittää vastata mitään kovin fiksua. Se kun menee siltä yli hilseen.

Mutta siitä, voiko kulttuuriit asettaa paremmuusjärjestykseen tuon hyvinvointivertailun perusteella olen kyllä sitä mieltä, että ei voi. JOtakin voidaan päätellä joidenkin asioiden mahdollisista korrelaatioista, mutta silti on useita muitakin muuttujia, jotka hyvinvointiin vaikuttavat, joten on syytä varovaisuuteen, jos tehdään tällaisten tilastojen ja niistä löydettyjen korrelaatioiden perusteella päätelmiä jonkin yksittäisen maan hyvinvoinnnin ( tai sen puutteellisuuden) perusteella.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: kertsi - la 29.09.2018, 20:23:37
Norjassa vain sattuu olemaan tavattoman hyvä kulttuuri ja ihmiset siellä on älykkäitä. Öljyesiintymillä ei ole asiaan mitään vaikutusta.
Itse asiassa öljyllä on hyvin vähän vaikutusta asiaan. Useimmat ns. öljymaat (maat jotka tuottavat ensisijaisesti öljyä; esim. USA ei kuulu tähän joukkoon, vaikka paljon öljyä tuottaakin) eivät taida pärjätä kovin hyvin. Korkeimmalla näistä taitaa olla Emiraatit sijalla 34.

Vai missä Safiiri uskoisi Norjan olevan ilman öljyä? Suomen tasalla (sija 15) vaiko alempana?

Tottakai monet muutkin asiat vaikuttavat hyvinvointiin. Mutta tässä pohjoismaisten maiden poppoossa kuitenkin NOrjalla menee paremmin kuin vaikkapa Suomella. Toopen teesien mukaan kyse täytyy olla vain siitä, että norjalainen kulttuuri on meikäläistä parempi. Onko sinulla ehdotuksia, missä suhteessa näin olisi? Ehkä siksi, että norjalaiset on niin innokkaita ulkoilmaelämän viettäjiä ja aktiivisia luonnossa liikkujia?

Toopen teesien mukaan uskonto on avainasemassa kansakunnan rikkauden syynä. Muistelen, että Norjassa on poikkeuksellisen paljon kirkonpolttajia ja hevirokkareita (black metal faneja ja muusikoita, jotka polttavat kirkkoja). Liittyisikö black metal jotenkin saatananpalvontaan? Vieläkö Toope pitää kiinni teesistään? Pitäisikö meidän suomalaisten ottaa oppia Toopen mielestä Norjan kulttuurista, esimerkiksi kirkonpoltoista?

http://www.metalinjection.net/lists/top-10-crimes-committed-black-metal-musicians (http://www.metalinjection.net/lists/top-10-crimes-committed-black-metal-musicians)

Black metal and church burnings are like peanut butter and jelly. They've become so synonymous with each other that the most casual of discussions about the genre will rarely go without a mention of anti-religious arson. Musicians and fans of the Norwegian black metal scene alone, took part in over 50 arsons of Christian churches from 1992 to 1996.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 29.09.2018, 22:28:42
En ole sanonut sitä, että hyvinvoiva yhteiskunta juontuisi nimenomaan kristinuskosta, olen sanonut kristinuskon olevan merkittävä tekijä, monen muun tekijän ohella, kun länsimainen yhteiskunta on kehittänyt toimivia yhteiskuntia. Kristillisyys on siis vain yksi osatekijä, koska se on luonut yhtenäistä arvo- ja moraalijärjestelmää ja sitä kautta sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja harmoniaa yhteiskuntaan.

Pidän huolestuttavana sitä, että länsimaissa kristillinen perinne on murenemassa, koska mitään parempaa ei tilalle ole tulossa, vain huonompaa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 29.09.2018, 22:31:36
Toopen teesien mukaan uskonto on avainasemassa kansakunnan rikkauden syynä. Muistelen, että Norjassa on poikkeuksellisen paljon kirkonpolttajia ja hevirokkareita (black metal faneja ja muusikoita, jotka polttavat kirkkoja). Liittyisikö black metal jotenkin saatananpalvontaan? Vieläkö Toope pitää kiinni teesistään? Pitäisikö meidän suomalaisten ottaa oppia Toopen mielestä Norjan kulttuurista, esimerkiksi kirkonpoltoista?

Onhan Suomikin hevimusiikin Mekka. Meillä on eniten kai metallibändejä kuin missään! Mikä ongelma tuossa muka on?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - su 30.09.2018, 08:52:17
Toopen teesien mukaan uskonto on avainasemassa kansakunnan rikkauden syynä. Muistelen, että Norjassa on poikkeuksellisen paljon kirkonpolttajia ja hevirokkareita (black metal faneja ja muusikoita, jotka polttavat kirkkoja). Liittyisikö black metal jotenkin saatananpalvontaan? Vieläkö Toope pitää kiinni teesistään? Pitäisikö meidän suomalaisten ottaa oppia Toopen mielestä Norjan kulttuurista, esimerkiksi kirkonpoltoista?

Onhan Suomikin hevimusiikin Mekka. Meillä on eniten kai metallibändejä kuin missään! Mikä ongelma tuossa muka on?

No emme näköjään ole sitä ihan riittävästi, kun kulttuurimme ei Norjalle pärjää. Hyvinvointivertailussa. On se sentään hyvä, että se Kiihtelysvaarani vanha kirkko tuikattiin juuri tuleen. Ehkä jo seuraavassa vertailussa nousemme...
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Laika - ke 03.10.2018, 12:24:49
Katolisen kirkon uusimmat pedofiiliskandaalit muistuttivat minua taas ketjusta:

En ole ikinä, en edes lapsena kun seksuaalisuus subjektiivisesti ottaen oli minulle vielä vieras ilmiö, ymmärtänyt miksi kirkko kieltäisi seksin harrastamisen papeiltaan. Logos, eros, agape -olen kaiketi pitänyt aina näitä käsitteellisellä kirurgialla toisistaan erotettuja ihmisen puolia pohjimmiltaan toisiinsa yhteenkietoutuneina. Niiden repiminen toisistaan antamalla niille keskenään antagonistisia piirteitä on keinotekoista. Kirkon haluttomuus ja kyvyttömyys vetää siksi puoleensa patoumia. Mitenpä impotentti jumala voisi ymmärtää palvelijoidensa tarpeita. Kirkon doktriinissa vain Jeesuksen ruumiillistuman kautta se oli mahdollista. Kristityille jumaluuden lihallistunut puoli Jeesuksessa on juuri sitä varten, jotta Jumala pystyisi ymmärtämään ihmisenä olemisen tilan. Se jättää melko kolkon kuvan eroksen tilasta kristityssä universumissa ylipäänsä. Mitä iloa on jumaluudesta elävien keskuudessa, jos palvottu vartalo ei pääse yhtymään toiseen, ja jos niiden alapäät eivät kostu nautinnosta? Miksei Jumala osallistuisi juhlaan antamalla vartensa sperman ja naisnesteiden voideltaviksi, tullakseen messiaaksi? Aistillisen jumaluuden täytyy olla sekä homoseksuaali, heteroseksuaali, mies että nainen. Se haluaa osallistua ruumiillisuuden juhlaan näiden loistokkaiden eläinten keskuudessa. Sellainen on minun jumalani. Niin kuin joki kanavoi vettä, kanavoi jumaluus seksuaalisuuttaan kohisevalla, pitelemättömällä voimalla uomissaan. Synti on vasta joen tulvia sille kuulumattomille viljelmille, mihin sitä ei toivottu.

Toinen ja kenties tärkeämpi syy on vallan hierarkia, jossa papit ovat voineet käyttää asemaansa kätkössä muun maailman valvonnalta. Tunkkaiset seinät tekevät sen, ja jos kaikki on kiellettyä, ei mikään ole kiellettyä. Tätä eivät väärän jumalan palvojat ikinä tajua heidän keskittyessään 'puhtauteensa'. Siksi katolisessa kirkossa on itse asiassa kaksi seksiskandaalia. Yksi on pedofiilien vapaus toimia, mutta toinen on elämänvastainen tapa, jolla aistillisuuden jumalatar on torjuttu.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Faustinen - ke 03.10.2018, 12:30:17
Toopen teesien mukaan uskonto on avainasemassa kansakunnan rikkauden syynä. Muistelen, että Norjassa on poikkeuksellisen paljon kirkonpolttajia ja hevirokkareita (black metal faneja ja muusikoita, jotka polttavat kirkkoja). Liittyisikö black metal jotenkin saatananpalvontaan? Vieläkö Toope pitää kiinni teesistään? Pitäisikö meidän suomalaisten ottaa oppia Toopen mielestä Norjan kulttuurista, esimerkiksi kirkonpoltoista?

Onhan Suomikin hevimusiikin Mekka. Meillä on eniten kai metallibändejä kuin missään! Mikä ongelma tuossa muka on?

No emme näköjään ole sitä ihan riittävästi, kun kulttuurimme ei Norjalle pärjää. Hyvinvointivertailussa. On se sentään hyvä, että se Kiihtelysvaarani vanha kirkko tuikattiin juuri tuleen. Ehkä jo seuraavassa vertailussa nousemme...


En kyllä kannattaisi kirkkojen polttelua. Kulttuurihistorian säilyttäminen on hyväksi eikä niitä vastaan ole syytä hyökätä.

Valistusta voi kyllä tehostaa muutenkin. Tuhoamisella on huono vaikutus, eikä se saisi olla tunteen vallassa, tai tyhmyyttään tehtyjä toimenpiteitä.


Kannatatko sinä muuten vastaanottokeskusten polttamista, jota sitäkin on tehty?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - ke 03.10.2018, 13:35:37
Katolisen kirkon uusimmat pedofiiliskandaalit muistuttivat minua taas ketjusta:

En ole ikinä, en edes lapsena kun seksuaalisuus subjektiivisesti ottaen oli minulle vielä vieras ilmiö, ymmärtänyt miksi kirkko kieltäisi seksin harrastamisen papeiltaan. ......

......Yksi on pedofiilien vapaus toimia, mutta toinen on elämänvastainen tapa, jolla aistillisuuden jumalatar on torjuttu.

Jos tarkastelet näitä aavikkouskontojen sanomaa syntiinlakeemuksesesta, kielletystä alastomuudesta, säkkiinpukeutumisesta, perisynnistä jne., jne., .... Niin koko agendan ytimessä on kontrolloida ja säädellä voimakasta ja hallitsematonta seksuaalisuutta - vrt. esim. lähi-itäläisten käytös Euroopassa jne..

Pappien, rabbien ja imaamien tehtäväksi Jumala on (papiston mukaan) antanut kaitsia uskovaisia oikealle tielle..... Mutta kiusauksiin ja seksipaholaisen juoniin on opettajien tietysti hyvä ammatillisesti ja kokeellisesti perehtyä.


Vp.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ke 03.10.2018, 18:17:17
Toopen teesien mukaan uskonto on avainasemassa kansakunnan rikkauden syynä. Muistelen, että Norjassa on poikkeuksellisen paljon kirkonpolttajia ja hevirokkareita (black metal faneja ja muusikoita, jotka polttavat kirkkoja). Liittyisikö black metal jotenkin saatananpalvontaan? Vieläkö Toope pitää kiinni teesistään? Pitäisikö meidän suomalaisten ottaa oppia Toopen mielestä Norjan kulttuurista, esimerkiksi kirkonpoltoista?

Onhan Suomikin hevimusiikin Mekka. Meillä on eniten kai metallibändejä kuin missään! Mikä ongelma tuossa muka on?

No emme näköjään ole sitä ihan riittävästi, kun kulttuurimme ei Norjalle pärjää. Hyvinvointivertailussa. On se sentään hyvä, että se Kiihtelysvaarani vanha kirkko tuikattiin juuri tuleen. Ehkä jo seuraavassa vertailussa nousemme...


En kyllä kannattaisi kirkkojen polttelua. Kulttuurihistorian säilyttäminen on hyväksi eikä niitä vastaan ole syytä hyökätä.

Valistusta voi kyllä tehostaa muutenkin. Tuhoamisella on huono vaikutus, eikä se saisi olla tunteen vallassa, tai tyhmyyttään tehtyjä toimenpiteitä.


Kannatatko sinä muuten vastaanottokeskusten polttamista, jota sitäkin on tehty?

Joopa joo. Tokihan vain itse pystyt satiiriseen ilmaisuun ja ironisiin kommentteihin. Kaikki muut kirjoittajat ovat aina kuolemanvakavia jokaisessa lauseessaan.

Yritä hieman katsella myös kontekstia, johon kommentti liittyy. Jos tarkastelet hieman laajemmin keskustelua, saatat ehkä huomata, etten itse asiassa ole EDES sitä mieltä, että kulttuurimme tason voi tarkistaa hyvinvointivertailusta. Siten norjalaisen kulttuurin matkiminen - saati tämän siitä tehdyn parodisen kuvan mukaan, jossa kulttuuriemme erot pelkistyvät metallimusiikkiin ja kirkkojen polttamiseen - ei tietenkään ole avain hyvinvointimme edistämiseen. Eli - kirkkojen polttaminen olisi kaikella tapaa idioottimainen mittari tai työkalu kulttuurin tai hyvinvoinnin kehittämisessä. Sen lisäksi, että se nyt on sitten kaikin puolin muutenkin täysin älyvapaata. En myöskään usko vastaanottokeskusten polttamisen edistävän hyvinvointiamme. Lisäksi polttaminen tuottaa haitallisia pienhiukkasia sekä hiilidioksidipäästöjä. On vaikeaa keksiä siitä mitään positiivista. Kannatan siis polttamisten rajoittamista hyvissä tulipesissä ja asiallisilla tulipaikoilla tehtäväksi toiminnaksi.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ke 03.10.2018, 22:38:29
Suuri hyvinvointi ehkä luo myös sellaista ihmisryhmää/luokkaa, joka ei saa kiksejään muusta kuin tuhoamisesta. Liikaa hyvinvointiako? Ehkä, kun ei pidä tehdä työtä tai taistella elantonsa puolesta. Energia suuntautuu tuhoamiseen, kuten Antifalla...?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 06.10.2018, 11:49:13
Suuri hyvinvointi ehkä luo myös sellaista ihmisryhmää/luokkaa, joka ei saa kiksejään muusta kuin tuhoamisesta. Liikaa hyvinvointiako? Ehkä, kun ei pidä tehdä työtä tai taistella elantonsa puolesta. Energia suuntautuu tuhoamiseen, kuten Antifalla...?

Jaa tarkoitatko, että sitä liiallista hyvinvointia olisi hyvä vähän rajoittaa?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Faustinen - la 06.10.2018, 16:00:54
Toopen teesien mukaan uskonto on avainasemassa kansakunnan rikkauden syynä. Muistelen, että Norjassa on poikkeuksellisen paljon kirkonpolttajia ja hevirokkareita (black metal faneja ja muusikoita, jotka polttavat kirkkoja). Liittyisikö black metal jotenkin saatananpalvontaan? Vieläkö Toope pitää kiinni teesistään? Pitäisikö meidän suomalaisten ottaa oppia Toopen mielestä Norjan kulttuurista, esimerkiksi kirkonpoltoista?

Onhan Suomikin hevimusiikin Mekka. Meillä on eniten kai metallibändejä kuin missään! Mikä ongelma tuossa muka on?

No emme näköjään ole sitä ihan riittävästi, kun kulttuurimme ei Norjalle pärjää. Hyvinvointivertailussa. On se sentään hyvä, että se Kiihtelysvaarani vanha kirkko tuikattiin juuri tuleen. Ehkä jo seuraavassa vertailussa nousemme...


En kyllä kannattaisi kirkkojen polttelua. Kulttuurihistorian säilyttäminen on hyväksi eikä niitä vastaan ole syytä hyökätä.

Valistusta voi kyllä tehostaa muutenkin. Tuhoamisella on huono vaikutus, eikä se saisi olla tunteen vallassa, tai tyhmyyttään tehtyjä toimenpiteitä.


Kannatatko sinä muuten vastaanottokeskusten polttamista, jota sitäkin on tehty?

Joopa joo. Tokihan vain itse pystyt satiiriseen ilmaisuun ja ironisiin kommentteihin. Kaikki muut kirjoittajat ovat aina kuolemanvakavia jokaisessa lauseessaan.

Yritä hieman katsella myös kontekstia, johon kommentti liittyy. Jos tarkastelet hieman laajemmin keskustelua, saatat ehkä huomata, etten itse asiassa ole EDES sitä mieltä, että kulttuurimme tason voi tarkistaa hyvinvointivertailusta. Siten norjalaisen kulttuurin matkiminen - saati tämän siitä tehdyn parodisen kuvan mukaan, jossa kulttuuriemme erot pelkistyvät metallimusiikkiin ja kirkkojen polttamiseen - ei tietenkään ole avain hyvinvointimme edistämiseen. Eli - kirkkojen polttaminen olisi kaikella tapaa idioottimainen mittari tai työkalu kulttuurin tai hyvinvoinnin kehittämisessä. Sen lisäksi, että se nyt on sitten kaikin puolin muutenkin täysin älyvapaata. En myöskään usko vastaanottokeskusten polttamisen edistävän hyvinvointiamme. Lisäksi polttaminen tuottaa haitallisia pienhiukkasia sekä hiilidioksidipäästöjä. On vaikeaa keksiä siitä mitään positiivista. Kannatan siis polttamisten rajoittamista hyvissä tulipesissä ja asiallisilla tulipaikoilla tehtäväksi toiminnaksi.


Ymmärsitkö nyt sitä satiiria?  Omaa satiiriasi ehkä, mutta ilmeisesti et toisten.


Olihan se asiakin silti mukana, vaikka en oletusarvoisesti uskokaan sinun  kirkkoja polttelevan, saati vastaanottokeskuksia,, mutta mistäpä sen tietää.?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 06.10.2018, 23:26:05
Suuri hyvinvointi ehkä luo myös sellaista ihmisryhmää/luokkaa, joka ei saa kiksejään muusta kuin tuhoamisesta. Liikaa hyvinvointiako? Ehkä, kun ei pidä tehdä työtä tai taistella elantonsa puolesta. Energia suuntautuu tuhoamiseen, kuten Antifalla...?

Jaa tarkoitatko, että sitä liiallista hyvinvointia olisi hyvä vähän rajoittaa?
Noin en sanonut. Sanoin, että hyvinvointi luo ehkä liikaa vapaa-aikaa typeryksille, jotka keksivät käymään rikkomaan yhteiskuntaa. Turhakkeita, joilla ei ole parempaa tekemistä, kuten Antifa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - su 07.10.2018, 09:53:43
Suuri hyvinvointi ehkä luo myös sellaista ihmisryhmää/luokkaa, joka ei saa kiksejään muusta kuin tuhoamisesta. Liikaa hyvinvointiako? Ehkä, kun ei pidä tehdä työtä tai taistella elantonsa puolesta. Energia suuntautuu tuhoamiseen, kuten Antifalla...?

Jaa tarkoitatko, että sitä liiallista hyvinvointia olisi hyvä vähän rajoittaa?
Noin en sanonut. Sanoin, että hyvinvointi luo ehkä liikaa vapaa-aikaa typeryksille, jotka keksivät käymään rikkomaan yhteiskuntaa. Turhakkeita, joilla ei ole parempaa tekemistä, kuten Antifa.

Niin. JOten mitä asialle pitäisi tehdä? Rajoittaa eräiden hyvinvointia? Vai mikä on ehdotuksesi?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ke 10.10.2018, 00:21:18
En haluaisi rajoittaa mitään poliittista toimintaa, koska sotii periaatteitani vastaan. Vaikka tiedän antifan, uusnatsien tms. kaltaisten olevan vain haitallisia, en silti voi rajoittaa, koska ilmaisunvapaus.

Ei minulla ole viisastenkiveä, en minä kykene luomaan mitään parempaa yhteiskuntamallia, kuin länsimainen demokratia. Siitä haluan pitää siksi kiinni.

Vaikeita kysymyksiä, haluaisin ylläpitää käsitystäni "mahdollisimman rajattomasta" sananvapaudesta, mutta ehkä tuo on sama kuin käsitys ehdottomasta vapaudesta...?

Hieno ajatus, joka törmää todellisuuteen?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 13.10.2018, 15:26:24
En haluaisi rajoittaa mitään poliittista toimintaa, koska sotii periaatteitani vastaan. Vaikka tiedän antifan, uusnatsien tms. kaltaisten olevan vain haitallisia, en silti voi rajoittaa, koska ilmaisunvapaus.

Ei minulla ole viisastenkiveä, en minä kykene luomaan mitään parempaa yhteiskuntamallia, kuin länsimainen demokratia. Siitä haluan pitää siksi kiinni.

Vaikeita kysymyksiä, haluaisin ylläpitää käsitystäni "mahdollisimman rajattomasta" sananvapaudesta, mutta ehkä tuo on sama kuin käsitys ehdottomasta vapaudesta...?

Hieno ajatus, joka törmää todellisuuteen?

Muistaakseni olet kiivaastikin vastustanut sitä, että sananvapautta rajoittaisi vaikkapa kunnianluokkauksen laittomuus tai vihapuheen kieltäminen. Sinusta tällaisia inhoja rajoitteita ei pitäisi olla. Mutta se törmää todellisuuteen ja kunnianloukkauksesta voi joutua edesvastuuseen. Vaikka se sinua harmittaisikin.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 13.10.2018, 23:31:27
En haluaisi rajoittaa mitään poliittista toimintaa, koska sotii periaatteitani vastaan. Vaikka tiedän antifan, uusnatsien tms. kaltaisten olevan vain haitallisia, en silti voi rajoittaa, koska ilmaisunvapaus.

Ei minulla ole viisastenkiveä, en minä kykene luomaan mitään parempaa yhteiskuntamallia, kuin länsimainen demokratia. Siitä haluan pitää siksi kiinni.

Vaikeita kysymyksiä, haluaisin ylläpitää käsitystäni "mahdollisimman rajattomasta" sananvapaudesta, mutta ehkä tuo on sama kuin käsitys ehdottomasta vapaudesta...?

Hieno ajatus, joka törmää todellisuuteen?

Muistaakseni olet kiivaastikin vastustanut sitä, että sananvapautta rajoittaisi vaikkapa kunnianluokkauksen laittomuus tai vihapuheen kieltäminen. Sinusta tällaisia inhoja rajoitteita ei pitäisi olla. Mutta se törmää todellisuuteen ja kunnianloukkauksesta voi joutua edesvastuuseen. Vaikka se sinua harmittaisikin.
Kuten sanoin, ei minulla ole täydellistä ratkaisua esitettävänä. Kunnianloukkaus on todellinen rikos, kuten Johanna Vehkoo (JSN) juuri kohtasi, kun natsitteli kaupunginvaltuutettua. Mutta yleensä pidän sananvapautta yhtenä ylimmistä oikeuksistamme ja arvoistamme (=länsimaisista, tuskin esim. kiinalaiset ja arabit ovat samaa mieltä, koska kulttuuri). Huolestuttavana pidän sitä, että niin moni (vasemmistolainen) on nykyisin valmis tinkimään perusarvoistamme, usein tajuamatta, miten arvokkaita lopulta ovat.

Mykkäsen tms. pyrkimykset sananvapaudenrajoittamisiin eivät jää siihen. Kun korkki aukeaa, rajoituksia halutaan lisätä. Siksi sananvapauden rajoituksiin tulee puuttua heti nyt.
https://yle.fi/uutiset/3-10426756 (https://yle.fi/uutiset/3-10426756)
https://yle.fi/uutiset/3-10454594 (https://yle.fi/uutiset/3-10454594)
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - la 13.10.2018, 23:41:59
En haluaisi rajoittaa mitään poliittista toimintaa, koska sotii periaatteitani vastaan. Vaikka tiedän antifan, uusnatsien tms. kaltaisten olevan vain haitallisia, en silti voi rajoittaa, koska ilmaisunvapaus.

Ei minulla ole viisastenkiveä, en minä kykene luomaan mitään parempaa yhteiskuntamallia, kuin länsimainen demokratia. Siitä haluan pitää siksi kiinni.

Vaikeita kysymyksiä, haluaisin ylläpitää käsitystäni "mahdollisimman rajattomasta" sananvapaudesta, mutta ehkä tuo on sama kuin käsitys ehdottomasta vapaudesta...?

Hieno ajatus, joka törmää todellisuuteen?

Muistaakseni olet kiivaastikin vastustanut sitä, että sananvapautta rajoittaisi vaikkapa kunnianluokkauksen laittomuus tai vihapuheen kieltäminen. Sinusta tällaisia inhoja rajoitteita ei pitäisi olla. Mutta se törmää todellisuuteen ja kunnianloukkauksesta voi joutua edesvastuuseen. Vaikka se sinua harmittaisikin.
Kuten sanoin, ei minulla ole täydellistä ratkaisua esitettävänä. Kunnianloukkaus on todellinen rikos, kuten Johanna Vehkoo (JSN) juuri kohtasi, kun natsitteli kaupunginvaltuutettua. Mutta yleensä pidän sananvapautta yhtenä ylimmistä oikeuksistamme ja arvoistamme (=länsimaisista, tuskin esim. kiinalaiset ja arabit ovat samaa mieltä, koska kulttuuri). Huolestuttavana pidän sitä, että niin moni (vasemmistolainen) on nykyisin valmis tinkimään perusarvoistamme, usein tajuamatta, miten arvokkaita lopulta ovat.
Tämä lienee jo jonkinlainen ennätys. Toope aloittaa viestinsä perustelemalla kuinka tärkeää on voida rajoittaa sananvapautta, päätyen toteamaan, ettei sananvapauden rajoittaajat ymmärrä kuinka arvokas perusarvo se on.  :D
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - su 14.10.2018, 02:02:39
En haluaisi rajoittaa mitään poliittista toimintaa, koska sotii periaatteitani vastaan. Vaikka tiedän antifan, uusnatsien tms. kaltaisten olevan vain haitallisia, en silti voi rajoittaa, koska ilmaisunvapaus.

Ei minulla ole viisastenkiveä, en minä kykene luomaan mitään parempaa yhteiskuntamallia, kuin länsimainen demokratia. Siitä haluan pitää siksi kiinni.

Vaikeita kysymyksiä, haluaisin ylläpitää käsitystäni "mahdollisimman rajattomasta" sananvapaudesta, mutta ehkä tuo on sama kuin käsitys ehdottomasta vapaudesta...?

Hieno ajatus, joka törmää todellisuuteen?

Muistaakseni olet kiivaastikin vastustanut sitä, että sananvapautta rajoittaisi vaikkapa kunnianluokkauksen laittomuus tai vihapuheen kieltäminen. Sinusta tällaisia inhoja rajoitteita ei pitäisi olla. Mutta se törmää todellisuuteen ja kunnianloukkauksesta voi joutua edesvastuuseen. Vaikka se sinua harmittaisikin.
Kuten sanoin, ei minulla ole täydellistä ratkaisua esitettävänä. Kunnianloukkaus on todellinen rikos, kuten Johanna Vehkoo (JSN) juuri kohtasi, kun natsitteli kaupunginvaltuutettua. Mutta yleensä pidän sananvapautta yhtenä ylimmistä oikeuksistamme ja arvoistamme (=länsimaisista, tuskin esim. kiinalaiset ja arabit ovat samaa mieltä, koska kulttuuri). Huolestuttavana pidän sitä, että niin moni (vasemmistolainen) on nykyisin valmis tinkimään perusarvoistamme, usein tajuamatta, miten arvokkaita lopulta ovat.
Tämä lienee jo jonkinlainen ennätys. Toope aloittaa viestinsä perustelemalla kuinka tärkeää on voida rajoittaa sananvapautta, päätyen toteamaan, ettei sananvapauden rajoittaajat ymmärrä kuinka arvokas perusarvo se on.  :D
Missä sanon, että on tärkeää voida rajoittaa sananvapautta? Vai valehteleeko Lauri taas toisten kommenteista?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - su 14.10.2018, 02:20:23
En haluaisi rajoittaa mitään poliittista toimintaa, koska sotii periaatteitani vastaan. Vaikka tiedän antifan, uusnatsien tms. kaltaisten olevan vain haitallisia, en silti voi rajoittaa, koska ilmaisunvapaus.

Ei minulla ole viisastenkiveä, en minä kykene luomaan mitään parempaa yhteiskuntamallia, kuin länsimainen demokratia. Siitä haluan pitää siksi kiinni.

Vaikeita kysymyksiä, haluaisin ylläpitää käsitystäni "mahdollisimman rajattomasta" sananvapaudesta, mutta ehkä tuo on sama kuin käsitys ehdottomasta vapaudesta...?

Hieno ajatus, joka törmää todellisuuteen?

Muistaakseni olet kiivaastikin vastustanut sitä, että sananvapautta rajoittaisi vaikkapa kunnianluokkauksen laittomuus tai vihapuheen kieltäminen. Sinusta tällaisia inhoja rajoitteita ei pitäisi olla. Mutta se törmää todellisuuteen ja kunnianloukkauksesta voi joutua edesvastuuseen. Vaikka se sinua harmittaisikin.
Kuten sanoin, ei minulla ole täydellistä ratkaisua esitettävänä. Kunnianloukkaus on todellinen rikos, kuten Johanna Vehkoo (JSN) juuri kohtasi, kun natsitteli kaupunginvaltuutettua. Mutta yleensä pidän sananvapautta yhtenä ylimmistä oikeuksistamme ja arvoistamme (=länsimaisista, tuskin esim. kiinalaiset ja arabit ovat samaa mieltä, koska kulttuuri). Huolestuttavana pidän sitä, että niin moni (vasemmistolainen) on nykyisin valmis tinkimään perusarvoistamme, usein tajuamatta, miten arvokkaita lopulta ovat.
Tämä lienee jo jonkinlainen ennätys. Toope aloittaa viestinsä perustelemalla kuinka tärkeää on voida rajoittaa sananvapautta, päätyen toteamaan, ettei sananvapauden rajoittaajat ymmärrä kuinka arvokas perusarvo se on.  :D
Missä sanon, että on tärkeää voida rajoittaa sananvapautta? Vai valehteleeko Lauri taas toisten kommenteista?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - su 14.10.2018, 08:01:33
En haluaisi rajoittaa mitään poliittista toimintaa, koska sotii periaatteitani vastaan. Vaikka tiedän antifan, uusnatsien tms. kaltaisten olevan vain haitallisia, en silti voi rajoittaa, koska ilmaisunvapaus.

Ei minulla ole viisastenkiveä, en minä kykene luomaan mitään parempaa yhteiskuntamallia, kuin länsimainen demokratia. Siitä haluan pitää siksi kiinni.

Vaikeita kysymyksiä, haluaisin ylläpitää käsitystäni "mahdollisimman rajattomasta" sananvapaudesta, mutta ehkä tuo on sama kuin käsitys ehdottomasta vapaudesta...?

Hieno ajatus, joka törmää todellisuuteen?

Muistaakseni olet kiivaastikin vastustanut sitä, että sananvapautta rajoittaisi vaikkapa kunnianluokkauksen laittomuus tai vihapuheen kieltäminen. Sinusta tällaisia inhoja rajoitteita ei pitäisi olla. Mutta se törmää todellisuuteen ja kunnianloukkauksesta voi joutua edesvastuuseen. Vaikka se sinua harmittaisikin.
Kuten sanoin, ei minulla ole täydellistä ratkaisua esitettävänä. Kunnianloukkaus on todellinen rikos, kuten Johanna Vehkoo (JSN) juuri kohtasi, kun natsitteli kaupunginvaltuutettua. Mutta yleensä pidän sananvapautta yhtenä ylimmistä oikeuksistamme ja arvoistamme (=länsimaisista, tuskin esim. kiinalaiset ja arabit ovat samaa mieltä, koska kulttuuri). Huolestuttavana pidän sitä, että niin moni (vasemmistolainen) on nykyisin valmis tinkimään perusarvoistamme, usein tajuamatta, miten arvokkaita lopulta ovat.
Tämä lienee jo jonkinlainen ennätys. Toope aloittaa viestinsä perustelemalla kuinka tärkeää on voida rajoittaa sananvapautta, päätyen toteamaan, ettei sananvapauden rajoittaajat ymmärrä kuinka arvokas perusarvo se on.  :D
Missä sanon, että on tärkeää voida rajoittaa sananvapautta? Vai valehteleeko Lauri taas toisten kommenteista?

Voiko enää selvemmin ilmaista, että sanavapauden pitäisi kuulua vain niille, jotka ovat asioista oikeaa mieltä? Kunnianloukkauksesta tai vihapuheesta pitää syyttää vain sitä, joka natsiksi haukkuu, ei Halla-ahoa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - su 14.10.2018, 22:34:40
Juu, sananvapaus kuuluu kaikille, ei poliittisesti määrätyille ryhmille.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ti 16.10.2018, 13:39:39
Juu, sananvapaus kuuluu kaikille, ei poliittisesti määrätyille ryhmille.

Eli natsiksi haukkuminen pitää sallia?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ti 16.10.2018, 21:28:37
Juu, sananvapaus kuuluu kaikille, ei poliittisesti määrätyille ryhmille.

Eli natsiksi haukkuminen pitää sallia?
Jos sallitaan, feministipaskiaisnatseiksi kutsuminenkin on vain mielipide. Itse en tuollaisesta pidä, mutta haluatko itse sallia natsisyyttelyä? Jos se sallitaan, se sallitaan sitten kaikille. En pidä tuollaisesta kielenkäytöstä, koska natsisyyttelykin on mennyt jo niin överiksi meillä. Mutta samat oikeudet kaikille syyttää, jos te tuolle natsilinjalle lähdette.

Peräänkuuluttaisin toki niitä käytöstapoja, itse kultakin
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - ke 17.10.2018, 21:23:15
Juu, sananvapaus kuuluu kaikille, ei poliittisesti määrätyille ryhmille.

Eli natsiksi haukkuminen pitää sallia?
Jos sallitaan, feministipaskiaisnatseiksi kutsuminenkin on vain mielipide. Itse en tuollaisesta pidä, mutta haluatko itse sallia natsisyyttelyä? Jos se sallitaan, se sallitaan sitten kaikille. En pidä tuollaisesta kielenkäytöstä, koska natsisyyttelykin on mennyt jo niin överiksi meillä. Mutta samat oikeudet kaikille syyttää, jos te tuolle natsilinjalle lähdette.

Peräänkuuluttaisin toki niitä käytöstapoja, itse kultakin

Peräänkuulutat, mutta et itse pysty noudattamaan. Aika heikko esitys.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ke 17.10.2018, 23:03:20
En ole poliittisesti korrekti, koska tuo asia on keskustelun syöpä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - to 18.10.2018, 10:17:33
En ole poliittisesti korrekti, koska tuo asia on keskustelun syöpä.

Mikä erottaa toisistaan haukkumisen ja ”vain” poliittiseen korrektiuteen suostumattomuuden? Näyttäö siltä, että vain itsellesi sopivat näkemykset. Siksi natsiksi / rasistiksi kutsuminen on haukkumista, mutta feministinatsiksi kutsuminen vain kieltäytymistä poliittisesta korrektiudesta. Ainoa todellinen erottava tekijä on se, oletko sinä se, joka loukkaantuu, vai se, joka loukkaa.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - pe 19.10.2018, 23:09:32
En ole poliittisesti korrekti, koska tuo asia on keskustelun syöpä.

Mikä erottaa toisistaan haukkumisen ja ”vain” poliittiseen korrektiuteen suostumattomuuden? Näyttäö siltä, että vain itsellesi sopivat näkemykset. Siksi natsiksi / rasistiksi kutsuminen on haukkumista, mutta feministinatsiksi kutsuminen vain kieltäytymistä poliittisesta korrektiudesta. Ainoa todellinen erottava tekijä on se, oletko sinä se, joka loukkaantuu, vai se, joka loukkaa.
Juu, olen joskus vastannut samalla tavalla toisille, jotka minua natsiksi syyttävät, pyydän sitä anteeksi. Mutta tekin, miettikää kielenkäyttöänne, koska kaikki toisin ajattelevat eivät ole natseja.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Hänen pyhyytensä - pe 19.10.2018, 23:13:28
En ole poliittisesti korrekti, koska tuo asia on keskustelun syöpä.

Mikä erottaa toisistaan haukkumisen ja ”vain” poliittiseen korrektiuteen suostumattomuuden? Näyttäö siltä, että vain itsellesi sopivat näkemykset. Siksi natsiksi / rasistiksi kutsuminen on haukkumista, mutta feministinatsiksi kutsuminen vain kieltäytymistä poliittisesta korrektiudesta. Ainoa todellinen erottava tekijä on se, oletko sinä se, joka loukkaantuu, vai se, joka loukkaa.
Juu, olen joskus vastannut samalla tavalla toisille, jotka minua natsiksi syyttävät, pyydän sitä anteeksi. Mutta tekin, miettikää kielenkäyttöänne, koska kaikki toisin ajattelevat eivät ole natseja.
Paitsi natsit.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 20.10.2018, 11:22:20
En ole poliittisesti korrekti, koska tuo asia on keskustelun syöpä.

Mikä erottaa toisistaan haukkumisen ja ”vain” poliittiseen korrektiuteen suostumattomuuden? Näyttäö siltä, että vain itsellesi sopivat näkemykset. Siksi natsiksi / rasistiksi kutsuminen on haukkumista, mutta feministinatsiksi kutsuminen vain kieltäytymistä poliittisesta korrektiudesta. Ainoa todellinen erottava tekijä on se, oletko sinä se, joka loukkaantuu, vai se, joka loukkaa.
Juu, olen joskus vastannut samalla tavalla toisille, jotka minua natsiksi syyttävät, pyydän sitä anteeksi. Mutta tekin, miettikää kielenkäyttöänne, koska kaikki toisin ajattelevat eivät ole natseja.

Samalla tavalla? Ehei, olet kunnostautunut kutsumalla muita ihmisiä - siis niitä, jotka eivät ole sinua missään haukkuneet - friikeiksi, mokkakikkeleiksi, alapääajattelijoiksi jne. Etkä ole pyytänyt näitä nimittelyjäsi anteeksi, vaikka niistä on sinulle huomautettu. Saati, että olisit siistinyt suusi.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 20.10.2018, 22:32:17
En ole poliittisesti korrekti, koska tuo asia on keskustelun syöpä.

Mikä erottaa toisistaan haukkumisen ja ”vain” poliittiseen korrektiuteen suostumattomuuden? Näyttäö siltä, että vain itsellesi sopivat näkemykset. Siksi natsiksi / rasistiksi kutsuminen on haukkumista, mutta feministinatsiksi kutsuminen vain kieltäytymistä poliittisesta korrektiudesta. Ainoa todellinen erottava tekijä on se, oletko sinä se, joka loukkaantuu, vai se, joka loukkaa.
Juu, olen joskus vastannut samalla tavalla toisille, jotka minua natsiksi syyttävät, pyydän sitä anteeksi. Mutta tekin, miettikää kielenkäyttöänne, koska kaikki toisin ajattelevat eivät ole natseja.

Samalla tavalla? Ehei, olet kunnostautunut kutsumalla muita ihmisiä - siis niitä, jotka eivät ole sinua missään haukkuneet - friikeiksi, mokkakikkeleiksi, alapääajattelijoiksi jne. Etkä ole pyytänyt näitä nimittelyjäsi anteeksi, vaikka niistä on sinulle huomautettu. Saati, että olisit siistinyt suusi.
Olen yleensä jotain poliittisia ryhmiä, toimittajia tms. yht.k.vaikuttajia tms. kutsunut alakielisillä nimillä, tuskin aina syyttä. Henkilökohtaisuuksiin toki vastaan samoin mitoin. Niitä en silti halua tänne, joten omasta puolestani pahoittelen kielenkäyttöäni.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - su 21.10.2018, 08:48:19
En ole poliittisesti korrekti, koska tuo asia on keskustelun syöpä.

Mikä erottaa toisistaan haukkumisen ja ”vain” poliittiseen korrektiuteen suostumattomuuden? Näyttäö siltä, että vain itsellesi sopivat näkemykset. Siksi natsiksi / rasistiksi kutsuminen on haukkumista, mutta feministinatsiksi kutsuminen vain kieltäytymistä poliittisesta korrektiudesta. Ainoa todellinen erottava tekijä on se, oletko sinä se, joka loukkaantuu, vai se, joka loukkaa.
Juu, olen joskus vastannut samalla tavalla toisille, jotka minua natsiksi syyttävät, pyydän sitä anteeksi. Mutta tekin, miettikää kielenkäyttöänne, koska kaikki toisin ajattelevat eivät ole natseja.

Samalla tavalla? Ehei, olet kunnostautunut kutsumalla muita ihmisiä - siis niitä, jotka eivät ole sinua missään haukkuneet - friikeiksi, mokkakikkeleiksi, alapääajattelijoiksi jne. Etkä ole pyytänyt näitä nimittelyjäsi anteeksi, vaikka niistä on sinulle huomautettu. Saati, että olisit siistinyt suusi.
Olen yleensä jotain poliittisia ryhmiä, toimittajia tms. yht.k.vaikuttajia tms. kutsunut alakielisillä nimillä, tuskin aina syyttä. Henkilökohtaisuuksiin toki vastaan samoin mitoin. Niitä en silti halua tänne, joten omasta puolestani pahoittelen kielenkäyttöäni.

No saako rasistinatsiksi kutsua, kun on perusteet valita tuollainen nimike?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ti 23.10.2018, 21:20:50
Te kutsutte muita rasisteiksi ja natseiksi, koska ajattelevat toisin.
Se tästä keskustelusta toistaiseksi.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - la 27.10.2018, 09:21:46
Te kutsutte muita rasisteiksi ja natseiksi, koska ajattelevat toisin.
Se tästä keskustelusta toistaiseksi.

Ei pelkästään toisin, vaan nimenomaan rasistisesti ja natsiaatteen mukaisesti.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - la 27.10.2018, 22:15:29
Te kutsutte muita rasisteiksi ja natseiksi, koska ajattelevat toisin.
Se tästä keskustelusta toistaiseksi.

Ei pelkästään toisin, vaan nimenomaan rasistisesti ja natsiaatteen mukaisesti.
Kuka tässä keskustelussa on siis esittänyt natsinäkemyksiä? Kerro, jos syytät! Ole hyvä.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Safiiri - su 28.10.2018, 06:54:19
Te kutsutte muita rasisteiksi ja natseiksi, koska ajattelevat toisin.
Se tästä keskustelusta toistaiseksi.

Ei pelkästään toisin, vaan nimenomaan rasistisesti ja natsiaatteen mukaisesti.
Kuka tässä keskustelussa on siis esittänyt natsinäkemyksiä? Kerro, jos syytät! Ole hyvä.

Itse en ole kutsunut ketään natsiksi, mutta rasistisia ajatuksia olet sinä kyllä esittänyt varsin usein. Mm. Afrikkalaisperäisistä ihmisistä, jotka olet leimannut kaikki sekä kyvyttömiksi, hyödyttömiksi että raiskaajiksi, sekä romaneista, jotka olet todennut laiskoiksi ja kyvyttömiksi, muslimeista, jotka olet leimannut naisia syrjiviksi, ajattelussaan alkeellisiksi ja kyvyttömiksi luomaan hyvää yhteiskuntaa sekä sopeutumaan länsimaiseen yhteiskuntaan. Natsismia kyllä lähentelee se ajatuksesi, jossa nostat länsimaiset valkoiset heteromiehet eräänlaiseen yli-ihimisen asemaan näkemällä jotakuinkin kaiken hyvän heidän ansionaan - ja omimalla ansion myös itsellesi, koska satut olemaan myös länsimainen valkoinen heteromies. Siten sinun itse ei tarvitse arvostuksen ja asemasi eteen saavuttaa yhtään mitään. Riittää, että sinulla on tietyt tällaisen yli-ihmisen merkit itsessäsi. Tekojasi ei tarvitsekaan tarkastella. Kyllähän tuo on aika lähellä natsien ajatusta, että arjalaiset ovat ihan vain syntyperänsä tähden muita parempia.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: hibiscus - su 28.10.2018, 07:24:25
Te kutsutte muita rasisteiksi ja natseiksi, koska ajattelevat toisin.
Se tästä keskustelusta toistaiseksi.

Ei pelkästään toisin, vaan nimenomaan rasistisesti ja natsiaatteen mukaisesti.
Kuka tässä keskustelussa on siis esittänyt natsinäkemyksiä? Kerro, jos syytät! Ole hyvä.

Itse en ole kutsunut ketään natsiksi, mutta rasistisia ajatuksia olet sinä kyllä esittänyt varsin usein. Mm. Afrikkalaisperäisistä ihmisistä, jotka olet leimannut kaikki sekä kyvyttömiksi, hyödyttömiksi että raiskaajiksi, sekä romaneista, jotka olet todennut laiskoiksi ja kyvyttömiksi, muslimeista, jotka olet leimannut naisia syrjiviksi, ajattelussaan alkeellisiksi ja kyvyttömiksi luomaan hyvää yhteiskuntaa sekä sopeutumaan länsimaiseen yhteiskuntaan. Natsismia kyllä lähentelee se ajatuksesi, jossa nostat länsimaiset valkoiset heteromiehet eräänlaiseen yli-ihimisen asemaan näkemällä jotakuinkin kaiken hyvän heidän ansionaan - ja omimalla ansion myös itsellesi, koska satut olemaan myös länsimainen valkoinen heteromies. Siten sinun itse ei tarvitse arvostuksen ja asemasi eteen saavuttaa yhtään mitään. Riittää, että sinulla on tietyt tällaisen yli-ihmisen merkit itsessäsi. Tekojasi ei tarvitsekaan tarkastella. Kyllähän tuo on aika lähellä natsien ajatusta, että arjalaiset ovat ihan vain syntyperänsä tähden muita parempia.

Minusta¨hyvällä syyllä voidaan kutsua natsiksi henkilöä, joka diggailee PVL:ää, SVL:ää sekä puolustaa noita uusnatsistisia järjestöjä esimerkiksi sananvapauden nimissä. Onneksi nuo väkivaltaiset järjestöt luultavasti kielletään piakkoin.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: kertsi - su 28.10.2018, 13:15:52
Eikös PVL jo kiellettykin tuomioistuimen päätöksellä?
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Viljo Aabraham - ma 29.10.2018, 10:26:53
Eikös PVL jo kiellettykin tuomioistuimen päätöksellä?

Kyllä. Suurempana ongelmana näkisin perverssien Jumalien seuraajat. Esim. Suomen vankiloissa saarnataan radikaalia islamismia ja opetetaan terroritekojen tekemistä - ja näitä seuraajia on enemmän kuin PVL:ssä konsaan jäseniä. Toivotan kaikilla rintamilla menestystä poliisille.

VA.
Otsikko: Vs: Perverssi jumala -seksuaalisuus uskonnossa
Kirjoitti: Toope - ma 29.10.2018, 21:19:53
Eikös PVL jo kiellettykin tuomioistuimen päätöksellä?

Kyllä. Suurempana ongelmana näkisin perverssien Jumalien seuraajat. Esim. Suomen vankiloissa saarnataan radikaalia islamismia ja opetetaan terroritekojen tekemistä - ja näitä seuraajia on enemmän kuin PVL:ssä konsaan jäseniä. Toivotan kaikilla rintamilla menestystä poliisille.

VA.
Jotenkin kuvittelen, ettei PVL ole se suurin ongelma vankiloissamme, vankiloiden islamisoituminen ja monikulttuuristuminen lienevät suurempia ongelmia. Näinhän on tapahtunut monissa muissa maissa. Esim. Ranskassa muslimeja on jo enemmistö vankiloiden asukeista, muissakin länsimaissa suhteettoman suuri osa on noita.

Jotkut sanovat, että ongelma on rasismissa, toiset sanovat, että ongelma on noiden kulttuurissa.

Safiiri, en ole koskaan nostanut valkoisia miehiä yliasemaan. Olen toki huomauttanut siitä, että erilaiset kulttuurit menestyvät eri tavoin ja syynä lienee juuri se kulttuuri. Kulttuurithan eivät koskaan ole aivan tasaveroisia. Toiset toimivat paremmin kuin eräät.